התיישנות במקרקעין

מהי תקופת ההתיישנות במקרקעין ?

סעיף 5 לחוק ההתיישנות קובע כי התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תביעה היא כדלקמן:

 1.      בתביעה בשאינו מקרקעין - שבע שנים;
 2.      בתביעת במקרקעין - חמש עשרה שנה;
 3.      אם נרשמו בספרי האחוזה לאחר סידור זכויות קניין לפי פקודת הקרקעות (סידור זכויות הקנין) - עשרים וחמש שנה.חוק ההתיישנות בוחן את מהות הזכות עליה מבוססת עילת התביעה.


הגדרת "מקרקעין" בחוק ההתיישנות, רחבה יותר מאשר הגדרת "מקרקעין" בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.


כל תובענה הבאה לשרת את האינטרס של רישום הזכות בלשכת רישום המקרקעין, נחשבת כ"תובענה במקרקעין" לעניין חוק ההתיישנות. אף תובענה לאכיפת חיוב חוזי להענקת זכות במקרקעין מוסדרים, נחשבת ככזו.


בית המשפט פסק כי לעניין הגדרת "תובענה במקרקעין" לפי חוק ההתיישנות - העובדה כי הזכויות הנדונות הינן אובליגטוריות, אינה משנה דבר.


החלת דין שווה על זכויות רשומות וזכויות שאינן רשומות משרתת גם מדיניות שיפוטית ראויה: מדיניות משפטית ראויה צריכה לכוון לכך שלא תהיה הפליה ולא יווצר מצב שבשל שני סוגי תביעות דומות מבחינת עובדות נגיע לתוצאות שונות לגמרי רק עקב רישום או אי רישום של הזכות.


תביעה במקרקעין יכולה להתבסס על "זכויות אובליגטוריות" ובלבד שהיא נועדה בסופו של דבר לשנות את מצב הזכויות הקנייניות ולא כאשר התביעה מתחילתה ועד סופה נשארת בתחום האובליגטורי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חלוקת מקרקעין

 2. מחזיק במקרקעין

 3. חוק החכרת מקרקעין

 4. התיישנות במקרקעין

 5. ביטול הסדר מקרקעין

 6. דין הקדימה במקרקעין

 7. המינהל - זכות במקרקעין

 8. עסקאות נוגדות במקרקעין

 9. צו כניסה למקרקעין

 10. תקנת השוק במקרקעין

 11. ביטול שמאות מקרקעין

 12. ביטול רשות במקרקעין

 13. התיישנות במקרקעין מוסדרים

 14. הסכם שיתוף במקרקעין

 15. זכות שימוש במקרקעין

 16. העברת זכות רישיון במקרקעין

 17. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 18. שהייה במקרקעין בהסכמה

 19. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 20. שימוש במישרין במקרקעין

 21. נווה מונסון - שיתוף במקרקעין

 22. בעלות במקרקעין שעברו הליכי הסדר

 23. זכויות במקרקעין - שפרעם

 24. צו הסדר זכויות במקרקעין

 25. זכויות מקרקעין מוסדרים - תביעה

 26. בקשה לחלק מקרקעין לשניים

 27. סעיף 40 א' לחוק המקרקעין

 28. מתן הוראות לנאמן מקרקעין

 29. כפר טמרה - הסדר זכויות במקרקעין

 30. טופס הצעות לקניית מקרקעין

 31. חישוב השווי החדש במקרקעין

 32. נווה צדק - זכויות במקרקעין

 33. חוזה אופציה לרכישת מקרקעין

 34. זכויות מקרקעין - כוכב יאיר

 35. רמות השבים - הסכם שיתוף במקרקעין

 36. ביטול אישור מכירת זכויות במקרקעין

 37. ניכוי הוצאות בחישוב שבח מקרקעין

 38. חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חרום

 39. ערעור על פסק דין המפקח על המקרקעין

 40. מסמרים חורגים למקרקעין אחרים

 41. סעיף 39 לחוק המקרקעין - חלוקה בעין

 42. קולטי שמש המפקח על המקרקעין

 43. חוף חדרה - צו הפסקת שימוש במקרקעין

 44. חילופי בעלים רבים על מקרקעין

 45. דרישת הכתב לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין

 46. חובת הגשת מפה בתביעת מקרקעין

 47. תביעות סותרות - בעלות במקרקעין

 48. טופס בקשה לביצוע מכירת מקרקעין

 49. כתב הסמכה לאכיפת דיני מקרקעין

 50. סעיף 43 חוק המקרקעין - משאלות השותפים

 51. כפר בידו נפת רמאללה - זכויות במקרקעין

 52. רשות חינם בלתי בדירה – רישיון במקרקעין

 53. התחייבות לא לבנות מעל או מתחת למקרקעין

 54. חוק רכישת מקרקעין אישור פעולות פיצויים

 55. חובת הנמקה - פסק דין המפקח על המקרקעין

 56. שתיקת הבעלים לגבי שימוש במקרקעין

 57. זכות שותף יחיד להשכיר את המקרקעין

 58. איך קובעים מי בעלים של מקרקעין מוסדרים ?

 59. פסק דין בנושא העברת זכויות במקרקעין

 60. תביעה בגין התחשבנות בעסקאות מקרקעין

 61. כתב תביעה יכיל תיאור המקרקעין - תקנה 82 (א)

 62. חישוב שווי הרכישה במכירת חלק ממקרקעין

 63. איחור בהגשת הצהרת מכירת זכות במקרקעין

 64. מקרקעין ששימשו במישרין מוסד ציבורי - סעיף 61

 65. מבנה אסכורית המחובר חיבור של קבע במקרקעין

 66. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים מקרקעין

 67. הזמנה לקבלת הצעות לרכישת מקרקעין - תביעת פיצויים

 68. סעיף 31 (א) (3) לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969

 69. חוק התיישנות - תביעות לקיום זכות מקרקעין מוסדרים

 70. התיישנות תביעות מקרקעין / לא מקרקעין – מה ההבדל ?

 71. תביעה לזכאות לחלקים מסויימים בחלקות מקרקעין

 72. הגשת תביעה באיחור - התיישנות בעלות זכויות במקרקעין

 73. טופס יומן עבודה חודשי למתמחה בשמאות מקרקעין

 74. הבחנה בין תביעה במקרקעין לבין תביעה שאינה במקרקעין

 75. הסכם ניהול ליווי הליכי תכנון ייעוץ בענייני מקרקעין

 76. תביעת רשלנות עורך דין בעסקאות מקרקעין נדחתה

 77. האם קובעים את שווי המקרקעין לפי "מחיר שוק" ?

 78. בני רשות בשטח בו נבנו המחוברים בתוך המקרקעין

 79. תביעה בגין נטילה שלטונית של זכויות במקרקעין

 80. רישיון בלתי הדיר במקרקעין - זכויות מתיישבים קהילתיים

 81. הקצאת מקרקעין להקמת מפעל באזור עדיפות לאומית

 82. פקודת הסדר זכויות במקרקעין נוסח חדש התשכ''ט-1969

 83. בקשה להסדרת שימוש במבנים מאושרים על פי הקיים במקרקעין

 84. העורר טען כנגד ירידה באיכות החיים ובמקביל בערך המקרקעין

 85. זעקת ההגינות - עסקאות סותרות מקרקעין - דרישת כתב עקרון תום הלב

 86. בקשה לתיקון לוח הזכויות סעיפים 92 ו 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 87. תביעה תיקון רישום פנקסי מקרקעין - סעיף 93 פקודת הסדר זכויות במקרקעין

 88. אכיפת עסקה מקרקעין - סעיף 8 חוק המקרקעין - מסמך בכתב מקיים יסוד מסוימות

 89. סעיף 93 פקודת הסדר זכויות במקרקעין - תיקון רישום בספרי מקרקעין לאחר סיום הליכי ההסדר

 90. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים החלת החוק על שירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון