עבירות מיסים

מהו היסוד הנפשי בעבירות מס ?

מהי גישת בתי המשפט בנושא עבירות מיסים ?


בפסיקה עקבית לאורך שנים, הדגישו לא פעם בתי המשפט על ערכאותיהם השונות, את החומרה היתרה שיש לייחס לעבירות בניגוד לדיני המיסים - עבירות מיסים.


נפסק, כי ההיבט המרכזי, החייב להנחות את בתי המשפט בבואו לגזור את הדין בעבירות, חייב להיות ההיבט הציבורי שהוא הצורך להדגיש ולהמחיש את החומרה שמייחסים המחוקק והמערכת השיפוטית לעבירות אלה, על דרך ענישה מחמירה ומרתיעה.


היבט זה יכריע בדרך כלל כל היבט אישי, שראוי להישקל לטובת הנאשם, הגם שאין להתעלם מאלה לחלוטין.


בית המשפט ציין כי זוהי אכן שורת הדין, אך יש גם לפנים ממנו ויש את המקרים החריגים היוצאים מהכלל שבהם הצטברות הנסיבות הקשורות בנאשם ובעבירה שעבר מצדיקים לחרוג מן הדין והיוצא ממנו.


עוד נפסק כי ההיבט המרכזי במקרים של עבירות מיסים, חייב להיות ההיבט הציבורי, הצורך להדגיש ולהמחיש את החומרה שמייחסים המחוקק והמערכת השיפוטית לעבירות אלה, על דרך ענישה מחמירה ומרתיעה.


היבט זה יכריע כל היבט אישי שראוי להישקל לטובת הנאשם, הגם שאין להתעלם מאלה לחלוטין.


הפסיקה קבעה, כי יש להחמיר בענישתם של עברייני מס המשולים כמי ששלחו ידם לקופה הציבורית.


בפסקי דין רבים נאמר, כי מלאכת הענישה בנוגע לעבירות כלכליות, חייבת לראות לנגד עיניה את הקורבנות בכוח: את המדינה שקופתה נשדדת ואת האזרח שחלקו בקופה נשדד והוא האחרון מרגיש נגנב, מרומה ומופלה, שכן בעוד הוא עובד ומשלם חלקו, בא חברו ולוקח מקופתו או מעלים הכנסתו שלו. כן נקבע, כי אין בבעיותיהם הכלכליות של הנאשמים, כדי להצדיק את מעשיהם ולהקל בעונשם. ואין להקל בעונשם של המורשעים בעבירות מס שאינם מסירים את כל המחדלים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עבירות מיסים

 2. הקלה בעונש עבירות מס

 3. גן ילדים - עבירות מס

 4. הרשעה בעבירות מס

 5. עבירות מס של מסעדה

 6. חברה פרטית - עבירות מס

 7. תיקון שנאים עבירות מס

 8. עבירות מס חברה בפירוק

 9. חברות שמירה - עבירות מס

 10. עבירות מס - קבלן בניה

 11. קבלן שיפוצים - עבירות מס

 12. מאסר בפועל בעבירות מס

 13. היסוד הנפשי בעבירות מס

 14. עבירות מס של רואה חשבון

 15. מאסר על תנאי בעבירות מס

 16. עבירות מס - זכות השימוע

 17. דוגמא לערעור בעבירות מס

 18. דחיית ערעור על עבירות מס

 19. ערעור על עונש בעבירות מס

 20. מדיניות הענישה בעבירות מס

 21. רופא עוסק מורשה - עבירות מס

 22. ערעור על גזר דין בעבירות מס

 23. ערעור נגד מאסר בפועל - עבירות מס

 24. עיכוב יציאה מהארץ - עבירות מס

 25. ערעור על הכרעת דין - עבירות מס

 26. ערעור על קולת העונש בעבירות מס

 27. פיקדונות של לקוחות - עבירות מס

 28. עבירות מס הכנסה - משכורות עובדים

 29. אחריות מנהל חשבונות לעבירות מס של הלקוח

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון