תיקון 23 לחוק ההוצאה לפועל

מהו תיקון 23 לחוק ההוצאה לפועל ?

תכלית חקיקת תיקון 23 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967 נועדה לקבוע הסדרים שיקלו על אלפי משפחות אשר שיעבדו את עצמן להלוואות כדי לרכוש דירת מגורים, ונקלעו לקשיים עקב המצב הכלכלי הקשה במדינה.


הסדר זה נועד למתן את מנגנון הגבייה של חוב המשכנתא, באמצעות כך שבעוד שבעבר ניתן היה להגיש לביצוע את מלוא חוב ההלוואה המובטח במשכנתא בגין כל הפרה פעוטה של ההסכם ובגין כל פיגור קל בתשלומי ההלוואה, הרי שעתה, במצב הרגיל, מקנה החוק לחייב שתי זכויות עיקריות: (א) זכות למכר עצמי של הדירה (סעיף 81ב1(ב)(3) לחוק)
(ב) זכות לפירעון חוב הפיגורים בלבד בצירוף אגרות, הוצאות ושכ"ט (או לחילופין, מחצית מהחוב הנ"ל, ובלבד שהניח את דעת ראש ההוצל"פ כי יפרע את היתרה תוך 6 חודשים) (סעיף 81ב1(ב)(4) לחוק).


לצורך ביצוע האמור לעיל קבע המחוקק שממועד התיקון ואילך, בקשה למימוש משכנתא תוגש בתחילה לצורך פירעון חוב הפיגורים בלבד. רק אם חוב זה לא נפרע בתוך התקופה הקבועה בחוק, או שהחייב לא מימש את זכותו למכר עצמי - אז, ורק אז, ניתן לממש את המשכנתא לצורך פירעון מלוא ההלוואה.


הוראות אלה מאזנות בין זכויותיו הקנייניות של הנושה הנכס, וזכותו החוקתית לגבות את חובו, לבין זכויות החייבים, ואופיין הוא במידתיותן.


מידתיות זו מוצאת את ביטויה בין השאר בכך, שבמידה וחוב הפיגורים מגיע לשיעור כבד, אשר המחוקק העמיד אותו על 10% מיתרת ההלוואה, הרי שאין מקום להוסיף ולחסום את הזוכה מלממש את המשכנתא בגין מלוא חוב ההלוואה .


המחוקק גם קבע, באותה רוח של איזון ומידתיות, כי תיקון 23 לחוק ההוצאה לפועל, יהיה רטרואקטיבי חלקית, באופן שהזכות לפירעון הפיגורים (שהיא אחת משתי הזכויות שהיקנה המחוקק לחייבים בתיקון) תינתן גם לחייבים שהבקשה לביצוע משכנתא בעניינם הוגשה טרם תחילת תוקפו של התיקון (21.7.02), ובלבד שטרם מונה כונס נכסים או שטרם חלפו 90 יום מיום מינויו, או שטרם פורסמה הודעת מכירה של הדירה.


מטרתה של ההחלה הרטרואקטיביות של החוק על תיקים שטרם כניסת התיקון לחוק לתוקף הינה להקנות חלק מהגנות התיקון גם על חייבים אשר טרם בוצעו בעניינם פעולות של ממש למימוש המשכנתא, ואשר תיקם מצוי אך בחיתוליו.


בכך איזן המחוקק בין הציפייה הלגיטימית של הנושה כי חקיקה לא תשנה את זכויותיו למפרע לבין התכלית הסוציאלית והחברתית שבבסיס החקיקה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. החלטת ראש ההוצאה לפועל

 3. התיישנות תביעה הוצאה לפועל

 4. הוצאה לפועל חוב פלאפון

 5. חובות לספקים הוצאה לפועל

 6. סעיף 18 לחוק ההוצאה לפועל

 7. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 8. עיכוב הליכי הוצל"פ עד להכרעה

 9. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 10. ביטול מכירה בהוצאה לפועל

 11. בקשה לביצוע שטרות הוצל''פ

 12. אישור מכירת דירה ע"י הוצאה לפועל

 13. צו ההוצאה לפועל מסירת מידע

 14. צירוף חייב לתיק הוצאה לפועל

 15. החלטה של ראש הוצאה לפועל בלי חקירה

 16. צו ההוצאה לפועל שימוש בטפסים

 17. מימוש כתב ערבות בהוצאה לפועל

 18. שיקים על סחורה - ביצוע בהוצאה לפועל

 19. רשם הוצל"פ חוסר סמכות עניינית

 20. הליכי הוצאה לפועל עקב שיק שחולל

 21. צו עיקול דירה במסגרת הליכי הוצאה לפועל

 22. צו ההוצאה לפועל הפעלת מערכת מיכון

 23. עיכוב הליכי פינוי של נכס – ערעור הוצל"פ

 24. סעיף 20 לחוק ההוצאה לפועל - סכום ששולם ביתר

 25. צו ההוצאה לפועל סדרי פעולה בלשכה ממוכנת

 26. טופס אישור שחרור ממאסר לפי חוק הוצאה לפועל

 27. העברת תיק הוצאה לפועל לבית משפט שלום - טענת התיישנות

 28. קבלן הוצל"פ הורשע בעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

 29. מימון הליכים משפטיים תמורת אחוזים מהכסף בתיק הוצאה לפועל

 30. מעמדו של חוב אגרה בהליכי הוצאה לפועל כפסק דין לטובת המדינה

 31. האם יש בהסכם שבמחלוקת כדי לפטור מחובות בתיקי ההוצאה לפועל ?

 32. חוק ההתיישנות מורה כי על הליכי הוצאה לפועל לא תחול התיישנות

 33. צו ההוצאה לפועל הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון