דק היתר בניה

האם הקמתו של "דֵק" מעץ היא בנייה הדורשת היתר לפי חוק?

סעיף 1 לחוק התכנון והבניה מגדיר "בנין" ככל מבנה או חלק של מבנה, וכל דבר המחובר אליו חיבור של קבע, מכל חומר שהוא. בסעיף 145 לחוק נאסר על הקמתו ללא היתר של "בנין", כולו או מקצתו, על הוספה לבנין קיים ועל כל תיקון בו, הנוגע לצד החיצוני של הבנין, משנה מחזיתו או ממראהו או פוגע ברכוש המשותף. תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז-1967 מוסיפות ומחייבות קבלתו של היתר ל"כל חציבה, חפירה, כרייה או מילוי המשנים את פני הקרקע". זאת, למעט כשהדבר נעשה בסייגים המפורטים בתקנות, ובכלל זה כשמדובר ב"עבודת גינון שאינה מצריכה קירות תומכים". הנה כי כן, הדין הוא ברור ומפורט למדי בקביעה מהי בנייה הטעונה היתר. פירוט זה מצמצם את הצורך בפרשנות שיפוטית. הוא מעיד על גישה מרחיבה, שיישם המחוקק בהקשרה של החובה לקבל היתר. הוא מצביע על גישה דווקנית בקביעתם של סייגים לחובה זו.


ב"מילוי המשנה את פני הקרקע" נכללים גם ריצופה של הקרקע או הנחתם על גביה של משטחים קבועים, מכל סוג שהוא. אין זה מעלה ואין זה מוריד אם אותם משטחים הם גבוהים או נמוכים, אם דקים הם או עבים. אין, בדומה, כל נפקות לשאלה אם הם מונחים על גביה של קונסטרוקציה תומכת, או שמא קוּבעוּ ישירות אל הקרקע. די בכך שהם משנים את פני הקרקע, לרבות מבחינת המראה, ושהם מחוברים בחיבור של קבע. כך, בין היתר, הורשע בבנייה ללא היתר מי שריצף בריצוף של אבן ועץ חלקת קרקע ומבנה שברשותו (עמ"ק (מקומיים רמלה) 20644/06 מדינת ישראל נ' שימרוני (30.3.08)). בנייה ללא היתר יוחסה עוד, ביותר ממקרה אחד, למי שציפה קרקע במשטח של אספלט (ת"פ (מקומיים רמלה) 1012/01 מדינת ישראל נ' טסה (27.4.03); ב"ש (מקומיים תל אביב-יפו) 5669/03 מדינת ישראל נ' כלגי (1.6.05)). דומה היה גורלה של הנחת מצע מהודק על גבי קרקע (בב"נ (שלום נתניה) 9681-05-10 בן יקר ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון (4.5.11)), וכך היה אפילו בשל יישורה של חלקת שדה וחישופה מצמחיה (ב"ש (מקומיים ירושלים) 4342/09‏ מדינת ישראל נ' קהלאני (27.7.09)).


צו הריסה מנהלי בגין יציקתו של משטח בטון על קרקע פרטית אושר, לאחר שנמצא כי לבנייה לא ניתן היתר (ב"ש (מקומיים תל אביב-יפו) 6358/11 שניר נ' יושב-ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל-אביב-יפו (21.12.11)). ואילו בת"פ (מקומיים תל אביב-יפו) 3818/09 מדינת ישראל נ' דובשני (11.10.10) כבר הורשע אדם בבנייתו ללא היתר של דֵק מעץ בחצר ביתו, וכך פסק גם בית-המשפט בחדרה בחע"מ 1205/07‏ מדינת ישראל נ' קרר (5.7.09).


כל אלה מתחייבים מהוראותיהם המפורשות של החוק ושל התקנות – הוראות המדגישות שלושה יסודות: חיבור קבוע, השפעה על המראה החיצוני, והשלכה על פניה של הקרקע. אותם מאפיינים מתקיימים בהקמתו של דֵק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה היתר בניה ?

 2. דמי היתר בניה

 3. הקטנת חדר על גג

 4. התנגדות להיתר בניה

 5. דק היתר בניה

 6. היתר בניה שער חשמלי

 7. היתר בניה חיפה

 8. מחסן חקלאי - היתר בניה

 9. סככה - היתר בניה

 10. היתר לבניית בית מטבחיים

 11. השבת דמי היתר בניה

 12. בקעת בית הכרם - היתר בניה

 13. היתר בניית דיר צאן

 14. היתר בניה ברמת השרון

 15. עורך הבקשה להיתר בניה

 16. היתר בנייה באתר עתיקות

 17. חידוש היתר בניה למחסן

 18. חוות סוסים - היתר בניה

 19. דמי היתר בניצול זכויות בנייה

 20. מניעת הוצאת היתר בניה

 21. ביטול היתר בניה בדיעבד

 22. היתר בניה בתחנה המרכזית החדשה

 23. היתר בנייה לעיריית חיפה

 24. בקשה להיתר לבניית מוזיאון

 25. היתר בנייה רטרואקטיבי אחרי הרשעה

 26. ביטול היתר בניה ברמת השרון

 27. הוצאת היתר בניה בדיעבד למפעל

 28. היתר לבניית מדרגות לולייניות

 29. הפרת חובה חקוקה - היתר בניה

 30. תנאי לקבלת היתר בניה - התאמה לתוכנית

 31. תכנית מפורטת כתנאי להיתר בנייה

 32. הוכחת "נוהג" להוציא היתרי בניה

 33. היתר לבניית תעלה לניקוז מי גשמים

 34. מי צריך לחתום על בקשה להיתר בניה ?

 35. דחיית בקשה להיתר בניה תואמת לתכנית

 36. בקשה להיתר בניה והקלה לקומת משרדים ומרפאות

 37. היתר בניית בריכת שחייה בחצר, עד גבולות המגרש

 38. חיבור למערכת ביוב מרכזית כתנאי למתן היתר בניה

 39. בקשה להיתר להקמת מבני ציבור (מעון יום ומרכז חוגי לילדים)

 40. תקנה 16(א)(7): התניית הוצאת היתרי בנייה בהריסתם של מבנים

 41. בקשה להיתר בנייה להקמת ג'קוזי על גג פרטי ולהקמת בריכה בגג פרטי

 42. היתר בניה לאישור בדיעבד לסגירת קומת עמודים ושינויים בפיתוח שטח

 43. ערר החלטת הוועדה המקומית - קבלת היתר בנייה לבית פרטי חד משפחתי

 44. תיק המידע להיתר מהווה שלב ראשון והכרחי לצורכי הגשת בקשה להיתר בנייה

 45. העורר הגיש בקשה להיתר חפירה וכן להיתר בניה לבניית מבנה חדש בן שבע קומות

 46. נטען כי הוועדה המקומית אישרה היתר בנייה, חרף חריגות המהוות סטייה ניכרת מתוכניות תקפות

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון