הצהרת הון ראשונה

מהי הצהרת הון ראשונה ?
מה החשיבות של הצהרת הון ראשונה ?
האם יש ההבדל מהותי בין הצהרת הון ראשונה לבין הצהרת הון שניה ?


מאחר והצהרת הון ראשונה מהוה את אבן הבוחן הסטטית שמולה מוצגת הצהרת ההון המאוחרת יותר, גישת בית המשפט היא כי במקרים שבהם בוחנים הפרשי הון אין צורך להיכנס מאחורי הפרגוד של הצהרת ההון הראשונה ולברר כיצד הגיעו פרטי הרכוש השונים לידי הנישום ומתי, אלא כל מה שנבחן הוא, ערכם ליום הצהרת ההון הראשונה.
     

לעומת זאת, כאשר מדובר בהצהרת ההון שניה האמורה לבטא את ה"דינאמיקה" של הפעילות הכלכלית של הנישום בתקופה שעברה מאז הצהרת ההון הראשונה, יש חשיבות לברר מתי נרכש כל פריט מפריטי הרכוש, מה הייתה עלותו בעת הרכישה ומה היה המקור ממנו זרמו הכספים למימונו.


כאשר מדובר בנכסים ספציפיים כגון דירה, תכולה או מכונית, או פיקדון במט"ח שהיו קיימים בהצהרת ההון הראשונה והם קיימים ללא שינוי בהצהרת ההון שניה, אין כל צורך ל"שבור את הראש" בהערכתם, שכן אין לנכסים "סטטיים" אלה כל "תפקיד" בקביעת הדינאמיקה של השינויים הכלכליים אצל הנישום.


השוואת ההון נעשית לפי טפסי הצהרת הון (טופס 1219) המהווה כעין מאזן, באשר היא מתייחסת למצבת הנכסים וההתחייבויות ליום נתון.


היא כוללת את הרכוש וההתחייבויות של התא המשפחתי הכוללים את בני הזוג וילדיהם הקטינים ביום עריכת הצהרת ההון.


אם מתגלה גדילת הון לכאורה (גדילת הון נטו), יש לשחזר ולהוסיף את השימושים והגריעות שהיו בהון כתוצאה מתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, הוצאות נסיעה לחו"ל, אירועים משפחתיים וכו' בתקופת ההשוואה.


בשלב זה, יש לבדוק את הסברי הנישום לגידול ההון.


בראש ובראשונה ההכנסות המוצהרת (או שומות נוספות), רווחים מני"ע, פדיון תכניות חסכון וכו'.


ההפרש בו עולה סכום ההסברים על גידול ההון בתוספת השימושים, אמור לשקף את הסכום שנותר למחיה. אם הסכום שנותר למחיה, נמוך מהוצאות המחיה המשוערות, נוצר גידול הון בלתי מוסבר שאותו רשאי פקיד השומה להוסיף להכנסות (גם כאשר הספרים קבילים).בית המשפט ציין בפסיקתו כי ההנחה, העומדת בבסיס השימוש באמצעי זה, שאם היה לנישום במועד פלוני רכוש בשווי מסוים ומתברר במועד מאוחר יותר כי רכושו צמח בהשוואה למועד הראשון, הרי שצמיחה זו לא באה יש מאין, אלא כי זרמו לנישום כספים או נכסים שווי כסף, ומאחר ובדרך כלל לא נופל לנישום "מן מן השמים" וגם קבלת מתנות אינה דבר שכיח (לפחות כשמדובר בסכומים משמעותיים), הרי נוצרת חזקה המתבססת על נסיון החיים, שגדילת רכושו של הנישום היא תוצאה של השגת הכנסה מאחד המקורות החייבים במס.אם הנישום טוען שאין זה המצב, עליו הנטל לסתור חזקה זו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרשי הון

 2. גידול לכאורי בהון

 3. הצהרות הון הפרשים

 4. הצהרת הון - מרצדס

 5. השוואת הון - דוגמא

 6. הצהרת הון לא סבירה

 7. השתתפות החברים בהון

 8. תקנות הון עצמי

 9. הצהרת הון ראשונה

 10. אישור חלוקת הון

 11. הצהרת הון - ייעוץ משפטי

 12. השוואת הצהרות הון

 13. השוואה בין שתי הצהרות הון

 14. צו לעידוד השקעות הון

 15. הצהרת הון גבוהה בגלל הלוואה

 16. הפרש בין הצהרות הון בגלל מלאי

 17. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות

 18. ניכוי הוצאות ריבית על הון זר

 19. קיזוז הפסדי הון מול רווחי הון ?

 20. בעל דוכן בשוק הכרמל - הצהרת הון

 21. צו לעידוד השקעות הון בחקלאות

 22. חוק לעידוד השקעות חברות עתירות הון

 23. קבלת כסף מההורים - הצהרת הון

 24. סעיף 45 לחוק עידוד השקעות הון

 25. הפסד הון ממחיקת חוב - תיאום הון

 26. זכות לקזז הפסדי הון כנגד רווחי הון ?

 27. גידול הון בלתי מוסבר - שתי הצהרות הון

 28. רווח הון אינפלציוני במכירת מניות

 29. הצהרת הון - אי הצהרה על גידול תכולת בית

 30. צו הפיטורין בענין הוצאות הון מניות

 31. צו עידוד השקעות הון מפעל להשכרת ציוד

 32. תקנות מס הכנסה חישוב רווח הון בעסקה עתידית

 33. תקנות השקעות משותפות בנאמנות הון עצמי וביטוח

 34. מסלול מענקים - סעיף 47 לחוק עידוד השקעות הון

 35. צו עידוד השקעות הון מענק על מכונות וציוד מתוצרת הארץ

 36. סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה - הפרשי הון בלתי מוסברים בין שתי הצהרות הון

 37. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון