ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

פסק דין

1.     בפסק הדין נשוא הערעור פסק בית משפט השלום בחיפה פיצוי לתובע שנפגע במהלך תאונה בעבודה בתאריך 15.8.94. הנתונים החשובים לענייננו הם הקביעה בדבר אחריותה המלאה של הנתבעת 1 כמעביד לאירוע התאונה והממצא של נכות צמיתה בתחום האורתופדי בשיעור של 30% בגין הגבלה קשה בתנועת עמוד שידרה מתני שנקבעה על ידי האורתופד - ד"ר ג'רייס חכים מטעם התובע ואשר אומצה על ידי השופט המלומד.

2.     בא כוחו המלומד של התובע/המערער טען בפניננו בהרחבה בכתב ובעל פה, כי חישוב הפיצוי שנקבע בפסק הדין מקפח את המערער. מנגד, תמכה באת כוחם המלומדת של המשיבים בפסק הדין על נימוקיו.

3.     בחישוב הפיצוי נלקחו גם בחשבון תשלומי המוסד לביטוח לאומי, המסתכמים על פי חוות דעת האקטואר בסך של 367,630 ₪ נכון ליום 20.7.00. השופט המלומד שיערך את הסכום למועד פסק הדין (ללא ריבית).

4.     אחרי ששמענו את עמדות הצדדים, אנו סבורים שבשני נושאים קופח המערער במידה מסויימת. הנושא הראשון מתייחס להשלכות הנכות הרפואית בתחום האורתופדי שנקבעה לו ואשר לא באה לידי ביטוי מספיק בחישוב הפיצוי בגין אובדן כושר השתכרות בעתיד. אפילו נקבל את עמדת השופט המלומד לגבי מיעוט השתכרותו של המערער בעבר ולפני התאונה, הרי לא ניתן להתעלם מכך שמדובר בנכות אורתופדית משמעותית, אשר בהתחשב בנסיבות האישיות של המערער, חייבת להיות לה השפעה מכרעת, לחובה, על אפשרויות ההשתכרות בעתיד. ברור מהנתונים, שגם היו מקובלים על בית משפט השלום, שהמערער במצב כפי שנקבע על ידי המומחה הרפואי, לא יוכל לשוב לעבודה פיזית בעתיד וגם לא לעיסוק שלו בעבר בתחום הבניה.

5.     הנושא השני שבו נקבע פיצוי על הצד הנמוך הוא הפריט בגין כאב וסבל, שלגביו פסק השופט סכום של 90,000 ₪. סכום זה נמוך במידה מסויימת מזה שנהוג לפסוק בשיעורי נכות דומים לאלה שנקבעו בגין תאונות בעבודה.

6.     בהתחשב בפסיקתו בענייננו של בית משפט השלום בנושאים שהוזכרו, ולאחר ששקלנו את כלל טענות הצדדים על רקע התיעוד המפורט בכתב שהובא בפנינו, החלטנו להוסיף לחיובים שנקבעו בפסק הדין נשוא הערעור סכום של 100,000 (מאה אלף) ₪ למועד פסק הדין של בית משפט השלום. כן יעודכנו בהתאם החיובים בגין שכר טירחת עו"ד שנקבעו בסעיף 22 לפסק הדין נשוא הערעור. לא מצאנו לנכון להתערב בנושאים האחרים שנדונו בפסק הדין של בית משפט השלום.

7.     לאור הסכום שנקבע בסעיף 6 לעיל, אין מקום לחיובים נוספים בגין הוצאות המשפט בערעור. הערבון בערעור יוחזר למי שהפקידו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון