תאונת עבודה במעדנייה


פסק דין

1.      התובעת, ילידת 1955, עובדת במעדנייה, עתרה נגד הנתבעות לפצותה בגין נזקי גוף שנגרמו לה לטענתה, במהלך עבודתה, ביום 07/09/99 (להלן - התאונה).

התובעת טוענת, כי התאונה אירעה בעת עבודתה במעדנייה בסניף של נתבעת 1. לגרסתה, כתוצאה מפריקת כמות גדולה של סחורה במקום כחלק מההכנות שבוצעו על ידי נתבעת 1 לקראת חג ראש השנה, הצטברו לכלוך ורטיבות באיזור בו עבדה התובעת. כתוצאה מכך ובעת שעסקה במתן שירות ללקוח בסניף, זזה התובעת ממקומה, החליקה, איבדה שיווי משקל ונחבלה.

לטענת התובעת, כתוצאה מהתאונה נגרמו לה חבלות ברגלה ובכתפה הימנית.

2.      נתבעת 1 היא מעבידת התובעת.
נתבעת 2 הינה מבטחת נתבעת 1 בביטוח אחריות.
התביעה נגד נתבעות 3 ו-4 נדחתה ללא צו להוצאות (ראה החלטת כב' הנשיא היוצא קיטאי מיום 04/12/05).

3.      הנתבעות שלחו הודעה לצידי ג' כדלקמן-

צד ג' 1 הינה חברה למתן שירותי ניקיון ואחזקה, אשר לטענת הנתבעות היתה אחראית בזמנים הרלוונטיים למתן שירותי הניקיון בסניף בו עבדה התובעת.
צד ג' 2 הינה מבטחת צד ג' 1 בביטוח אחריות.

4.      הנתבעות וצידי ג' הכחישו את אחריותם לתאונה ואת גובה נזקה הנטען של התובעת.

הנתבעות טענו כי בניגוד לנטען על ידי התובעת, התאונה אירעה לאחר שהתובעת החליקה על דג שנפל על רצפת המעדנייה (כנטען על ידי התובעת בטופס ההודעה על פגיעה בעבודה שהוגש למל"ל) והאחריות לתאונה מוטלת כולה על התובעת בשל רשלנותה שלה ("לא שמה לב למדרך רגלה"), ולחילופין על צד ג' 1, שהיתה אחראית על הניקיון בסניף.

צידי ג' טענו שהאחריות לפיצוי התובעת, אם קיימת, מוטלת כולה על הנתבעות, שכן צד ג' 1 רק סיפקה את עובדי הניקיון לסניף, אולם הפיקוח וקביעת נהלי עבודתם נעשה על ידי עובדי נתבעת 1.

5.      מטעם התובעת לא הוגשה חוות דעת רפואית, ובהסכמת הצדדים, הסתמכה התובעת על קביעת הועדה הרפואית של המל"ל מיום 30/11/00 וקביעת הועדה הרפואית לעררים מיום 12/06/02, לפיהן בעקבות התאונה נותרה לתובעת נכות צמיתה בשיעור 10% (בגין הגבלות בכתף ימין).

יצוין כי ועדות המל"ל קבעו בנוסף, כי לתובעת לא נותרה מגבלה תפקודית (וכן לא נגרמו לה הפסדי השתכרות) בעקבות התאונה.

מטעם הנתבעות הוגשה חוות דעתו של ד"ר קרסין, מיום 04/05/06, אשר קבע כי לתובעת לא נותרה נכות כתוצאה מהתאונה.

6.      הסכמות דיוניות
בישיבת 17/01/07 הסכימו ב"כ הצדדים כי פסק הדין יינתן על דרך הפשרה כאמור בסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, התשמ"ד - 1984, לאחר שמיעת טיעונים בעל פה ובהסתמך על המסמכים המצויים בתיק וללא שמיעת עדויות.

בנוסף הסכימו ב"כ הצדדים כי חיוביהם של צידי ג', אם ייקבעו, יהיו חיובים ישירים כלפי התובעת, הגם שצידי ג' לא צורפו כנתבעים (עמ' 12 לפרוטוקול ישיבת 17/01/07).

7.      לאחר שמיעת טיעוני ב"כ הצדדים ועיון במסמכים, בשים לב ל: קביעות הועדות הרפואיות של המל"ל, קביעות ד"ר קרסין בחוות דעתו, תקופת אי כושרה של התובעת לאחר התאונה (ולאחר הניתוח בכתף שעברה כשנה לאחר קרות התאונה), השתכרותה המשוערכת לפני התאונה, חזרתה לעבודתה, שיעור השתכרותה כיום, מהות הפגיעה, פריט הפסד כושר השתכרות, ניכוי תקבולי המל"ל והמחלוקת בין הצדדים באשר לנסיבות בהן אירעה התאונה ולאשמה התורם של התובעת - אני קובע כי נזקה של התובעת בגין כל פריט נזק רלוונטי כולל כאב וסבל (לאחר הפחתת אשם תורם וניכויים) מסתכם בסך של 56,000 ₪, נכון להיום.

כן שוכנעתי בהעדר ראיות בכתב לענין יחסי הנתבעת וצד ג', כי האחריות לפיצוי התובעת תחולק כך שהנתבעות ישאו בפיצוי בשיעור 39,200 ₪ וצידי ג' בפיצוי בשיעור 16,800 ₪.

8.      אשר על כן, אני מורה על קבלת התביעה ובשים לב לאמור בסע' 7 לפסק הדין, אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובעת סך של 39,200 ₪, בצירוף הוצאות משפט בסך 1,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בשיעור 17%.

בנוסף, אני מחייב את צידי ג' לשלם לתובעת סך של 16,800 ₪, בצירוף הוצאות משפט בסך 400 ש"ח ושכ"ט עו"ד בשיעור 17%.
יצוין כי החיובים בשכ"ט עו"ד והוצאות משפט הינם מתונים נוכח ההסכמה הדיונית.
הסכומים הנזכרים ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישאו תוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

כן ישאו הנתבעות וצידי ג' באגרת משפט משוערכת ששולמה על ידי התובעת, על פי יחס החלוקה בתשלום הפיצוי לתובעת ופטור מיתרת אגרה אם חלה, נוכח מהות ההליך.

אין חיוב בהוצאות ביחסים שבין הנתבעות לצידי ג'.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון