סמכויות בורר

מהן סמכויות בורר ?

בית המשפט פסק כי מקום שמונה בורר ותפקידו כרוך בגביית ראיות, מדובר בתפקיד שיפוטי והדיון שמתנהל בפניו הינו דיון בעל אופי שיפוטי.


על אופיו של ההליך כשיפוטי ניתן ללמוד, בין היתר, מאופי הישיבות, מאופי הדיון וחקירת עדים במסגרתו, מהחלטות הבורר ומניהולו של פרוטוקול.
     

ההתייחסות לבורר הינה כאל בעל תפקיד שיפוטי או מעין שיפוטי, כך למשל אף החלטה להעבירו מתפקידו בהתאם לסעיף 11 לחוק נתונה לביהמ"ש, כאשר השיקולים העומדים בבסיס ההחלטה אינם שונים במהותם משיקולים לפסלות שופט.


בית המשפט ציין בפסיקתו כי הבורר לא כפוף לסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט לפי שבורר אינו "בית משפט" כהגדרתו בחוק בתי המשפט, אך יחד עם זאת ציין בית המשפט כי מומלץ לבורר לנהוג באופן כללי בהתאם לסדרי דין אלה. הנימוק הכללי לכך הוא שבעקרונות אלה יש משום שמירה על עיקרי הצדק הטבעי.


גישת בית המשפט היא כי סדרי הדין מבטיחים שוויון ואחדות שיטת המשפט. הם ערובה למניעת שרירות וראוי להקפיד על קיומם, על מנת שלא לשבש את ההליך השיפוטי.


בדרך כלל ניהול בוררות כרוך בזימון עדים והשמעתם אם כי ישנן בוררויות אשר הצדדים מביאים כל ראיות והבורר בודק אישית את נשוא הסכסוך ופוסק בו על סמך טענות הצדדים בלבד. אם מדובר בשאלה משפטית או טכנית בלבד, יכולים הצדדים להסמיך את הבורר לפסוק על סמך הצגת הבעיה המוגשת לו בכתב אף בלי לזמן את הצדדים עצמם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סמכויות בורר

 2. מחלוקת לגבי בורר

 3. חריגה מסמכות בורר

 4. בקשה לאשר פסק בורר

 5. לשון הרע נגד בורר

 6. טעות בפסק בורר

 7. טענות כנגד בורר

 8. בקשה למינוי בורר

 9. חובת נאמנות בורר

 10. תביעה למינוי בורר

 11. בקשת ביטול פסק בורר

 12. בקשה להעברת בורר מתפקידו

 13. העברת בורר מתפקידו

 14. התנגדות לבקשה למינוי בורר

 15. בקשה מבית המשפט למנות בורר

 16. בקשה לתיקון פסק בורר

 17. בקשה לאישור פסק בורר

 18. ביטול פסק בורר מטעמי צדק ?

 19. עתירה לביטול פסק בורר

 20. כשירות בורר - ביטול פסק בורר

 21. ביטול פסק בורר - תרמית

 22. הוצאה לפועל - פסק בורר

 23. ביטול פסק בורר עורך דין

 24. בקשה לעיכוב הליכים ולמינוי בורר

 25. טעויות יסודיות בפסק בורר

 26. ביטול החלטת ביניים של בורר

 27. האם פסק בורר מהווה מעשה בית דין ?

 28. ביטול פסק בורר - הארכת מועד

 29. תרגום פסק בורר - רואה חשבון

 30. בקשת צירוף כצד לאישור פסק בורר

 31. האם בורר חייב להיות בעל השכלה משפטית ?

 32. ביטול החלטת בורר על ידי בית המשפט

 33. טענה כי הבורר היה חייב לנמק את פסקו

 34. סמכות הבורר להכריע בשאלת חוקיות הסכם

 35. בקשה לביטול פסק בורר – בקשה בכתב או המרצה ?

 36. חוות דעת בורר ללא פרטי השכלה וניסיון

 37. טעות בפסק בורר אינה מהווה עילת ביטול

 38. בקשה למינוי בורר - סעיף 8 לחוק הבוררות

 39. העברת סכסוך קביעת שווי מניות להכרעתו של בורר

 40. הגשת פסק בורר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל

 41. בקשה לאישור פסק הבורר מול בקשה לביטול פסק הבורר

 42. בקשה למינוי בורר חדש לאחר שניתן פסק בוררות

 43. ביטול פסק בוררות של בורר שנתמנה ע"י לשכת עורכי הדין

 44. בקשה למינוי בורר מכוח סמכותו של בית המשפט על פי סעיף 8 לחוק הבוררות

 45. סמכות בורר להכריע בענייני בעלות במקרקעין - הכרעה בזכות חפצית (in rem)

 46. השאלה אם הבורר ראוי לאמון המתדיינים, הינה שאלה בעלת סממנים אובייקטיבים

 47. דרישות סעיף 20 לחוק הבוררות : פסק בוררות יהיה בכתב וייחתם על ידי הבורר בציון תאריך החתימה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון