בקשה להקל על עונש פסילה


פסק דין

בית המשפט לתעבורה בקרית שמונה (כב' השופט ב. פיילס) דן את המערער לעונשים של 6 חודשי מאסר בפועל, לריצוי בדרך של עבודות שירות, 12 חודשי מאסר על תנאי, פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה לכל סוגי הרכב לתקופה של 7 שנים (בניכוי תקופת הפסילה המנהלית בת 90 הימים) וקנס בסך 7,000 ₪, לאחר שהרשיעו בעבירות של גרם מוות ברשלנות, גרם חבלה לאדם ברשלנות, סטייה מנתיב נסיעה ונהיגה ללא רישיון רכב תקף.

הרשעת המערער בעבירות אלו, באה לאחר שהודה בעובדות כתב האישום במסגרת הסדר טיעון.
במסגרת ההסדר, סוכם כי יוטלו על המערער 6 חודשי מאסר, אשר ירוצו בדרך של עבודות שרות, בכפוף לחוות דעת הממונה על עבודות השרות, ובאשר ליתר מרכיבי הענישה - מאסר על תנאי, פסילה בפועל, פסילה על תנאי וקנס, הצדדים יטענו באורח חופשי, כאשר המשיבה הודיעה כי תבקש פסילה בפועל לצמיתות.

הערעור בפנינו מצומצם לרכיב הפסילה בפועל בגזר הדין.

בפנינו התמקד ב"כ המערער בבקשה כי עונש הפסילה בפועל יסוייג, באופן שהמערער יוכל לנהוג בטרקטור מביתו לשדותיו, מרחק של כ - 4,5 ק"מ.

ב"כ המערער הדגיש את גילו של המערער (יליד 1935), ואת העובדה שבתאונה נהרג בן דודו.
בהודעת הערעור פירט ב"כ המערער את הנסיבות לקולא, שעמדו לזכות המערער, פרט לנסיבותיו האישיות, דהיינו, קביעותיו של בית משפט קמא כי מעשיו של המערער לא ביטאו רשלנות חמורה, וכי עברו התעבורתי איננו מצביע על מסוכנות גבוהה, הודאתו של המערער ומצבו הכלכלי.

המערער הוסיף וטען כי בית המשפט קמא לא נתן משקל ראוי לתוחלת חייו של המערער, לצרכיו האישיים, למחלת אשתו, עברו התעבורתי המקל, ולצורך שלו להשתמש ברכב כדי להגיע לעבודות השרות.

ב"כ המשיבה ביקשה לדחות את הערעור, וטענה כי במסגרת הסדר הטיעון נלקחו בחשבון השיקולים לקולא, כמו גילו של המערער, וציינה כי התאונה ארעה בכביש חקלאי, ולכן, בנוסף על הנימוקים האחרים, שלא לסייג את הפסילה בפועל, אין להעתר לבקשת המערער.

המערער גרם למותו של בן דודו, ולחבלות בגופם של שניים נוספים, כאשר נהג בג'יפ, בכביש חקלאי ברמת הגולן מכוון המטעים, לכיוון מג'דל שמס, בזמן שהג'יפ היה עמוס ב - 200 ק"ג תפוחי עץ.

המערער איבד את השליטה ברכב, בשל נהיגתו בקלות ראש, בחוסר זהירות וברשלנות, סטה לשמאל הכביש, התנגש בעצים ובסלעים שבצד הדרך וכתוצאה מכך, הרכב התהפך ונפגעו נוסעיו.
לרכב בו נהג המערער לא היה רישיון רכב בתוקף.

נסיבותיו האישיות של המערער, לרבות גילו ועברו, וכן נסיבות התאונה, נשקלו כאשר הושג עימו הסדר הטיעון, וכאשר בית המשפט קמא החליט לאמצו, ולא להטיל על המערער מאסר בפועל לריצוי מאחורי סורג ובריח.

בטיעוניו לעונש בבית משפט קמא, ביקש ב"כ המערער לסייג את פסילת רישיון הנהיגה ולהותיר בידי המערער רישיון לרכב פרטי, כדי שישמש אותו לעיסוקיו בכלל, וגם לצורך נסיעה למטעים. יש לציין כי בד בבד עם דבריו אלו, טען הסניגור כי המערער הוא אדם חולה במחלות קשות ואולי למחלותיו יש תפקיד תורם ברשלנותו.

בית משפט קמא סבר כי נסיבות העניין אינן מצביעות על רשלנות גבוהה, וגם לא ראה בעברו התעבורתי של המערער, הכולל 33 הרשעות, אינדיקציה למסוכנותו. בהתחשב בכך, ובנסיבותיו האישיות של המערער, אימץ את הסדר הטיעון.

אנו מסכימים עם נימוקיו של בית משפט קמא כי אין באמור בכדי להצדיק פסילה מסוייגת של רישיון הנהיגה, וריקון עונש הפסילה מתוכנו.

תקופת הפסילה שהוטלה בגזר הדין משקפת את רמת הענישה הנהוגה וההולמת בנסיבות העניין. אין מקום לסיוג הפסילה, ולו לצורך נסיעה בשטח חקלאי, וזאת בפרט כאשר התאונה נשוא ההרשעה, ותוצאותיה הקטלניות והטרגיות נעברה אף היא בעת נהיגה בשטח חקלאי.סוף דבר, אנו דוחים את הערעור ואיננו מוצאים כל סיבה להקלה נוספת עם המערער.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עונש על עושק

 2. עונש על ריגול

 3. עונש על כישוף

 4. עונש על חיפוי

 5. עונש על חטיפה

 6. עונש על המרדה

 7. עונש על הונאה

 8. עונש על בריחה

 9. עונש על ספסרות

 10. עונש על דקירה

 11. עונש על התחזות

 12. עונש על בריונות

 13. עונש על פשע שנאה

 14. עונש על חבלה ברכב

 15. עונש על בגידה

 16. עונש על הפצת מחלה

 17. עונש על המתת תינוק

 18. עונש על סירוב להעיד

 19. עונש על הזנחת ילדים

 20. החזקת אגרופן - עונש

 21. עבירות מע''מ - עונש

 22. התנגדות להקלה בעונש

 23. ערעור הפעלת עונש מותנה

 24. עונש על פגיעה בחירות

 25. עונש על הסתה לגזענות

 26. עונש על חניקת בנאדם

 27. ערעור על חומרת העונש

 28. עונש על התאגדות אסורה

 29. עונש על עריקות טוראי

 30. עונש על התעללות בקטין

 31. סטיה ממדיניות הענישה

 32. עונש על קשר לביצוע פשע

 33. העונש על עבירת ניסיון

 34. עונש על שידול להתאבדות

 35. עונש על סיוע לאחר מעשה

 36. עונש על פגיעה ביחסי חוץ

 37. מה העונש על הסגת גבול ?

 38. הקלה בעונש - הבאת חרטה

 39. עונש על זילות בית המשפט

 40. ערעור של המדינה על קולת העונש

 41. עונש על פגיעה במדינת חוץ

 42. מה העונש על דריסת אדם למוות ?

 43. עונש קל נהג חדש - ערעור

 44. בקשה להקל על עונש פסילה

 45. מה העונש על נהיגה בשכרות

 46. השפעת עבר פלילי על העונש

 47. מה העונש על נהיגה בזמן פסילה ?

 48. מה העונש על נהיגה בלי רישיון ?

 49. עונש על שיבוש הליכי משפט

 50. מה העונש על ביזוי מדים ?

 51. מה העונש על פריצה למחשב

 52. עונש על התקהלות בלתי חוקית

 53. יריות באזור מגורים - עונש

 54. הקלה בעונש בגלל מצב כלכלי

 55. מה העונש על נהיגה בשלילה

 56. עונש על מעשי פזיזות ורשלנות

 57. מה העונש על גרימת מוות ברשלנות ?

 58. מה העונש על הסתננות לארץ ?

 59. עונש על שלום הציבור - הפרעה

 60. עונש על כניסה לא חוקית לארץ

 61. העונש על התעללות קשה בנערה

 62. עונש לנהג עם הרשעות קודמות

 63. עונש על עבירות בשירות הציבור

 64. עונש על פגיעה בכוחות מזויינים

 65. מה העונש על איומים עם אקדח ?

 66. הקלה בעונש עקב הודאה בעבירה

 67. מה העונש על שוד טלפון סלולרי ?

 68. העונש על אי מסירת פרטים בתאונה

 69. מה העונש על הזרמת שפכים / פסולת לים ?

 70. בקשה להקלה בעונש לנאשם חירש מלידה

 71. משקל ''עבר נקי'' של נאשם בפסיקת העונש

 72. מה העונש על השלכת סיגריה ממכונית נוסעת ?

 73. העונש על נסיעה ב 70 קמ''ש מעל המותר

 74. עונש על יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל

 75. מה העונש על נהיגת רכב ללא תעודת ביטוח בתוקף ?

 76. מה העונש על הזרמת ביוב / דלק - זיהום הסביבה ?

 77. מה הוא עונש אדם שהסיע שבחים בפעם הראשונה ?

 78. מה העונש לפלסטיני שנתפס ללא אשרת כניסה לישראל

 79. טופס בקשה לפי תקנות הנוער שפיטה ענישה ודרכי טיפול

 80. האם יש מקום להקלה בענישה בשל שיקולי שיקום ונסיבות אישיות מיוחדות של המערער ?

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון