ערכאה ראשונה


מהי גישת בית המשפט להחלטות ערכאה ראשונה ?
מתי יתערב בית משפט לערעור בהחלטות ערכאה ראשונה ?


בית המשפט פסק כי מטבעם של דברים, לערכאה ראשונה עדיפות בולטת על-פני ערכאת הערעור בהערכת אמינות העדים על בסיס התרשמותה מאיכותם באמצעות החושים האנושיים.


הערכתה מתבססת על התנהגות העדים, על רקע נסיבות הענין, ואותות האמת המתגלים במהלך המשפט (סעיף 53 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971).


בהערכת העדויות כאמור, נעזרת ערכאה ראשונה גם בכלי ניתוח אנליטיים, המסייעים בבחינת העדויות וקביעת משקלן, וכך בשילוב בין פעולת החושים לבין ניתוח הראיות בכלי ההיגיון, נקבעים הממצאים העובדתיים.


ערכאת הערעור חסרה את מימד ההתרשמות מן העדים באמצעות החושים.


אולם בידיה כלי ניתוח אנליטיים שבאמצעותם היא מעבירה במבחן הביקורת את קביעות ה ערכאה הראשונה.


בהינתן המשקל הרב של התרשמות הערכאה ראשונה מן העדים, נוטה ערכאת הערעור שלא להתערב בקביעות מהימנות, אלא אם כן קביעות אלה אינן עומדות במבחן הניתוח הרציונאלי של האירועים והנתונים, כפי שאלה משתקפים בתשתית הראיות כולה.


כדי להצדיק התערבות ערכאת ערעור בקביעות מהימנות וממצאי עובדה שנקבעו על-פיהן בידי הערכאה הראשונה, צריך שהן תסטינה מן ההיגיון והשכל הישר במידה כה מהותית ובולטת, עד כדי ביטול העדיפות המוקנית לערכאה שהתרשמה התרשמות בלתי-אמצעית מן העדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור הדדי

 2. ערעור עצמאי

 3. נימוקי ערעור

 4. ערעור סרק

 5. ערעור החלטת רשמת

 6. זכות טיעון ערעור

 7. הוספת טענות בערעור

 8. חוק הגמלאות - ערעור

 9. צדדים לערעור

 10. ערכאה ראשונה

 11. בקשה לתקן כתב ערעור

 12. ערעור להחזיק במבנים

 13. ערעור ברשות של המדינה

 14. ערעור טעות סופר

 15. הגשת ערעור בפקס

 16. חוב בדין קדימה – ערעור

 17. בעיה משפטית - ערעור

 18. מחיקה מחוסר מעש - ערעור

 19. תיק מוצגים בערעור

 20. מה הם סדרי הדין בערעור ?

 21. טופס ערעור דיור ארעי

 22. ביטול צו זמני בערעור

 23. גובה הפיצויים - ערעור

 24. טופס ערעור דיור חלופי

 25. ערעור מחיקת התביעה מחוסר מעש

 26. התערבות בממצאים עובדתיים

 27. ערעור בתחום חופש העיסוק והגבלתו

 28. איחור בהגשת ערעור מע''מ

 29. תיקון ערעור - הוספת צדדים

 30. איחור של יום בהגשת ערעור

 31. ציון מועד הערעור בפסק דין

 32. הפסד השתכרות לעתיד - ערעור

 33. תקנות סדר הדין האזרחי ערעור

 34. הגשת ערעור באיחור של יומיים

 35. דוגמא ערעור לבית הדין הארצי

 36. איחור בהגשת ערעור - בית דין לעבודה

 37. קשירת קשר לביצוע פשע - ערעור

 38. איחור של יום אחד בהגשת ערעור

 39. האם ערעור מעכב ביצוע פסק דין

 40. בקשה למתן צווים זמניים בערעור

 41. ערעור עקב סתירות בהכרעת הדין

 42. דין ערעור שהוגש באיחור להידחות

 43. ערעור של מרצים - בית דין לעבודה

 44. בקשה להגשת כתב תביעה מתוקן בערעור

 45. ערעור לפי סעיף 43 לחוק שירות המדינה

 46. ערעור כי המערער לא איבד מכושרו להשתכר

 47. ערעור ברשות על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב

 48. סמכות ערכאת הערעור לשנות מקביעות קודמות

 49. ערעור כי המערער לא איבד מעל 50% מכושרו להשתכר

 50. חזרה מערעור בעקבות תיקון פסק הדין בבית המשפט קמא

 51. ערעור גימלאות תוך 60 יום ממועד קבלת החלטה על שיעור הגימלה

 52. בקשה לדחיית ערעור בטענה כי הוגש לאחר שחלף המועד להגשתו

 53. בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון