דייר מוגן - נטישה

עילת "הנטישה" של דייר מוגן הינה עילת פינוי יציר הפסיקה, אשר אינה מופיעה באופן מפורש בסעיף 131 לחוק הגנת הדייר, המגדיר מהן עילות הפינוי.


עילת הנטישה היא עילת פינוי שהוספה על ידי בתי המשפט לרשימת העילות המנויות בסעיף 131. הרציונל של חוק הגנת הדייר הוא הגנה על דיירים, כך שלא יאבדו את מקום מגוריהם או בית העסק שלהם כל זמן שהם עומדים בדרישות שקובע החוק. רציונל זה מחייב, כי לא תינתן הגנה לדייר שנטש את המושכר בלי כוונה לחזור אליו. מי שנטש עבר מן הסתם להתגורר במקום אחר, כך שיש לו קורת גג, או לחלופין מצא מקור פרנסה אחר. אין כל סיבה להחיל על נוטשים את הגנת החוק.


עוד נקבע כי למעשה ה"נטישה" מורכבת משני יסודות מצטברים:
(1) יסוד עובדתי-פיזי: דהיינו, כי הדייר עזב את המושכר.
(2) יסוד סובייקטיבי-נפשי: משמע, העדר כוונה מצד הדייר לחזור אל המושכר, כאשר לגבי רכיב זה יש לבחון הן את הרצון לחזור והן את הסיכוי הממשי לכך, כלומר - אין די בהבעת רצון ערטילאית לחזור למושכר ביום מן הימים, אלא הדייר חייב להראות רצון ממשי המלווה במעשים גלויים.


לאור ההשלכות הקשות של הקביעה בדבר "נטישה", ההלכה היא כי על בהמ"ש להשתכנע כי הדייר המוגן נטש את המושכר "לחלוטין".


הכלל הוא שהגנת החוק אינה פרשה על דייר של דירה שחדל להשתמש במושכר כבית מגורים. בעל הבית התובע פינוי בעילת נטישה חייב לשכנע את בית המשפט שהדייר נטש את הדירה לחלוטין בלא כונה לחזור אליה. כל ספק בענין זה אם נטש הדייר את הדירה אם לאו פועל לטובת הדייר.


עוד נפסק, והדבר מחויב ההיגיון, כי הזיקה בין השוכר העסקי לבין המושכר יכולה להיות פחות אינטנסיבית מאשר הזיקה שבין השוכר הגר במושכר המוגן. מי שמתגורר בדירה, נמצא בה - בדרך כלל - בתדירות גבוהה יותר מאשר מי שמנהל עסק, ויש לבחון את דרגת הקשר בין השוכר לבין מקום עסקו, באספקלריה של ניהול עסק ולא של מגורים. לכן, יתכן מצב בו במושכר מסוים יתנהל עסק בהיקף מצומצם וכי השימוש, בתקופה זו או אחרת יהא מוגבל, ועדיין לא ניתן יהא לומר שבעל העסק, השוכר, נטש את המושכר.


באשר לנטל ההוכחה נקבע כי בעל-הבית התובע פינוי חייב לשכנע את בית-המשפט שהדייר נטש את המושכר לחלוטין, על-מנת לא לשוב אליו, כי הוא מוציא מחברו. נטל שכנוע זה נשאר על שכמו מתחילת הדיון ועד סופו.


משהביא התובע ראיות העשויות לשמש יסוד לקביעה כי הדייר נטש את המושכר, כגון שהדייר שכר או קנה לו דירה אחרת ועשה ישיבתו בה קבע, יצא, לכאורה, ידי חובתו.


אך הדייר יכול להראות כי נסיבות המקרה אינן מצדיקות את המסקנה שהיתה נטישה, ולשם כך יהא עליו, בדרך כלל, להביא ראיות לסתור.


אין זאת אומרת שנטל השכנוע עובר אליו, והוא, הדייר, חייב להוכיח שלא נטש.


כאמור, נטל שכנוע זה מוטל על התובע. הדייר חייב להוכיח את העובדות שהוא מסתמך עליהן כדי להסביר על שום מה לא יסיק השופט מראיות התובע שהיתה נטישה;


אם השופט לא יאמין לראיות הדייר, הדייר לא הסביר, והשופט רשאי לפסוק פינוי. אך ספק שנשאר בלבו של השופט, אם נטש הדייר או לא, ספק זה פועל לעולם לטובת הדייר, הזכאי לכך שהתביעה תידחה מפאת הספק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק זכויות הדייר

 2. דייר מוגן בעסק

 3. האם יורש דייר מוגן ?

 4. עילת הנטישה

 5. חוק דיור ציבורי

 6. דייר נדחה

 7. הגנת דייר של חנות

 8. שכירות מוגנת חנות

 9. פשרה עם דייר מוגן

 10. פינוי דיירים מוגנים

 11. דיירות מוגנת של מסעדה

 12. תקנות הגנת הדייר

 13. נטישה - חוק הגנת הדייר

 14. ביעה לפינוי דייר ממשיך

 15. דייר מוגן - נטישה

 16. דיירות מוגן מכוח חזקה ?

 17. זכות דיירות מוגנת

 18. סעיף 20 לחוק הגנת הדייר

 19. הוכחת עילת הנטישה

 20. פינוי דייר מוגן בתל אביב

 21. דייר מוגן או שוכר

 22. ויתור על הגנת הדייר

 23. דיירים מוגנים חוזה שכירות

 24. ילדים של דייר מוגן

 25. הוכחת דיירות מוגנת

 26. אם חד הורית - דיירות מוגנת

 27. מה זה דיירות נגזרת ?

 28. תקנה 1(3) לתקנות הגנת הדייר

 29. הסכם רכישת זכויות דיירות מוגנת

 30. דייר ממשיך בדיור הציבורי

 31. תביעה לפינוי דיירת מוגנת

 32. עילת פינוי דייר מוגן בגלל נטישה

 33. סעיף 85 חוק הגנת הדייר - הצהרות

 34. נטישת חנות בשכירות מוגנת

 35. שכירות המשנה – חוק הגנת הדייר ?

 36. עילות פינוי דייר מוגן בחנות

 37. פינוי מדיור ציבורי בתל אביב

 38. פינוי דייר מוגן ידועה בציבור – נטישה

 39. תביעת פינוי לפי חוק הגנת הדייר

 40. זכויות דייר ממשיך בדיור הציבורי

 41. תקנות הגנת הדייר תשלום בעד שירותים

 42. זכויות בת זוג של דייר מוגן שנפטר

 43. תקנות הגנת הדייר החזקת הבית ותיקונים

 44. האם בן של דייר מוגן נחשב דייר ממשיך

 45. האם חוק הגנת הדייר חל על חנות סגורה / לא פעילה ?

 46. האם בעלות בדירה מכוח חזקה גוברת על בעלות דייר מוגן ?

 47. האם חובת ההוכחה שהדייר איננו מוגן מוטלת על בעל הבית ?

 48. פינוי מדינה של אדם שאימו הייתה דיירת מוגנת בדירה

 49. טענה למעמד כדיירת מוגנת וכמי שמאז ומתמיד התגוררה בדירה

 50. תפיסת חזקה בנכס בסמוך למועד העברת המנוח לבית חולים סיעודי

 51. עתירה כנגד סירוב משרד הבינוי והשיכון למכור דירה של דייר מוגן

 52. עילת פינוי דייר מוגן - ע"פ סעיף 131 (2) - הדייר לא קיים תנאי מתנאי השכירות

 53. האם סיוע בתשלום שכר דירה שוללת את זכאות לחסות תחת ההגדרה של "דייר ממשיך" ?

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון