אטימת מבנה

מהי אטימת מבנה שנבנה ללא היתר

תכליתה של הוראת סעיף 205 לחוק התכנון והבנייה היא להביא לאכיפה יעילה של דיני התכנון והבנייה, ולהסרתו של המעשה הבלתי חוקי בדרך מהירה ויעילה.

הכלל הוא כי בית המשפט רשאי להשהות את ביצועו של צו הריסה או אטימת מבנה שנבנה ללא היתר על מנת לאפשר הכשרת הקמתו בדיעבד.

אולם בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו זו רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, כאשר אינטרס מבקש העיכוב גובר על האינטרס הציבורי בביצוע הצו באופן מהיר ויעיל.


בבואו להכריע בבקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה, רשאי בית המשפט לערוך "איזון לשעה" בין הצורך לעמוד על קיומו של החוק ובין צרכיו של הפרט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסה ללא הרשעה

 2. הריסת מבנה רעוע

 3. אטימת מבנה

 4. הריסת מבנים

 5. הריסת מבנים יבילים

 6. צו הריסה ללא הרשעה

 7. צו הריסה תוספות בניה

 8. ביטול צו הריסה

 9. איום להרוס בית

 10. הריסת מבנים ביפו

 11. צו הריסה קרוואנים

 12. הוראה להרוס מבנה בלוקים

 13. עורך דין צו הריסה

 14. הריסת מבנה לא חוקי

 15. צריף עץ - צו הריסה

 16. מבנה לא מאוכלס - צו הריסה

 17. רחוב עולי ציון - צו הריסה

 18. צו הריסה על המבנה הלא נכון

 19. צו הריסה למבנה טרומי ביבנה

 20. צו הריסה למבנה נטוש

 21. מועד בניה - צו הריסה

 22. בקשה להאריך צו הריסה

 23. הריסת מבנים ליד גדר ההפרדה

 24. עתירה נגד הריסת בתים

 25. בקשה לביטול צו הריסה

 26. בקשה לביטול צו הריסה - מסגד

 27. צו הריסה לבית של נכה

 28. צו הריסה לתוספת בניה

 29. בית חנינא ירושלים - צו הריסה

 30. צו הריסה לדירה בשכירות

 31. הריסת מבנים - צו הריסה

 32. בקשה להריסת חלק מבניין

 33. עיכוב ביצוע מיידי של צו הריסה

 34. בית חנינה בירושלים - צו הריסה

 35. מניעת עובדה מוגמרת - צו הריסה

 36. הריסת מבנה בצפון תל אביב

 37. צו הריסה ללא הרשעה פלילית

 38. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 39. הריסת בניה שבוצעה ללא היתר

 40. השבת המצב לקדמותו - צו הריסה

 41. חתימה של ראש עיר על צו הריסה מנהלי

 42. צו הריסה - היעדר פירוט מה יש להרוס

 43. צו הריסה על מבנה באזור חקלאי

 44. צו הריסה מבנה על קרקע חקלאית

 45. ביטול צו ההריסה המנהלי - טענות אחדות

 46. סעיף 212 חוק התכנון והבניה - צו הריסה

 47. חוב שנוצר בגין הריסת מבנה מסוכן

 48. דחיית בקשה לביטול צו הריסה מינהלי

 49. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה עד לשמיעת ערעור

 50. הארכת מועד כניסה לתוקף של צו הריסה

 51. אורכה נוספת לנאשם שלא ביצע צו הריסה שיפוטי

 52. תביעה נגד קבלן פיצוצי הריסה - עבודות פיצוצים

 53. ביטול צווי הריסה שיפוטיים במעמד צד אחד

 54. חוק הריסת מבנים מסוכנים - עזר לדוגמה לעיריות

 55. הארכת עיכוב ביצוע של צווי הריסה שיפוטיים

 56. בקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה עד להכרעה בערעור

 57. בניית ממ"ד לדירה קיימת והריסת מדרגות בקומת הקרקע

 58. נדחתה בקשת המערערת להארכת מועד לביצוע צו הריסה מינהלי

 59. תביעה לסעד כספי וכן סעד צו הריסה בגין בניה בלתי חוקית

 60. 30 ימים לביצוע צו הריסה מנהלי - סעיף 238א(ט) חוק התכנון והבניה

 61. צו הריסה אינו הליך ענישתי, אלא הליך שנועד לקיים את הוראות החוק

 62. ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים בחולון - ביטול צו הריסה מנהלי

 63. בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה - ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים

 64. האם ניתן להסמיך את המדינה - הועדה המחוזית לתכנון ובניה לבצע צווי הריסה במסגרת גזרי דין

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון