גידול בבלוטת התריס - גזזת

לפי חוק הגזזת, "מחלה" מוגדרת כאחת המחלות המנויות בתוספת (סעיף 1 לחוק). סעיף 1 לתוספת כולל רשימה של גידולים ממאירים (סעיף 1(א)), גידולי מוח שפירים (סעיף 1(ב)) וסרטן הדם (סעיף 1(ג)). "גידולי בלוטת התריס" מופיעים תחת הכותרת של גידולים ממאירים (סעיף 1(א))


החוק נועד לפצות אנשים שקיבלו טיפול בהקרנות אשר גרמו להם לחלות במחלות ממחלות שונות.


אחת המחלות שהוכרה היא גידול בבלוטת התריס. גידול שכזה עלול להשפיע על תפקודי הגוף ולגרום לפגימות כאלה ואחרות. אפשר שהגידול יצריך טיפולים או אף ניתוח להסרתו או כריתת הבלוטה.


האם יש הצדקה למנוע ממי שקיבל הקרנות נגד מחלת הגזזת אחוזי נכות שנמצאו בו בעטיים של גידולים בבלוטת התריס רק בשל כך שמדובר בגידול שפיר שאינו ממאיר?


נקודת המפתח העולה מחוק הגזזת היא הנזק שנגרם לנפגע כתוצאה מ"מחלה" בה לקה בעקבות הקרנות שקיבל.


ה"מחלות" המוכרות הן גידולים ממאירים מסוימים, גידולי מוח שפירים וסרטן הדם.


גידול ממאיר שנגרם מהקרנות הוא ביטוי לנזק בריאותי שנגרם לנפגע. אך גם גידול שפיר שנגרם מהקרנות אפשר שהוא גורם נזק.


הממאירות של הגידול היא ביטוי לעוצמת הנזק וההבדל בין השניים הוא של דרגה ולא של מהות.

טול מקרה של אדם שקיבל הקרנות ונמצא אצלו גידול בבלוטת התריס והוחלט לכרות את הבלוטה מחשש שמדובר בגידול ממאיר.


נניח - בדוגמה זו - שלאחר הניתוח הוברר שמדובר בגידול שפיר. האם יש הצדקה לשלול מן הנפגע פיצוי על הנזק שנגרם לו רק בשל כך שהתברר - למרבה ההקלה - שהיה לו גידול שפיר ולא ממאיר?


בית המשפט ציין כי זוהי הבחנה אבסורדית שהדעת אינה סובלת. זוהי תוצאה שהחוק לא ביקש להשיג. אם קיימות פגימות (נזק בריאותי או תפקודי) הנובעות מגידול שנגרם בעקבות הקרנות שקיבל אדם - בין אם עבר הנפגע ניתוח להסרתו ובין אם לאו - מה לי גידול שפיר או גידול ממאיר. זה, כמו זה, מקורם בהקרנות.


זה, כמו זה, גרמו לנזקים בריאותיים או תפקודיים וזה, כמו זה, נועדו להצדיק מתן פיצוי לפי החוק. אכן, אפשר שיהיה שוני בגובה הנכות הנובע מהשוני בין השפעת הגידול השפיר לבין זו של הגידול הממאיר, אך אין הצדקה לשלול כליל פיצוי על נזק שנגרם בעקבות הקרנות רק בשל כך שמדובר בגידול שפיר ולא ממאיר.


עם זאת בית המשפט פסק כי נדחית זכאות לפיצוי מכוח חוק הגזזת בגין נזק שנגרם כתוצאה מגידול שפיר שהתגלה בבלוטת התריס.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גזזת

 2. מהי גזזת ?

 3. גזזת פיצויים

 4. טופס גזזת

 5. גזזת הקרקפת

 6. עורך דין גזזת

 7. גזזת - אחרי שנת 1960

 8. גזזת החמרת מצב

 9. הקרנות גזזת – פיצויים

 10. גזזת – תביעת נזיקין ?

 11. גזזת 75 אחוז נכות

 12. גזזת - ביטוח לאומי

 13. הקרנות נגד גזזת – פיצויים

 14. ילדים של הורים נפגעי גזזת

 15. רשלנות רפואית - גזזת

 16. גזזת אדם נפטר - זכאות יורשים

 17. סעיף 14 לחוק לפיצוי לנפגעי גזזת

 18. גידול בבלוטת התריס - גזזת

 19. גזזת - ערעור על החלטת ועדת מומחים

 20. ערעור על פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת

 21. הקרנות נגד גזזת - פגיעה בראייה

 22. סעיף 5 לחוק לפיצוי נפגעי גזזת

 23. ערעור על 24% נכות לנפגעי גזזת

 24. טופס תביעה למענק שאירים נפגעי גזזת

 25. ערעור ועדה רפואית לעררים לנפגעי גזזת - עוורון

 26. ערעור על החלטתה של ועדת המומחים לפי החוק לפיצוי נפגע גזזת

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון