זכאות לקצבת נכות כללית - עקרת בית

סעיף 195 לחוק הביטוח הלאומי כולל הגדרות לצורך פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי.
הסעיף מבדיל בין מבוטח שהוא נכה, לבין מבוטחת שהיא "עקרת בית נכה".


ההפרדה נעשית כך שבהגדרת "נכה" מופיעה הרישא: "מבוטח, למעט עקרת בית ..."


הסעיף כולל גם הגדרה ל"עקרת בית", בלשון זו:
"כהגדרתה בסעיף 238, למעט אם מתקיים בה אחד מאלה:
(1)     היא עבדה כעובדת או כעובדת עצמאית תקופה של 12 חודשים רצופים, או 24 חודשים אף אם אינם רצופים, מתוך 48 החודשים שקדמו להגשת התביעה למוסד;
(2)     היא חיה בנפרד מבן זוגה ולא גרה עמו תקופה של 24 חודשים לפחות בתכוף לפני הגשת התביעה למוסד;
(3)     היא היתה זכאית, בתכוף לפני נישואיה, לקצבה חודשית לפי סעיף 199(1);".


כלומר, לשם בחינה מי היא "עקרת בית" על פי סעיף 195 לחוק הביטוח הלאומי, יש לבחון מי היא "עקרת בית" לפי סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי, ולבדוק אם מתקיים בה אחד הסייגים האמורים בסעיף 195 לחוק הביטוח הלאומי.


בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי הוגדר המונח "עקרת בית", כאשה נשואה, למעט עגונה, שבן זוגה מבוטח לפי פרק זה, שאינה עובדת ואינה עובדת עצמאית.


הזכאות לקצבת נכות היא על פי קביעת דרגת אי-הכושר להשתכר (או דרגת אי-הכושר לתפקד במשק הבית). סעיף 208(א) לחוק הביטוח הלאומי, קובע תנאי של קביעת דרגת נכות רפואית מזערית לשם זכאות לקצבת נכות.
כך נאמר בו: "תנאי לקביעת אי-כושר להשתכר הוא שנקבעה למבוטח נכות רפואית, לפי מבחנים, תנאים וכללים שקבע השר (בסעיף זה - המבחנים), בשיעור של 60% לפחות, ואולם אם נקבעה למבוטח לפי המבחנים נכות רפואית בשל ליקוי יחיד בשיעור של 25% לפחות, יהיה התנאי לקביעת אי כושר להשתכר - קביעת נכות רפואית, לפי המבחנים, בשיעור של 40% לפחות."


סעיף 198 לחוק הביטוח הלאומי מסמיך את השר לקבוע תנאים מיוחדים לענין עקרת בית נכה. וקובע כי השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע כללים, מבחנים ותנאים לזכויותיה של עקרת בית נכה לגמלה לפי פרק זה, לרבות כללים ותנאים לבדיקת אי-כושרה לתפקד.


השר אכן התקין תקנות בהתאם לסמכות שהוקנתה לו לפי סעיף 198 לחוק הביטוח הלאומי. מדובר בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית), התשמ"ד-1984.


בתקנה 3(א) לתקנות נאמר כי תנאי לבדיקת אי כושר לתפקד ולקביעת דרגת אי הכושר לתפקד הוא שנקבע לעקרת הבית אחוז נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.


כלומר, שלא כאמור בסעיף 208(א) לחוק הביטוח הלאומי, הקובע סף נכות רפואית של 60% או של 40% (במקרה שבשל ליקוי יחיד נקבעה דרגה בשיעור 25% לפחות), הרי שאצל עקרת בית נכה, הסף של הנכות הרפואית הוא דרגת נכות רפואית בשיעור 50%.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכות כללית – הפיצוי

 2. ניכוי קצבת נכות כללית

 3. נכות כללית תושב ישראל

 4. קצבת נכות כללית- 50 אחוז ?

 5. נכות כללית - 36% נכות רפואית

 6. החמרת מצב נכות כללית

 7. קצבת נכות כללית - תושב ישראל

 8. נכות כללית - עזרת הזולת

 9. ועדה רפואית לעררים - נכות כללית

 10. ערעור על נכות כללית של 49%

 11. ערעור נכות כללית - התיישנות

 12. תקנות ביטוח לאומי נכות כללית

 13. אפילפסיה - נכות כללית ביטוח לאומי ?

 14. ערעור על נכות כללית בשיעור 41%

 15. נכות 75 אחוז ביטוח לאומי – נכות כללית

 16. נכות כללית למי שאינו תושב ישראל

 17. ביטול קצבת נכות כללית בגלל הכנסות עבודה

 18. נכות כללית עקרת בית – תביעה ביטוח לאומי

 19. זכאות לקצבת נכות כללית - עקרת בית

 20. בקשה חידוש דיון בקביעת נכות כללית - תקנה 37

 21. בקשה לתשלום תוספת תלויים עבור ילדים

 22. האם נכות כללית משפיעה על נכות נפגעי עבודה ?

 23. פסק דין נכות כללית הפרעות קשב וריכוז

 24. נכות כללית ביטוח לאומי – 50 אחוז יכולת להשתכר

 25. תביעה לקצבת נכות כללית בשל גידול מלנומה

 26. הגשת תביעה לנכות בעבודה וגם נכות כללית

 27. סכרת תעוקת לב 33% נכות - ועדה רפואית נכות כללית

 28. נכות כללית - דרגת אי כושר בשיעור של 74% לצמיתות

 29. קצבת נכות כללית של האישה לצורך השלמת הכנסה

 30. ניכוי תגמולי מל''ל נכות כללית בתאונת דרכים

 31. אם חד הורית לא נשואה – קצבת נכות כללית ביטוח לאומי

 32. הכנסה נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע לקצבת נכות כללית

 33. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים (נכות כללית)

 34. אם חד הורית תביעה קצבת נכות כללית רטרואקטיבית - ביטוח לאומי

 35. הוועדה הרפואית לעררים (נכות כללית) קבעה דרגת נכות בשיעור של 49%

 36. ערעור על החלטת הועדה הרפואית בהיבט הפסיכיאטרי ובנושא הפיברומיאלגיה

 37. הוועדה הרפואית לעררים לקביעת דרגת אי כושר בענף נכות כללית דחתה את הערר

 38. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים (נכות כללית) לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון