סעיף 37(א)(3) לחוק בתי המשפט

החלטה

לאחר עיון בסיכומים המפורטים של ב"כ הצדדים, הגעתי לכלל דעה כי עלי לעשות שימוש בסמכות המוקנית לי עפ"י סעיף 37(א)(3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד1984-, ולאור חשיבותו הציבורית, המשמעותית והרחבה של ת.א. 278/01 ובש"א 3514/01, יידון התיק במותב של שלושה שופטים בראשותי.
הרכב השופטים שאני קובע כאן, יכלול את השופטים מיכה לינדנשטראוס, נשיא (אב"ד), יצחק דר ויצחק עמית.

מחמת חשיבותה הציבורית של הסוגיה הנדונה בתיק, וההשלכות האפשריות על זכות של מדינת ישראל, או זכות ציבורית, או עניין ציבורי, העלולים להיות מושפעים או כרוכים בהליכים שלפניי, מתבקש היועץ המשפטי לממשלה לשקול, תוך 30 יום מהיום, להתייצב בהליך זה ולהשמיע דברו (בכתב), וזאת עפ"י סמכותו לפי סעיף 1 לפקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש].

לא יתקיימו דיונים נוספים לאור הגשת הסיכומים בכתב, וזאת עפ"י החלטתי מיום 26.2.01.

ניתנת לב"כ הצדדים, אם ימצאו לנכון, האפשרות להגיב על האמור לעיל, בכתב, תוך 30 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק בית משפט

 2. מותב תלתא

 3. תרגום בבית משפט

 4. דוגמא להצעת בית משפט

 5. התארכות ההליכים בבית משפט

 6. סעיף 77 לחוק בתי המשפט

 7. סעיף 81 לחוק בתי המשפט

 8. ביקורת שיפוטית בישראל

 9. סעיף 76 לחוק בתי המשפט

 10. סעיף 30 לחוק בתי המשפט

 11. שינוי תקדים - בית המשפט העליון

 12. בקשת פסילת בית משפט מלדון בתיק

 13. הפרת הבטחה של בית המשפט

 14. תקנה 7א לתקנות בתי המשפט

 15. גרסאות מנוגדות בבית המשפט

 16. בקשה לבית משפט לחשיפת זהות

 17. תביעה נגד הנהלת בתי המשפט

 18. סעיף 68(ה) לחוק בתי המשפט

 19. שליחת בקשה לבית המשפט הלא נכון

 20. העברת דומיין בהוראת בית משפט

 21. צו הקמת בית משפט מחוזי מרכז

 22. בקשה להצטרף כידיד בית משפט

 23. צו הקמת בית משפט מחוזי נצרת

 24. סעיף 37(א)(3) לחוק בתי המשפט

 25. התחשבות בית המשפט במצב כלכלי

 26. צו הקמת בית משפט מחוזי באר שבע

 27. התנהלות בעייתית של תיק בבית המשפט

 28. צירוף בעל דין דרוש ביוזמת בית המשפט

 29. טענה כי בית המשפט טעה בהגדרת השאלת שבמחלוקת

 30. האם בית המשפט יכול להורות על הפעלת תקנה 15

 31. התערבות בית משפט העליון בהחלטות בית הדין הארצי לעבודה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון