ביטול פסק דין חלוט

האם ניתן להורות על ביטול פסק דין חלוט ?

המקרים שבהם יבוטל פסק דין חלוט הינם חריגים ונדירים.
בהליכים פליליים קיים אמנם המנגנון של "משפט חוזר", בו יועמד לדיון מחדש עניין שהוכרע בפסק-דין חלוט, אולם אין בחוק מנגנון דומה לדיון חוזר בהליך אזרחי.


בנסיבות מסוימות יתערב בית המשפט ויבטל פסק-דין חלוט.


עד היום הכירה הפסיקה באפשרות לבטל פסק-דין מכוחן של שתי עילות אפשריות - אם פסק-הדין היה נגוע במרמה או אם התגלו ראיות חדשות שלא ניתן היה להשיגן בעיצומו של ההליך ושיש בכוחן לשנות את פני ההכרעה מיסודה.


בכל מקרה, על בית המשפט לוודא כי שיקולי הצדק עולים על השיקולים של יציבות וודאות המשפט, באופן המצדיק את ביטול פסק הדין.


יתרה מכך, מקום בו ניתן פסק-דין על דרך של פשרה לפי סעיף 79א ובעקבות הסכמת הצדדים - ההתערבות תיעשה במשורה אף במקרים של הליך ערעור רגיל.


קל וחומר כי במקרה בו מתבקשת התערבות בפסיקת ערכאת הערעור תתקבל הבקשה במקרים חריגים שבחריגים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק דין חלוט

 2. ביטול פסק דין בהסכמה

 3. החלטה בבקשה לביטול פסק דין

 4. ביטול פסק דין בהסכמה

 5. ביטול פסק דין בגלל מצב נפשי

 6. ביטול פסק דין בגלל פגם

 7. ביטול פסק דין - טעות יסודית

 8. דחיית בקשה לביטול פסק דין

 9. שיקולים בביטול פסק דין

 10. ביטול פסק דין - אי הבנה

 11. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 12. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 13. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 14. ביטול פסק דין בגלל אי הבנה

 15. ביטול פסק דין - אישור מסירה

 16. בקשה בכתב לביטול פסק דין שניתן בהעדר

 17. טעות במועד הדיון ביטול פסק דין

 18. ביטול פסק דין בהעדר מסירה כדין

 19. ביטול פסק דין עקב אי הופעה לדיון

 20. בקשה לביטול פסק דין - פסיקת הוצאות

 21. ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד

 22. עתירה ביטול פסק דין בית דין ארצי לעבודה

 23. ביטול פסק דין של בית המשפט העליון

 24. בקשה לביטול פסק דין בטענת עדות שקר

 25. בקשה לביטול פסק דין בגלל אי התייצבות לדיון

 26. בקשה לביטול פסק דין חלקי שניתן במעמד צד אחד

 27. בית הדין הארצי לעבודה - ביטול פסק דין

 28. בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד

 29. בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד

 30. ביטול פסק דין הנותן תוקף של פסק דין להסדר פשרה

 31. ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד - תעבורה

 32. ביטול פסק דין - טענת אי ידיעה על קיומו של פסק דין

 33. ביטול פסק דין תביעות קטנות עקב ייצוג על ידי עורך דין

 34. ביטול פסק דין בטענה שהושג במרמה בבית משפט לתביעות קטנות

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון