גזזת הקרקפת

מהי גזזת הקרקפת ?
כמה אחוזי נכות מקבלים על חוסר שיער בקרקפת ?

חוק הגזזת הכיר בפגימה של "חוסר שיער באזורי הצטלקות בעור הקרקפת". פגימה זו-על פי הגדרתה ומעצם טיבה-מתייחסת לחוסר שיער חלקי (אזורי הצטלקות שבעור הקרקפת).


הגדרה זו, על פי לשונה, מתאימה לסעיף 76 העוסק בחוסר שיער אזורי.


לפי זה, חוק הגזזת מכיר לכאורה בליקוי המזכה בנכות של 0%, דבר המביא לסתירה.


בית המשפט פסק כי זה המקום להפעיל את הוראת ה"גמישות" ולקבוע כפי הוועדות הרפואיות יוסמכו לקבוע אחוזי נכות בין 0% ל-20% לפי היקף "חוסר שיער" באזור ההצטלקות.


עוד צוין בפסיקה כי פרשנות זו נכונה בהתחשב בהוראות חוק הגזזת ותכליתו. למעשה, פרשנות זו מתחייבת מן הייחודיות של חוק הגזזת והיא משרתת את תכליתו להעניק פיצוי כלשהו למי שנפגע בפגימה בה אנו עוסקים.בית המשפט פסק בהקשר לפגימה המוגדרת בסעיף 2 לתוספת לחוק הגזזת -"חוסר שיעור באזורי הצטלקות בעור הקרקפת" כי הפגימה המוגדרת בתוספת לחוק הגזזת היא פגימה של "חוסר שיער" וחוק הגזזת אינו מכיר בנכות הנובעת מ"הצטלקות".


עם זאת, הפגימה של "חוסר שיער" שבחוק הגזזת אינה כללית, אלא ממוקדת רק ב"חוסר שיער באזורי הצטלקות בעור הקרקפת".


רק "חוסר שיער" שכזה מוכר כפגימה המזכה בנכות.


"חוסר שיער" בקרקפת שאינו באזור הצטלקות או "חוסר שיער" באזור הצטלקות שאינו בקרקפת-אינם מהווים פגימה לפי חוק הגזזת.


בהמשך נפסק, לעניין השאלה כיצד על הוועדה הרפואית לקבוע את אחוזי הנכות באשר לפגימה זו כי הפגימה של "חוסר שיער" מפנה אותנו לסעיפים 76 ו -77 [לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז - 1956].


סעיף 76 מתייחס ל"חוסר שיער" אזורי והוא מזכה בנכות בשיער 0%. סעיף 77 מתייחס ל"חוסר שיער" כללי והוא מזכה בנכות בשיער 20%.


תקנה תקנה 14 חלה גם על נפגעים לפי חוק הגזזת, מכח תקנה 17 לתקנות הגזזת, אלא שלפי אותה תקנה, יחולו תקנות הביטוח הלאומי וסעיפי הליקויים שבתוספת על נפגעי חוק הגזזת "בשינויים המחויבים".


הוראה זו מתחייבת מן הייחודיות של חוק הגזזת ומן הייחודיות של הפגימות הקבועות בו.


הוראה זו נועדה להעניק למבצעי החוק גמישות מסוימת כדי להתאים את ההוראות הכלליות שבחוק הביטוח הלאומי ותקנותיו להסדרים ולצרכים המיוחדים של חוק הגזזת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גזזת

 2. מהי גזזת ?

 3. גזזת פיצויים

 4. טופס גזזת

 5. גזזת הקרקפת

 6. עורך דין גזזת

 7. גזזת - אחרי שנת 1960

 8. גזזת החמרת מצב

 9. הקרנות גזזת – פיצויים

 10. גזזת – תביעת נזיקין ?

 11. גזזת 75 אחוז נכות

 12. גזזת - ביטוח לאומי

 13. הקרנות נגד גזזת – פיצויים

 14. ילדים של הורים נפגעי גזזת

 15. רשלנות רפואית - גזזת

 16. גזזת אדם נפטר - זכאות יורשים

 17. סעיף 14 לחוק לפיצוי לנפגעי גזזת

 18. גידול בבלוטת התריס - גזזת

 19. גזזת - ערעור על החלטת ועדת מומחים

 20. ערעור על פי החוק לפיצוי נפגעי גזזת

 21. הקרנות נגד גזזת - פגיעה בראייה

 22. סעיף 5 לחוק לפיצוי נפגעי גזזת

 23. ערעור על 24% נכות לנפגעי גזזת

 24. טופס תביעה למענק שאירים נפגעי גזזת

 25. ערעור ועדה רפואית לעררים לנפגעי גזזת - עוורון

 26. ערעור על החלטתה של ועדת המומחים לפי החוק לפיצוי נפגע גזזת

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון