אישור פסק בוררות

מהו אישור פסק בוררות ?

לאחר מתן פסק בוררות, צד רשאי לעתור לאשר את פסק הבוררות או לבטלו. אישור משמעותו נקיטת עמדה שפסק הבוררות - שלם הוא - וראוי לזכות בהכרה על ידי בית המשפט.


ביטול פסק בוררות משמעותו שקיים חסר בפסק שאינו משתלב עם המשך קיומו כפי שהוא.


בפועל יש שני סוגים של תיקון בבקשה לביטול פסק בוררות - הטכני והמהותי.


סעיף 22(ד) לחוק הבוררות מסמיך בית משפט לתקן פסק בוררות במצב בו: "נפלה בפסק טעות סופר, פליטת קולמוס, השמטה, טעות בתיאור אדם או נכס, בתאריך, במספר, בחישוב וכיוצא באלה" (כלשון סע' 22 (א) (1)).


יוצא כי עסקינן בטיעון טכני המזכיר את האפשרות של תיקון טעות בפסק דין, על פי סעיף 81 (א) לחוק בתי המשפט.


המישור השני הוא תיקון עניין מהותי המקנה לבית משפט שיקול דעת רחב במסגרת בקשה לביטול פסק בוררות.


סעיף 24 לחוק הבוררות מונה 10 עילות לביטול וסעיף 26 למעשה קובע כי בית משפט מוסמך לאמץ את דוקטרינת הבטלות היחסית.
כלשון סעיף 26(ב) "לא יבטל בית המשפט את פסק הבוררות כולו, אם ניתן לבטלו בחלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר".


בית המשפט פסק כי ככלל הותירה המדיניות השיפוטית הבסיסית בנושאי בוררות חותמה גם בתחום זה, קרי, סמכות התיקון איננה חלה מקום שהמדובר בטעות שבשיקול דעת או הטעונה מחשבה מחודשת ולא בפליטת קולמוס גרידא.


עוד צוין ע"י בית המשפט כי אם הזוכה בפסק לא ביקש את האישור, וכל טענתו של המפסיד כלפי הפסק היא טעות בחישוב - כיצד יעתור לביהמ"ש? דומה כי לא תהיה לו ברירה והוא יצטרך לפנות לביהמ"ש בהגשת "בקשה לביטול הפסק", שהיא השם הכללי לבקשה, שאחת מעתירותיה האפשריות היא בקשה לתיקון הפסק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק בוררות

 2. תקנות הבוררות

 3. ערעור בוררות

 4. תניית בוררות

 5. מוסד הבוררות

 6. הסכם בוררות

 7. הארכת בוררות

 8. הליך בוררות

 9. ביטול הליכי בוררות

 10. עורך דין בוררות

 11. הסכם - בוררות

 12. מה זה אבעיה ?

 13. בוררות - חובת הנמקה ?

 14. אישור פסק בוררות

 15. תיקון פסק בוררות

 16. פרשנות פסק בוררות

 17. בוררות בין שכנים

 18. סיכול פניה לבוררות

 19. בוררות בנושא ליקויי בניה

 20. עיקול זמני בוררות

 21. סעיף 23 לחוק הבוררות

 22. נטישת הליכי בוררות

 23. ערעור בעניין בוררות

 24. סעיף בוררות חוקת ההסתדרות

 25. איגוד ערים - בוררות

 26. סעיף 29 חוק הבוררות

 27. סעיף 5 לחוק הבוררות

 28. סעיף 29 לחוק הבוררות

 29. בוררות בין עורכי דין

 30. סעיף 24 לחוק הבוררות

 31. פרוייקט בניה - בוררות

 32. טעות גלויה בפסק בוררות

 33. חובת בוררות - צו מניעה

 34. הסכם בוררות לאחר סכסוך

 35. אישור פסק בוררות רבנים

 36. תיקון טעות בפסק בוררות

 37. בקשה לאישור פסק בוררות

 38. בקשה למתן הנחיות בהליך בוררות

 39. סעיף 24(4) לחוק הבוררות

 40. הפרת זכות סירוב ראשונה

 41. שימוש במקרקעין - בוררות

 42. עיקולים לפי חוק הבוררות

 43. ביקורת שיפוטית - בוררות

 44. ערובה לביצוע פסק בוררות

 45. הסכם בוררות בית דין רבני

 46. סעיף 24 (10) לחוק הבוררות

 47. הפרה מתמשכת של התחייבות

 48. בקשה לאשר פסק בוררות חלקי מוטעה

 49. סעיף בוררות בהסכם מייסדים

 50. חקירה נגדית בהליך בוררות

 51. פיצויי פיטורים מוגדלים - בוררות

 52. תניית בוררות בית דין רבני

 53. חלוקת רכוש משפחתי - בוררות

 54. קניית דירה בשוויץ - בוררות

 55. פרשנות תניית בוררות בהסכם

 56. התנגדות הסתדרות פיטורים - בוררות

 57. טופס בקשה להזמנת עד לבוררות

 58. פסק דין הצהרתי – ביטול הסכם בוררות

 59. העברת תיק בוררות בחזרה אל בית משפט

 60. פסק בוררות מנוגד לתקנת הציבור

 61. תנאי הסכם על בוררות בעניין שכר טרחה

 62. טענות בנוגע לאופן ניהול בוררות

 63. ההבדל בין פסק ביניים לבין החלטה

 64. בית דין רבני בוררות - דיני עבודה

 65. סעיף 24(3) לחוק הבוררות - חריגה מסמכות

 66. בקשה לאישור פסק בוררות ובקשה לביטול הפסק

 67. החלטת ביניים - סעיף 23 לחוק הבוררות

 68. טופס הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות

 69. תיקון פסק בוררות לאחר אישור ע"י בית משפט

 70. בקשה לאשר עיקול זמני במסגרת בקשה לאישור פסק בוררות

 71. עיכוב הליכי בוררות למרות פגמים בהתנהלות המבקש

 72. בקשה לאישור הסדר בוררות - סעיף 350 ו 351 חוק החברות

 73. תביעת השבה של סכום ששולם ביתר במסגרת הליכי בוררות

 74. חלפו מעל 45 יום בין מתן פסק הבוררות לבין הגשת הבקשה לביטולו

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון