שיקולים תקציביים בחקיקה

בית המשפט פסק כי כאשר חוק מתחום הביטחון הסוציאלי עומד לבחינה פרשנית, אין הפרשן יכול להתעלם משקילת שיקולים תקציביים בחקיקה.


בית המשפט פסק כי המוסד לביטוח לאומי יבצע את הוראות החקיקה ולא ישלול זכויות שנקבעו בה מטעמים תקציבים.


אולם זכותם של המחוקק ומחוקק המשנה להתחשב בשיקולים תקציביים במלאכת החקיקה ובקביעת מדיניות בתחום הביטחון הסוציאלי.


בבואנו לפרש את חקיקת הביטחון הסוציאלי יתחשב בית הדין לעבודה בשיקולים התקציבים המעוגנות בתכליתה של החקיקה.


עוד נפסק כי על זכותו וחובתו של המחוקק ומחוקק המשנה לשקול שיקולים תקציביים בבואם לספק שירותים ככלל, ולקבוע מדיניות ביטחון סוציאלי בפרט, אין עוד עוררים.


במדיניות הענקת הטבות סוציאליות לנכים יש צורך להגביל ולתחום את ההטבות לפי האילוצים התקציביים שבהם נתונים הצדדים להסכם, ועל פיהם יש לקבוע סדרי עדיפויות.


לעתים יכולים אילוצי תקציב לגבור אפילו על עקרון השוויון.


בדומה, נפסק בבג"ץ 3472/92 ברנד נ' שר התקשורת לגבי חברה שמשאביה בלתי מוגבלים, אין רשות, הפועל בחברה על פי חוק, רשאית ויכולה להתעלם מאילוצי תקציב ולספק שירותים ללא חשבון, ותהא חשיבותם של השירותים רבה וחיונית ככל שתהא - המחוקק הראשי עצמו נאלץ להתפשר עם אילוצי תקציב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הכנסת

 2. תקנות כנסת ישראל

 3. זכויות יושב ראש הכנסת

 4. נבצרות ראש ממשלה

 5. תנאי פרישה משרד ממשלתי

 6. חוק היועץ המשפטי לממשלה

 7. פקודת פקידי הממשלה

 8. שיקולים תקציביים בחקיקה

 9. הצבעה בכנסת - ספירת קולות

 10. חוק משכן הכנסת רחבתו ומשמר הכנסת

 11. פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה

 12. טופס רכישת כלי רכב מטעם הממשלה

 13. שיקול הדעת שלהיועץ המשפטי לממשלה

 14. חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

 15. פקודת סדרי הדין התייצבות היועץ המשפטי לממשלה

 16. ביטול מינוי לשגריר עקב קשר אישי עם ראש הממשלה

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון