החייאת קרקעות

מהי "החייאת קרקעות" ?

עד לחקיקתה של פקודת הקרקעות (מתות) משנת 1921, מי שהחיה ועיבד קרקע מתה ברשות השלטונות היה זוכה בה בתוקף ההחייאה והיה זכאי לקבל קושאן עליה בתור קרקע מירי, ואילו אם החיה אותה ללא נטילת רשות היה יכול לזכות בה על-ידי תשלום דמי שוויה (בדל-מיתל).


הפקודה משנת 1921 שינתה את המצב תכלית שינוי. היא קבעה, כי מיום פרסום הפקודה ואילך, אדם המחיה ומעבד אדמה מתה בלי שקיבל תחילה הסכמת הממשלה אינו רוכש לעצמו כל זכות לקבל קושאן עליה, והוא עלול להיתבע לדין כמסיג-גבול.


אשר להחייאה שנעשתה לפני פרסום הפקודה בלי הרשאה מאת השלטונות, ניתנה האפשרות לבסס זכות חוקית לקבלת קושאן על הקרקע על-ידי מתן הודעה מתאימה לרשם הקרקעות תוך חודשיים מיום פרסום הפקודה.


ב- 1921 חוקקה פקודת הקרקעות (מואת). בפקודה זו ניתנה אפשרות לכל אדם שהחיה אדמת מואת לפני תאריך הפקודה הזאת, להודיע במשך שני חדשים לשלטונות על הדבר הזה ותביעתו לאדמה כזאת היתה נתונה להסדר בהתאם להוראות הפקודה. הפקודה הזאת ביטלה את הסיפא של סעיף 103, כלומר שלאחר הזמן הקבוע אדם אשר החיה אדמת מואת ללא רשות כזאת לא היה זכאי לקבל רישום על שמו תמורת תשלום בדל - מיסל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החייאת קרקעות

 2. תרומת קרקעות

 3. הסדר מעליא

 4. בעלות במושע

 5. חלקות מתרוכה

 6. השתלטות על חלקה

 7. מכירה במושע

 8. נוף כפרי פתוח

 9. קרקעות למפונים

 10. קביעת שווי קרקע

 11. פקודת סחף הקרקע

 12. סעיף 8 לפקודת הקרקעות

 13. קרוואן מגורים על חלקה

 14. האם מחצבה קרקע פנויה ?

 15. ערעור על שוויה של קרקע

 16. רשות לחפור בקרקע

 17. ניקוי קרקע מזוהמת

 18. מחלוקת בעלות בקרקע

 19. אסיפת בעלי קרקעות

 20. החזרת קרקע שהופקעה

 21. ביטול הקצאת קרקעות

 22. קידום הפשרת קרקעות

 23. ערב אל הייב - בעלות אדמות

 24. עתודות קרקע למגורים

 25. סעיף 8 לפקודת הקרקעות - צו

 26. בעלות על חלקות בכרם התימנים

 27. הסכם שירותי קרקע נמל תעופה

 28. מכירת קרקע לשני אנשים שונים

 29. בקשה לקבל קרקע חלופית

 30. קרקע בור בלתי מוקצית

 31. צו לפי סעיף 8 לפקודת הקרקעות

 32. בנייה רוויה שווי קרקע

 33. תוספת תמורה ממכירת קרקע

 34. נזק לרכב בחניון תת קרקעי

 35. קרקעות למכירה בחוף התכלת

 36. טופס ביצוע עבודה על הקרקע

 37. קרקעות בכפר ג'ת - פסק דין

 38. הסכם החלפת קרקעות עם קק''ל

 39. האם עיבוד קרקע מקנה זכויות בעלות ?

 40. רכישת קרקע ברומניה - פסק דין

 41. תביעת בעלות על קרקעות באשדוד

 42. תיקון ''יום הרכישה'' במכירת קרקע

 43. הפשרת קרקע חקלאית לבניית מלון

 44. זכויות קרקע שנוצרה עקב ייבוש ים

 45. קרקעות שלא הוסדרו מתקופת המנדט

 46. משרד רישום והסדר קרקעות של ממלכת ירדן

 47. פקודת הקרקעות (סידור זכות קניין) 1928

 48. פקודת הקרקעות רכישה לצרכי ציבור

 49. זכאות לחלק מערך ההשבחה של קרקעות

 50. בקשה לניוד שטחי שרות מתחת לפני הקרקע

 51. תביעה עקב פגיעה בכבל מתח גבוה תת קרקעי

 52. טופס הפחתת ערכה של אחוזה או טובת הנאה בקרקע

 53. תביעה ותביעה שכנגד שעניינן הפרה נטענת של הסכם עיבוד קרקע

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון