רישום הסכם שיתוף

חוק בתים משותפים תשכ"א - 1961 [נוסח משולב] קובע בסעיף 39 כי הסכם בין דיירים "מחייב כל בעל דירה, בין אם היה בעל דירה בשעה שנרשם ההסכם בפנקס ובין אם היה לבעל דירה לאחר שנרשם ההסכם כאמור".


בסעיף 71(א) לחוק המקרקעין נקבע כי: החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה; ספר ההחלטות יהיה פתוח לעיון בכל עת סבירה לכל בעל דירה.


בית המשפט פסק כי רישום הסכם שיתוף מבטיח שכל אדם יידע, או יועמד בחזקת יודע, כיצד מתנהלים המקרקעין המשותפים הנדונים בו, וכיצד נחלקו השותפים בינם לבין עצמם בזכויותיהם ובחובותיהם בכל הנוגע למקרקעיהם המשותפים.


יש להגיש בקשה לרישום הסכם שיתוף ללשכת רישום המקרקעין ולצרף לה בקשה לרישום חתומה על ידי כל השותפים, עותק אחד או יותר מהסכם השיתוף חתום על ידי כל השותפים, אישורי המיסים, במידה שמנהל מס שבח קבע, כי הסכם השיתוף מהווה מכירת זכות המקרקעין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם זיכיון

 2. עכבון הסכמי

 3. הסכם ספק ירק

 4. רציונל כלכלי

 5. הסכם סופרמרקט

 6. תמורה על הסכם

 7. הסכם הסדרת חוב

 8. הסכם הפקה

 9. הסכם אספקת בטון

 10. הסכם השאלת ציוד

 11. חוק הסכם הטריפס

 12. הסכם הפתק הצהוב

 13. הסכם כופר

 14. חידוש הסכם הפצה

 15. צו לחתום על הסכם

 16. הסכם מכה תחת מכה

 17. בקשה לעיין בהסכם

 18. הסכם פירוק מתכות

 19. הסכם קניית מרצפות

 20. הסכם ייעוץ והדרכה

 21. הסכם ייזום

 22. הסכם רוטציה

 23. הסכם נטיעה

 24. הסכם התייקרות מים

 25. הסכם לפצות את המל"ל

 26. השלמת תמורה לפי הסכם

 27. הסכם מיוחד עם מנכ''ל

 28. השתחררות מנהלית מהסכם

 29. הסכם ללא תאריך

 30. הסכם התקנת תוכנת מחשב

 31. רישום הסכם שיתוף

 32. הסכם הפצה – מפיץ עצמאי

 33. הסכם - אי עמידה ביעדים

 34. הסכם הבנות עם חברה זרה

 35. אכיפת הסכם פוליטי

 36. הסכם פתיחת מרפאה

 37. הסכם משבצת משולש

 38. הסכם לשרותי מוקד

 39. קיום הסכם בקירוב

 40. אופציה לצאת מחברה – הסכם

 41. הבימה - הסכם הבראה

 42. הסכם עם ספק משקאות

 43. הסכם היפרדות עסקית

 44. מהו הסכם פאושלי ?

 45. הסכם להפעלת מזנון

 46. הסכם פוליטי לא חוקי

 47. אחריות לכישלון עסקה

 48. ביצוע בקירוב של הסכם

 49. הסכם ייעוץ פיתוח עסקי

 50. שטח גינה קטן ממה שכתוב בהסכם

 51. הסכם יעוץ כלכלי קידום מכירות

 52. תביעה הסכם להספקת שירותי רט"ן

 53. הסכם סוכן מכירות עצמאי

 54. מימוש אופציה על פי הסכם

 55. הסכם לאספקת סחורה דוגמא

 56. הסכם שירותי תמיכה - תוכנת מחשב

 57. הסכם לביצוע עבודות גינון

 58. הסכם לביצוע עבודות איטום

 59. חוק הסכם השלום בין ישראל לבין ירדן

 60. הסכם אי הגשת תביעות עם המבוטח

 61. נקודת יציאה בהסכם - חיוב ב-30%

 62. הסכם זיכיון למכירת פירות וירקות

 63. תביעה בגין הסכם לאספקת לוחות שנה

 64. הסכם חלוקת רכוש - אישור בית משפט

 65. חוק ההסכם מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית

 66. דוגמת הסכם שיתוף פעולה בין חברות

 67. תשלום מלוא התמורה לפני שנערך הסכם ביטול

 68. הסכם לתקופה של 12 חודשים עם אופציה

 69. מחלוקת סביב נסיבות מועד כריתת הסכם

 70. הסכם שיתוף אינו יכול לקבוע זכויות קנייניות

 71. הסכם ניהול - בטלות למפרע או מעתה ואילך ?

 72. אישור טיוטת הסכם באסיפה כללית - עושק של המיעוט ?

 73. הסכם זכיינות ל-60 חודשים בתוספת אופציה להארכה

 74. הסכם מקום שיפוט ייחודי - תקנה 5 תקנות סדר הדין האזרחי

 75. תביעה כספית בגין תמורת ביצוע עבודות שלד לפי הסכם

 76. בית המשפט דחה התביעה לאכיפת ההסכם, משלא הוכח שהחובות סולקו

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון