תביעה נגד הוצאה לפועל

האם אפשר להגיש תביעה נגד הוצאה לפועל ?

ראש ההוצאה לפועל נהנה, אמנם, מחסינות שיפוטית מוחלטת מכח סעיף 73א לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967 - אך חסינות זו אינה מונעת הגשת תביעה נגד המדינה, מכח אחריותה השילוחית כמעסיקתם של שופטים ורשמים - כאמור בסעיף 13 לפקודת הנזיקין.


לשון החוק איננה מונעת הגשת תביעה נגד המדינה במקרים קיצוניים מאוד של רשלנות בוטה מאוד כדוגמת מצב בו שופט נמנע מליתן פסק דין עשר שנים לאחר סיום המשפט, ועקב כך גורם לנזקים.


נפגע מהליך שיפוטי, אשר ננקט על ידי יריבו תוך הפרת חובת הזהירות המוטלת עליו (בהנחה וככל שהיא חלה), עשוי למצוא את תקנתו במסגרת עוולת הרשלנות. והוא הדין במי שנפגע מהליך שיפוטי שננקט נגדו במזיד, תוך שימוש לרעה בזכות הגישה לבית המשפט.


בית המשפט ציין בפסיקתו כי מקובל לחשוב שאין קיימת בישראל תרופה נזקית כנגד מי שיוזם או מנהל הליך סרק, אלא לפי סעיף 60 לפקודת הנזיקין; דא עקא שהיקפו של סעיף זה מצומצם להגשת קובלנה פלילית, הליכי פשיטת רגל והליכי פירוק שלא כדין ואין הוא מתפרש על הגשת הליכים בדרך כלל.


מפסיקת בית המשפט עולה כי ההתפתחויות בשנים האחרונות בדיני הנזיקין, אפשרו במידה מסוימת להרחיב את היקף פרישתה של עוולת הרשלנות גם על מצבים חדשים, שאינם כלולים בגדרו של סעיף 60 האמור.


במסגרת זו מותר אולי לטעון שמי שעושה שימוש לרעה ב"זכותו" לתבוע או להתגונן עשוי להיתבע בנזיקין מקל וחומר: אם הרשלן צפוי להיתבע בודאי שכך הפועל במזיד שלא נהג כראוי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. החלטת ראש ההוצאה לפועל

 3. התיישנות תביעה הוצאה לפועל

 4. הוצאה לפועל חוב פלאפון

 5. חובות לספקים הוצאה לפועל

 6. סעיף 18 לחוק ההוצאה לפועל

 7. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 8. עיכוב הליכי הוצל"פ עד להכרעה

 9. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 10. ביטול מכירה בהוצאה לפועל

 11. בקשה לביצוע שטרות הוצל''פ

 12. אישור מכירת דירה ע"י הוצאה לפועל

 13. צו ההוצאה לפועל מסירת מידע

 14. צירוף חייב לתיק הוצאה לפועל

 15. החלטה של ראש הוצאה לפועל בלי חקירה

 16. צו ההוצאה לפועל שימוש בטפסים

 17. מימוש כתב ערבות בהוצאה לפועל

 18. שיקים על סחורה - ביצוע בהוצאה לפועל

 19. רשם הוצל"פ חוסר סמכות עניינית

 20. הליכי הוצאה לפועל עקב שיק שחולל

 21. צו עיקול דירה במסגרת הליכי הוצאה לפועל

 22. צו ההוצאה לפועל הפעלת מערכת מיכון

 23. עיכוב הליכי פינוי של נכס – ערעור הוצל"פ

 24. סעיף 20 לחוק ההוצאה לפועל - סכום ששולם ביתר

 25. צו ההוצאה לפועל סדרי פעולה בלשכה ממוכנת

 26. טופס אישור שחרור ממאסר לפי חוק הוצאה לפועל

 27. העברת תיק הוצאה לפועל לבית משפט שלום - טענת התיישנות

 28. קבלן הוצל"פ הורשע בעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו

 29. מימון הליכים משפטיים תמורת אחוזים מהכסף בתיק הוצאה לפועל

 30. מעמדו של חוב אגרה בהליכי הוצאה לפועל כפסק דין לטובת המדינה

 31. האם יש בהסכם שבמחלוקת כדי לפטור מחובות בתיקי ההוצאה לפועל ?

 32. חוק ההתיישנות מורה כי על הליכי הוצאה לפועל לא תחול התיישנות

 33. צו ההוצאה לפועל הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון