צו עיקול זמני

מהו צו עיקול זמני ?
מה התנאים לאישור בקשת צו עיקול זמני ?

תקנה 374(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (תיקון מס' 6 התשס"א - 2001) מורה כדלקמן:


"בית המשפט או הרשם רשאי לתת צו עיקול זמני על נכסים של המשיב שברשותו, ברשות המבקש או ברשות מחזיק, בכפוף להוראות סימן א', ואם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין."


המבחן למתן צו עיקול זמני הוא הצגת ראיות מהימנות לכאורה לתמיכה בחשש כי אי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין.


מאז חקיקת חוקי היסוד, עבר הדגש למתן עדיפות להגנה על זכויותיו הקנייניות של הנתבע, שעל זכויותיו מבוקש להטיל עיקול זמני.


לפיכך נפסק כי יש לאזן בין האינטרס של התובע להגשים את זכויותיו אם יזכה בפסק הדין, לבין האיטנרס של הנתבע, שזכות הקנין שלו לא תפגע.


באיזון זה מוענק לאינטרס הנתבע מעמד מועדף וזאת משני טעמים מרכזיים:
האחד הוא שעל התובע נטל ההוכחה.
השני, כאמור, שזכות הקנין היא זכות חוקתית.


לפיכך מידת הזהירות הנדרשת ממבקש צו עיקול זמני גבוהה יותר.


מאחר ונטל השכנוע הוא על מבקש צו עיקול זמני, על זה לשכנע את בית המשפט על בסיס ראיות מהימנות כי קיים חשש סביר להכבדה כך שתוצדק הפגיעה בזכות הקניין של הנתבע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הוצאה לפועל

 2. צמצום עיקול זמני

 3. עיקול מרצדס

 4. צו עיקול זמני

 5. עיקול החזרי מס

 6. צו עיקול בדיני עבודה

 7. טופס עיקול צד ג

 8. בקשה לביטול עיקול זמני

 9. תפיסת רכב ממושכן

 10. רישום עיקול - אגרה

 11. עסקה פיקטיבית למנוע עיקול

 12. בקשה לצמצום עיקולים

 13. בקשה להשאיר צו עיקול

 14. צו עיקול על מכירת עגלי בקר

 15. טופס עיקול על כלי רכב

 16. טופס ביטול עיקול צד ג

 17. עיקול בית בקרקע חקלאית

 18. עיקול צד ג - חברת ביטוח

 19. ביטול עיקול על פיקדון

 20. ביטול עיקול זמני על דירה

 21. סירוב בנק לקבל צווי עיקול

 22. ביטול עיקול על כספי ביטוח

 23. עיכוב מימוש נכסים מעוקלים

 24. טופס הודעת עיקול בפלט מחשב

 25. בקשה לצמצום צו עיקול זמני

 26. טופס הזמנה לחקירה על עיקול

 27. טופס הודעה על עיקול מקרקעין

 28. עיקול כספים בקופת בית המשפט

 29. עיקול צד ג לפני תיקון תשס''א

 30. עיקול על חוב ששולם - פיצויים

 31. עיקול כספי הבעל על ידי האישה

 32. בקשה לביטול עיקול זמני על דירה

 33. בקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד

 34. תביעה בגין רשלות בהטלת עיקולים

 35. עיקול זמני על כספים מוחזקים - ביטוח לאומי

 36. הצעת חוק סיוע בשכר דירה - פטור מעיקול

 37. טופס הודעה בדבר עיקול נכס שהעברתו טעונה רישום

 38. עיקולים בגלל טעות בתעודת זהות – תביעת פיצויים

 39. לטענת התובע הליך העיקול ותפיסת רכבו הינן פעולות בלתי חוקיות

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון