הסכם בוררות בית דין רבני

החלטה

 1.      בפני בקשה לעכב הליכים ולהעביר התובענה לדיון בבוררות בפני כב' בית הדין הרבני האזורי בירושלים.
 2.      המבקש - הנתבע רואה במילים, שכתבה אשת התובע "בזאת אני מודיע לבית הדין כי אני מוכן לדון בתיק בית הדין שברחוב כורש 9. חס ושלום לחשוב שאני סרבן לדין תורה" - הסכם בוררות.
 3.      לא מדובר בהסכם בוררות.
 4.      הסכם בוררות צריך לכלול הצעה וקיבול לניהול בוררות בנושא מוגדר, מה שאין במילים הנ"ל (פרופ' ס' אוטולנגי, בוררות - דין ונוהל, מהד' שלישית מורחבת 21).
 5.      "הסכמתו" של התובע לא ניתנה בגמירות דעת לענין ניהול הבוררות ונושאה, אלא כדי למנוע הוצאת כתב סירוב ע"י כב' בית הדין הרבני, שבכל הכבוד לא היה מוסמך לזמן התובע ובוודאי שלא היה מוסמך להוציא נגדו כתב סירוב. (בג"צ 816/98 אליהו אמינוף נ' שמואל אלטלף ואח' פ"ד נ"ב (2) 769 פיסקה 29).
 6.      טענת המב קש - הנתבע כי "הסכמה על פניה לבית הדין הרבני, על מנת לדון בדין תורה היא בעצם הסכמה לבוררות" (ס' 8.2 לבקשה) - אינה מקובלת עלי. במקרה דנן - לא הוכח קיומו של הסכם בוררות בין הצדדים כנדרש בס' 1 לחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968 (פרופ' ס' אוטולנגי שם, 112).
 7.      המבקש לעכב הליכים חייב להוכיח כי "היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה והוא עדיין מוכן לכך" (ס' 5 לחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968).

     "הדגש צריך להיות על ההתנהגות בעבר ולא על ההתרצות לקיום בוררות בהווה, לאחר שהוגשה התובענה לבית המשפט" (פרופ' ס' אוטולנגי, שם 118).
     על כן, משלא תמך המבקש הנתבע בקשתו בתצהיר, לא הניח התשתית העובדתית הנדרשת ולא עמד בנטל ההוכחה החל עליו. (פרופ' ס' אוטולונגי, שם, 118).
8.     הבקשה לעיכוב הליכים - נדחית.
9.     על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך שלושים (30) ימים מיום קבלת החלטה זאת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק בוררות

 2. תקנות הבוררות

 3. ערעור בוררות

 4. תניית בוררות

 5. מוסד הבוררות

 6. הסכם בוררות

 7. הארכת בוררות

 8. הליך בוררות

 9. ביטול הליכי בוררות

 10. עורך דין בוררות

 11. הסכם - בוררות

 12. מה זה אבעיה ?

 13. בוררות - חובת הנמקה ?

 14. אישור פסק בוררות

 15. תיקון פסק בוררות

 16. פרשנות פסק בוררות

 17. בוררות בין שכנים

 18. סיכול פניה לבוררות

 19. בוררות בנושא ליקויי בניה

 20. עיקול זמני בוררות

 21. סעיף 23 לחוק הבוררות

 22. נטישת הליכי בוררות

 23. ערעור בעניין בוררות

 24. סעיף בוררות חוקת ההסתדרות

 25. איגוד ערים - בוררות

 26. סעיף 29 חוק הבוררות

 27. סעיף 5 לחוק הבוררות

 28. סעיף 29 לחוק הבוררות

 29. בוררות בין עורכי דין

 30. סעיף 24 לחוק הבוררות

 31. פרוייקט בניה - בוררות

 32. טעות גלויה בפסק בוררות

 33. חובת בוררות - צו מניעה

 34. הסכם בוררות לאחר סכסוך

 35. אישור פסק בוררות רבנים

 36. תיקון טעות בפסק בוררות

 37. בקשה לאישור פסק בוררות

 38. בקשה למתן הנחיות בהליך בוררות

 39. סעיף 24(4) לחוק הבוררות

 40. הפרת זכות סירוב ראשונה

 41. שימוש במקרקעין - בוררות

 42. עיקולים לפי חוק הבוררות

 43. ביקורת שיפוטית - בוררות

 44. ערובה לביצוע פסק בוררות

 45. הסכם בוררות בית דין רבני

 46. סעיף 24 (10) לחוק הבוררות

 47. הפרה מתמשכת של התחייבות

 48. בקשה לאשר פסק בוררות חלקי מוטעה

 49. סעיף בוררות בהסכם מייסדים

 50. חקירה נגדית בהליך בוררות

 51. פיצויי פיטורים מוגדלים - בוררות

 52. תניית בוררות בית דין רבני

 53. חלוקת רכוש משפחתי - בוררות

 54. קניית דירה בשוויץ - בוררות

 55. פרשנות תניית בוררות בהסכם

 56. התנגדות הסתדרות פיטורים - בוררות

 57. טופס בקשה להזמנת עד לבוררות

 58. פסק דין הצהרתי – ביטול הסכם בוררות

 59. העברת תיק בוררות בחזרה אל בית משפט

 60. פסק בוררות מנוגד לתקנת הציבור

 61. תנאי הסכם על בוררות בעניין שכר טרחה

 62. טענות בנוגע לאופן ניהול בוררות

 63. ההבדל בין פסק ביניים לבין החלטה

 64. בית דין רבני בוררות - דיני עבודה

 65. סעיף 24(3) לחוק הבוררות - חריגה מסמכות

 66. בקשה לאישור פסק בוררות ובקשה לביטול הפסק

 67. החלטת ביניים - סעיף 23 לחוק הבוררות

 68. טופס הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות

 69. תיקון פסק בוררות לאחר אישור ע"י בית משפט

 70. בקשה לאשר עיקול זמני במסגרת בקשה לאישור פסק בוררות

 71. עיכוב הליכי בוררות למרות פגמים בהתנהלות המבקש

 72. בקשה לאישור הסדר בוררות - סעיף 350 ו 351 חוק החברות

 73. תביעת השבה של סכום ששולם ביתר במסגרת הליכי בוררות

 74. חלפו מעל 45 יום בין מתן פסק הבוררות לבין הגשת הבקשה לביטולו

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון