האם ''מחלה'' נחשבת ''תאונה'' בפוליסת ביטוח

האם ''מחלה'' נחשבת ''תאונה'' בפוליסת ביטוח המגדירה "תאונה" כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני ?


האם וירוס או חיידק הנכנסים לגוף ומחוללים בו סדרת תהליכים, שסופם עלול להיות קטלני נחשב לאירוע חיצוני או פנימי ?


בית המשפט המחוזי פסק כי בתחום הביטוח אין כל מקום וכל הצדקה לנסות ולהרחיב את פירוש המונח "מחלה" באופן שיחול גם על מקרה של "תאונה" בע"א מחוזי - תל-אביב) 1888/94 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' יוסף ויטריאול.


גובה הפרמיה נקבע בהתאם לגבולות הכיסוי הביטוחי: לא הרי פרמיה בגין ביטוח "תאונה" כהרי פרמיה בגין ביטוח "מחלה".


בית המשפט פסק כי פוליסת ביטוח מסחרית, שנועדה להגשים תכלית עסקית-כלכלית ולא ליצור צדק סוציאלי.


חוזה ביטוח הוא חוזה מסחרי שמהותו היא העברת סיכונים וחלוקת רווחים: המבוטח מעביר את הסיכונים מפני תאונות (במקרה של "ביטוח תאונות"), הנשקפים לו מטבע ברייתו, לחברת הביטוח, תמורת פרמיה, המגלמת את עלות הסיכון בתוספת רווח.


מתוך הפסיקה והספרות ניתן להסיק, כי מטרתה העיקרית של ההגבלה ("במישרין על ידי אמצעי אלימות...") הינה להבהיר ולהגביל את מושג "התאונה" העומד ביסוד הביטוח.


כך, למשל, באמצעותן אין לכלול בגדר "תאונה" אירוע טבעי כגון מחלה "טבעית".


כאשר קיים חוסר ודאות באשר לתכלית הפוליסה, כפי שהיא עולה ממקורותיה השונים, ויש לקבוע אותה תכלית - וממילא לקבוע אותו מובן לשוני - המיטיבים עם המבוטח.


לאור חוסר הודאות והערפול באשר לתכלית, יש לקבוע, על פי הכלל האמור, כי התכלית הייתה ליתן כיסוי ביטוחי לכל תאונה אישית הנגרמת על ידי התנהגות תקיפה ובוטה (בין שיש בה שימוש בכוח פיזי ובין אם אין בה שימוש בכוח פיזי), שאינה בגדר אירוע טבעי (כגון מחלה).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי פרמיה ?

 2. פרשנות פוליסת ביטוח

 3. חוב על חידוש פוליסה

 4. פוליסת סחר רכב

 5. הודעה על ביטול פוליסה

 6. פוליסת ביטוח ניתוח בחו"ל

 7. נוהל חידוש פוליסת ביטוח

 8. מגדל עסק - פוליסת ביטוח

 9. פוליסה לביטוח מושלם לבית

 10. שינוי פוליסת ביטוח

 11. נזק תוצאתי - פוליסת ביטוח

 12. הכחשת פוליסת ביטוח

 13. מבצר לדירה - פוליסת ביטוח

 14. פסק דין חתמי לוידס

 15. פוליסת ביטוח סחורות

 16. רפואה שלמה - פוליסת ביטוח

 17. תוכנית חיסכון פוליסת ביטוח

 18. פוליסת ביטוח מטרות חברתיות

 19. משרדית 2000 - פוליסת ביטוח

 20. החרגות בפוליסת ביטוח

 21. תקנה 15 - פוליסת ביטוח

 22. פוליסת ביטוח הובלה ימית

 23. פוליסת אלומה לבית העסק

 24. פוליסת ביטוח הרעלת עיזים

 25. ביטול פוליסה בשל אי תשלום פרמיות

 26. שחרור כספי פוליסה בלי טופס 161 ?

 27. הוצאות הגנה משפטית בפוליסת ביטוח

 28. פוליסת ביטוח לבתי עסק - בית מלאכה

 29. פוליסת ביטוח סחורה מחו''ל

 30. אי צירוף פוליסת ביטוח לכתב תביעה

 31. פוליסת ביטוח לבית - כוויה שמן רותח

 32. ביטוח תכשיטים – פוליסה כל הסיכונים

 33. מטריה בתי עסק - תביעת פוליסת ביטוח

 34. פוליסה לא מכסה רשלנות פושעת

 35. הגדרת ''עובד בניה'' - פוליסת ביטוח

 36. פסק דין הצהרתי - פוליסת ביטוח תקפה

 37. מכתב התראה לפני ביטול פוליסת ביטוח

 38. הלוואה על חשבון פוליסת ביטול מנהלים

 39. פוליסה מטריה לבתי עסק – תביעת שיבוב

 40. פוליסה לביטוח מטענים ימיים - פרשנות

 41. מצב מזכה בפוליסת ביטוח סיעודי

 42. אי חידוש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 43. ביטוח בעלי חיים - תנאי שמירה בפוליסה

 44. "האותיות הקטנות" בפוליסת ביטוח

 45. פוליסה מחריגה כיסוי נהג צעיר מתחת ל 24

 46. שינוי מוטבים בפוליסה לאחר פטירה

 47. תשלום ביטוח לעתיד עד לסיום התקופה בפוליסה

 48. פטירה בטרם קביעת מוטב בפוליסת ביטוח

 49. פוליסת ביטוח - כיסוי הפרה מכוונת של חוזה ?

 50. תאונת דרכים - פוליסת ביטוח שלא שולמה

 51. פוליסת ביטוח ציוד מכני הנדסי - גניבת מחפרון

 52. פוליסת ביטוח על אבדן יהלומים של איש מכירות בחו"ל

 53. האם ''מחלה'' נחשבת ''תאונה'' בפוליסת ביטוח

 54. הצעת ביטוח אחרי תאונה - הוצאת פוליסה רטרואקטיבית ?

 55. פוליסת ביטוח השתלות וטיפולים רפואיים בחו"ל – ערעור

 56. ניתוח פלסטי בקליניקה - פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 57. כיסוי ביטוחי לסוג מסויים של עבודה - פוליסת ביטוח אחריות

 58. ביטול פוליסת ביטוח רטרו אקטיבית – חידוש אוטומטי של פוליסה

 59. פוליסת ביטוח קבלנים / פוליסת ביטוח מעבידים – כפל ביטוח ?

 60. מנהל מיוחד של חברה - העברת זכויות בפוליסות ביטוח המנהלים

 61. דואר ישראל - רכישת פוליסת ערבות להבטחת זכות בעלות ברכב פרטי

 62. תביעת ביטוח בגין תכשיטים שנאבדו במסגרת פוליסת ביטוח דירה

 63. תביעה לתשלום תמלוגי ביטוח על-פי פוליסות לביטוח נסיעות לחו"ל

 64. שחרור בעל פוליסה מתשלום פרמיות במקרה של איבוד מוחלט של כושר עבודה ?

 65. האם מוות כתוצאה מדלקת ריאות - נגיף נחשב "תאונה" כמשמעותה בפוליסת ביטוח

 66. אי חידוש אוטומטי פוליסת ביטוח - אי התראה לפני סיום מועד פוליסה – הסתמכות

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון