עיכוב תשלום מחברת הביטוח

מה הדין במקרה של עיכוב תשלום מחברת הביטוח ?
אחרי כמה זמן חברת ביטוח צריכה להעביר למבוטח כספי ביטוח ?
אחרי כמה זמן אמורים לקבל תשובה מחברת ביטוח ?


ניתן ללמוד על כוונת המחוקק להסדיר את התנהלות חברות הביטוח בעניין זה, ולקבוע מה הם פרקי הזמן הסבירים למתן תשובות ולבירור חבות, מסעיפים 27 ו-28א לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981.


סעיף 27 לחוק קובע שתגמולי הביטוח ישולמו על ידי המבטח למבוטח תוך 30 ימים מהיום שבו היו בידי המבטח המידע והמסמכים לבירור חבותו, ותגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 יום מהיום שנמסרה למבטח תביעה לגביהם.


סעיף 28א לחוק קובע סנקציה לגבי מבטח בביטוחים אישיים, שאינו משלם תגמולי ביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב, במועדים שנקבעו בסעיף 27.


בית המשפט פסק כי ראוי שחברת ביטוח תפעל בצורה ראויה, בזריזות הראויה אין כל הצדקה "למשוך" את הצד השני, לא מבחינת הזמן שעובר עד למתן תשובות, לא מבחינת הזמן עד להצבת דרישות והבהרת התנאים בהם על המבוטח לעמוד כתנאי לתשלום, ולא מבחינת הזמן החולף עד לתשלום סכום שאינו במחלוקת.


זאת, בין שמדובר בפניה מטעם מבוטח, בין בפניה מטעם צד שלישי שנפגע ובוחר לפנות למבטחת של המזיק, ובין שמדובר בתביעת שיבוב, מטעם המבטחת של מי שנפגע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סחבת של חברת ביטוח

 2. תום לב - חברת ביטוח

 3. ארנונה חברת ביטוח

 4. חוב פרמיות לחברת ביטוח

 5. חוב פרמיות לחברת ביטוח

 6. תביעה של כלל נגד מבוטח

 7. חוב פרמיה - חברת ביטוח

 8. ציון חברה לביטוח - תביעה

 9. תביעה של שומרה נגד מבוטח

 10. תביעה של אליהו נגד מבוטח

 11. תביעה של חברת ביטוח במקום

 12. פיטורים מחברת ביטוח הפניקס

 13. חובת הגילוי של חברת הביטוח

 14. תביעה נגד דולב חברה לביטוח

 15. תביעה נגד דולב חברה לביטוח

 16. הודעה על תאונה לחברת הביטוח

 17. דחיית תביעה של הפניקס

 18. אי שיתוף פעולה עם חברת ביטוח

 19. תביעת חברת ביטוח נגד עורך דין

 20. תביעה של הראל ביטוח נגד מבוטח

 21. תביעה של ביטוח ישיר נגד מבוטח

 22. הוספת חברת ביטוח כנתבעת

 23. עיכוב תשלום מחברת הביטוח

 24. הסתרת תאונות קודמות מחברת ביטוח

 25. נימוקי דחייה - חברת ביטוח

 26. תביעה נגד איי.די.איי חברה לביטוח

 27. נתונים שגויים - חברת ביטוח

 28. גביית יתר של תשלומי פרמיה

 29. ביטול משיכת כספים מחברת ביטוח

 30. ההסדר בין חברות הביטוח למל''ל

 31. תביעה של הכשרת היישוב נגד מבוטח

 32. הסכם בין ביטוח לאומי לבין חברות ביטוח

 33. טענת חברת הביטוח שהתאונה מבוימת

 34. אי מסירת מכתב דחייה של חברת ביטוח

 35. תאונת דרכים - חברות ביטוח איילון אליהו

 36. נימוקי דחייה חברת ביטוח בהזדמנות הראשונה

 37. האם מותר לחברת ביטוח לתת מתנות למבוטחים ?

 38. זכות החזרה של ביטוח לאומי כלפי חברת הביטוח

 39. תביעה על הפרש סכומים שלא התקבלו מחברת ביטוח

 40. התיישנות תביעת נזיקין נגד חברת ביטוח

 41. הפחתת מחיר רכב ע"י חברת ביטוח – מחירון לוי יצחק

 42. סרוב מעביד לשחרר כספים מחברת ביטוח לאחר פיטורים

 43. חובת חברת הביטוח למסור את מלוא עמדתה בכתב

 44. חיוב חברת ביטוח בסכום נמוך מההשתתפות העצמית

 45. בקשה של חברת ביטוח למנוע העברת מסמכים למומחה רפואי

 46. אי תשלום פרמיה לחברת ביטוח – האם חברת ביטוח תגיש תביעה ?

 47. תעודת הביטוח מונפקת ע"י חברת הביטוח והסוכן מוסר אותה ללקוח

 48. התיישנות תביעת השתתפות של חברת ביטוח נגד חברת ביטוח - כפל ביטוח

 49. בטרם התפשרה עם הנפגע לא יידעה חברת הביטוח על פרטי המשא ומתן

 50. האם עסקינן ב"מיצוי עילה" המונעת מלפנות לחברת הביטוח לתיקון נזק

 51. אי מתן הודעה מפורשת למבוטח על כוונת חברת ביטוח לוותר בשמו על הוצאות

 52. התיישנות: נטען כי חברת הביטוח עשתה ככל שניתן בכדי "להרדים" את המבוטח

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון