העסקת בן משפחה

להלן הסבר בסוגיית העסקת בן משפחה בהקשר של יחסי עובד מעביד:

כלל נקוט בבית הדין לעבודה הוא כי על בית הדין לבחון בקפידה יתרה את מערכת היחסים שבין בני משפחה, שעה שהוא נדרש להכריע בשאלת קיומם של יחסי עובד ומעביד.


בחינת טיב הקשר שבין קרובי משפחה חייבת להיעשות בקפידת יתר, כפי שפסק וחזר ופסק בית הדין זה לא אחת ולא שתיים.


יש לציין כי קביעות אלה של בית הדין התייחסו לתובענות בתחום הביטחון הסוציאלי, אולם נקבע כי יש לאמצן אף בהקשרים אחרים וזאת, בשל האינטראקציה הקיימת בין בני משפחה ונטייתם הטבעית לסייע זה לזה - נטייה אשר אינה מלמדת בהכרח ועל פי רוב, על כוונה לקשירת קשר חוזי מחייב ובמיוחד, קשר של יחסי עובד ומעביד.


כי הדרישה לבחינה קפדנית של היחסים שבין קרובי משפחה כיחסי עובד ומעביד - באותם מקרים בהם מי מהצדדים מעלה טענה שהתקיימו יחסים שכאלה - נדרשת על מנת שלא לפגוע בתמריץ הטבעי הקיים אצל בני משפחה לסייע זה לזה וזאת, מבלי שסיוע זה ייזקף בבוא העת לחובתם בהליכים משפטיים עתידיים.


משמע - מבלי שסיוע זה ינוצל לרעה בבוא העת בשל סכסוך משפחתי.


העמדה בדבר הצורך בבחינה קפדנית של שאלת קיומם של יחסי עובד ומעביד בין בני משפחה, אף מעבר לתחום הביטחון הסוציאלי, היא זו המשתמעת אף מפסיקתו של בית המשפט העליון.


מהבחינה המהותית ולאור תכליתם של דברים, אין כל שוני באופן בו יש לבחון סוגיה זו במסגרת היחסים שבין קרובי משפחה בשר ודם לבין קרוב משפחה לחברה משפחתית ועל אחת כמה וכמה חברת יחיד של בן משפחה.


על רקע דברים אלה נקבעו סימני היכר אליהם יש להידרש לצורך ההכרעה בשאלת קיומם יחסי עובד ומעביד בין בני משפחה ובלשונו של ביה"ד הארצי לעבודה לאמור כאשר הצדדים הם קרובי משפחה, יש מקום לבחון בקפידת יתר את טיב היחסים שנוצרו: יחסים וולונטריים, התנדבותיים, או קשר חוזי להסדרת מערכת זכויות וחובות, ויש לתת את הדעת, בין היתר, לסימני היכר כגון מסגרת שעות העבודה, שכר ריאלי או 'סמלי' וכדומה.


בית הדין לעבודה פסק כי ניתן לאבחן בין מערכת יחסים משפחתית (הכוללת עזרה משפחתית) לבין מערכת יחסים של עובד ומעביד בכך שבעוד שבמערכת היחסים המשפחתית ההיבט הרגשי ולעיתים אף הרצון לפעול לטובת הזולת הם ההיבטים הדומיננטיים, הרי שבמערכת יחסים שבין עובד למעביד הרצון של כל צד להשיא את רווחיו וההיבט העסקי הם ההיבטים השולטים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת יחסי עובד מעביד

 2. עובד מעביד משפחה

 3. יחסי עובד מעביד פשרה

 4. העסקת בן משפחה

 5. מבחן הפיקוח - קשר אישי

 6. יחסי עובד מעביד - רבנים

 7. יחסי עובד ומעביד - מנכ"ל

 8. הגדרת יחסי עובד מעביד

 9. יחסי עובד מעביד - כדורגל

 10. יחסי עובד מעביד בעל ואישה

 11. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 12. מיקור חוץ - outsourcing

 13. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 14. יחסי עובד מעביד גנן

 15. מבחן ההשתלבות במשפט העבודה

 16. יחסי עובד מעביד בין אם לבנה

 17. יחסי עובד ומעביד קבלן עצמאי

 18. יחסי עובד מעביד בין אב לבתו

 19. יחסי עובד מעביד מדריך טיולים

 20. פועל רומני - יחסי עובד מעביד

 21. יחסי עובד מעביד - ספר במספרה

 22. יחסי עובד מעביד – ביטוח לאומי

 23. יחסי עובד מעביד בין אשה לבעלה

 24. יחסי עובד מעביד בין בני משפחה

 25. עובד או קבלן עצמאי ?

 26. הסכם זכיינות - יחסי עובד מעביד

 27. יחסי עובד מעביד - עסק פיצוחים

 28. קבלן או עובד - יחסי עובד מעביד

 29. שירותי הובלה יחסי עובד מעביד ?

 30. יחסי עובד מעביד - עירייה

 31. התנדבות יחסי עובד מעביד

 32. חוזה יועצים - יחסי עובד מעביד ?

 33. מעמד בעל משאית - יחסי עובד מעביד

 34. בקשת מפרק בעניין יחסי עובד מעביד

 35. שירותי עיתונאות – יחסי עובד מעביד

 36. יחסי עובד מעביד - קרבה משפחתית

 37. יועץ חיצוני יחסי עובד מעביד

 38. משגיח כשרות יחסי עובד מעביד

 39. עירוב נכסים - יחסי עובד מעביד

 40. עובד / בעל מניות - יחסי עובד מעביד ?

 41. מבחנים לשאלת ניהול עסק עצמאי

 42. יחסי עובד מעביד הפן השלילי / פן חיובי

 43. יחסי עובד מעביד / פרילנסר - עיתונאי ?

 44. לא היו יחסי עובד ומעביד - בעלות במניות

 45. קשרי ידידות או יחסי עובד מעביד

 46. האם בעל מניות בחברה יכול ויחשב כעובד ?

 47. צביעת שער כאות מחאה - יחסי עובד מעביד

 48. יחסי עובד ומעביד בן משפחה - ביטוח לאומי

 49. בקשה להצהיר על קיומם של יחסי עובד-מעביד

 50. ערעור על אי הכרה ביחסי עובד מעביד

 51. יחסי עובד מעביד בין רופא לבין קופת חולים

 52. יחסי עובד מעביד בין חבר קיבוץ לבין הקיבוץ

 53. תביעה של עובדים גלי צה"ל – יחסי עובד מעביד

 54. סיכוני רווח והפסד - יחסי עובד מעביד

 55. יחסי עובד מעביד - נותן שירותי גרירה

 56. קיום יחסי עובד מעביד בעבודה לא "סדירה"

 57. הגבלת חופש העיסוק בסיום יחסי עובד מעביד

 58. מתאמן לפי חוק חוקרים פרטיים - יחסי עובד מעביד ?

 59. יחסי עובד מעביד בין שופט כדורגל להתאחדות

 60. תקופת הכשרה של עובד בעבודה - יחסי עובד מעביד

 61. התפטרות בגלל שכר נמוך יחסית לעובדים אחרים

 62. התקשרות לצורך הקמת שותפות עסקית או יחסי עובד מעביד ?

 63. כרטיס עובד / תלושי שכר / הסכמה בע"פ - יחסי עובד מעביד ?

 64. "משתמש" בעובד באמצעות קבלן כוח אדם - יחסי עובד מעביד

 65. נדחתה תביעה לדמי אבטלה בנימוק כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון