ניכוי מס על פיצויים בפסקי דין

החלטה

השופט יגאל פליטמן

1.     ביום 17.4.07 ניתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים בערעור שהגיש המערער, הוא המבקש בבקשה זו, על פסק דינו של בית הדין האזורי בירושלים (השופט אברהמי; עב 2245/02). בפסק הדין, לאור הסכמת הצדדים, נקבע כי המשיבה תשלום למערער סך של 7,200 ₪, תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין. סכום שלא ישולם במועד, בעטיה של המשיבה, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

2.     בבקשה להבהרת פסק דין שלפנינו מבקש מר הר נוי, שאינו מיוצג, לקבוע כי על המשיבה לשלם לו את הסך המלא אשר נקבע בפסק הדין, העומד על סך של 7,200 ₪, ללא ניכוי לרשויות המס. המערער טוען כי המשיבה החליטה לעשות דין לעצמה עת שילמה לו סך הנמוך מ- 50% ממה שנפסק בפסק הדין בהיקף של 3,264.37 ₪ בלבד, לאחר שניכתה ניכויים שונים, כביכול, לרשויות המס. המערער טוען כי לו הייתה המשיבה משלמת את המגיע למערער במועד הרי שהמשיבה לא הייתה רשאית לנכות מס משכר העבודה של המערער וכי במעשה זה שמה המשיבה את פסק הדין ללעג ולקלס.
המשיבה מתנגדת לבקשה להבהרת פסק דין. המשיבה טוענת כי אין בידיה נתונים על הכנסתו הנוכחית של המערער היות והוא אינו עובד אצלה היום. על כן, על פי תקנות מס הכנסה, נוכה למערער אחוז המס המקסימלי, היינו סכום של 3,456 ₪. בנוסף, נוכו גם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. בסיכום כל ההורדות הללו, קיבל המערער סכום נטו של 3,264.37 ₪. המשיבה טוענת כי המערער מוזמן לערוך תיאום מס מול רשויות המס ולקבל החזר במידת הצורך. המשיבה ביקשה בתגובתה לחייב את המערער בהוצאות בגין בקשה זו, אשר ניתן היה במקומה לפנות ישירות למשיבה ובכך לא לבזבז זמן יקר הן של בית הדין והן של המשיבה.

3.     לאחר שנתנו דעתנו לעמדות הצדדים הגענו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. ככלל, משסיים בית הדין את מלאכתו, אין לו סמכות לתת הבהרות או פירושים לפסק-דינו. כבר נקבע לא אחת כי "לא מצאנו בדין כל הוראה המאפשרת לבית המשפט או לבית דין, שנתן את פסק-הדין וגמר את מלאכתו, לתת הבהרות או פירושים לפסק דינו" וכי "משסיים בית משפט או בית-דין לדון בעניין פלוני ופסק את פסוקו, שאלת פירושו של הפסק אינה עוד נתונה לסמכותו" (ובג"צ 897/78 אליהו יגאל נ' בית הארצי לעבודה, פ"ד לג (2)6, 7; בג"צ 6103/93 סימה לוי ואח' נ' בית הדין הרבני הגדול פ"ד מ"ח (4) 591,פיסקה 27, סייג לכלל יימצא בהוראת סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967 ובנושא של תיקון טעות סופר או פליטת קולמוס; עוד ראה דב"ע מו/ 80-3 מרום שירותי תעופה בע"מ נ' גדעון פינקלשטיין פד"ע יח 73, פיסקה 16).

4.     למעלה מהדרוש נחזור על אשר נאמר בפרוטוקול הדיון בתיק זה, ממועד פסק הדין, מיום 17.4.07, וכדלקמן:
"על פני הדברים נראה לנו לכאורה כי אין מקום להתערב בשיקול דעת בית הדין האזורי לעניין פיצויי ההלנה, ובסיס הפשרה צריך להיעשות, בעיקרו של דבר, על סמך תחשיב העובד בערעור. בנסיבות אלה מוצע לצדדים לסיים התיק בכך שהמשיבה תשלם למערער, תוך 30 יום מהיום, סך של 7,200 ₪ נכון להיום."

אליבא לשון המלצת בית דין זה, אשר נתקבלה בהסכמה על ידי הצדדים, בסיס הפשרה נערך על סמך תחשיב העובד בערעור. קרי, על בסיס חישוב רכיבים שונים בשכר הקובע, מהם יש לנכות מס וניכוים שונים בהתאם לקבוע בדין. טרם נחתום דברינו, נסב תשומת לב המבקש לאפשרותו לפנות לרשויות המס בבקשה לקבלת החזר.

5.     סוף דבר - הבקשה נדחית. משהמבקש אינו מיוצג, אין אנו מוצאים מקום ליתן צו להוצאות.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון