תאונת עבודה - מסור דיסק

פסק דין

זוהי תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף עפ"י פקודת הנזיקין.

התובע יליד 7.6.49, התקבל לעבודה אצל נתבע 1 ביום 20.8.96.

התובע טוען כי ביום 26.8.96 הוא התבקש לחתוך לוח עץ בעזרת מסור דיסק חשמלי, המותקן על גבי שולחן חיתוך.

לוח העץ היה ארוך, ונדרשו 2 אנשים על מנת לדחוף אותו לעבר המסור.

נתבע 1 ביקש מהלקוח לסייע לתובע בדחיפת הלוח, הלקוח דחף את הלוח בעוצמה רבה מדי, וכתוצאה מכך נקלעה ידו הימנית של התובע למסור הדיסק שלא היה מגודר ואצבעותיו נחתכו.

מומחה רפואי בתחום הכירורגיה אורטופדית מטעם התובע ד"ר שטיינברג העריך את נכותו של התובע ב-40% לצמיתות והמליץ להפעיל את תקנה 15 במלואה.

הנתבעים טענו בכתב הגנתם כי הנתבע אינו בעל נגריה. כמו כן הוסיפו כי התובע טיפל בדיסק החשמלי בלי סמכות ובלא רשות בניגוד להוראות מעבידו. הם גם הכחישו מעורבות של לקוח באירוע.

הנתבעים צירפו חוו"ד רפואית של פרופ' יואל אנגל, לפיה בשל הפגיעה ב-4 אצבעות זכאי התובע ל-20% נכות ובגין הפציעה באצבע החמישית לעוד 10% נכות.

הצדדים הסכימו על נכות של 35% בגין אירוע זה, וכן בתאונה קודמת נקבעו לתובע 10% נכות בגין פגיעה ברגל ו-10% נכות נוירולוגית.

שאלת האחריות :
ב"כ התובע ייחס לנתבעים גם עוולה של הפרת חובה חקוקה וגם עוולת רשלנות. אין מחלוקת כי המסור לא היה מגודר ולא היה לו מגן. גם התובע לא טען טענה הפוכה.

התובע טען, כי לא קיבל הדרכה ספציפית באשר לאופן ביצוע העבודה ואילו הנתבע טוען כי נתן הסבר כזה.

הנתבע לא הביא פועלים אחרים שעבדו אצלו כדי שיאמתו את טענתו, כי הוא הדריך את העובדים והזהירם שלא יגעו במסור.

עפ"י גרסת הנתבע, הוא החל לנסר לוח בשביל לקוח, כאשר התובע והלקוח עמדו בקצה של הלוח הרחוק מהמסור והחלו לדחוף את הלוח לכיוון המסור, כאשר הנתבע הוא זה שמנסר את הלוח, אלא, שבעקבות צלצול טלפון עזב הנתבע את מקומו ליד המסור, כשהוא מזהיר את הנתבע שלא ינסר ובאמצע שיחת הטלפון קרתה התאונה.

הנתבע העיד כי לא יכול היה להפסיק את פעולת המסור כשניגש לטלפון, שכן אם היה עושה כן ולאחר מכן שב ומפעילו היה יכול לגרום לשריפת המנוע של המסור או לשבירת הקרש.

גם אילו התקבלה גרסתו העובדתית של הנתבע, הרי שהיה על הנתבע לגדר את המסור או להפסיק פעולתו ולא לענות לשיחת טלפון באמצע הניסור, שכן ע"י כך המשיך התובע בעבודת הניסור מבלי שהיה גידור שיכול היה למנוע את פציעתו.

אין ספק כי לנתבע חובת זהירות מושגת כלפי עובד שלו.

האם אמנם מתקיימת חובת זהירות קונקרטית ?
אי גידורו של מסור, גם ללא חוו"ד של מומחה בטיחותי, הוא דבר מסוכן, אשר גם הנתבע ידע ומאחר וציפה כי מי שלא מיומן בהפעלתו יכול להיפגע, הרי הנזק שנגרם הוא נזק צפוי.

לפיכך אין ספק כי חלה במקרה שבפנינו חובת זהירות קונקרטית.

הנתבע הפר חובה זו, כאמור בכך שלא גידר את המסור ובכך שלא הדריך את התובע בצורת העבודה.

לפיכך, חלה אחריות על הנתבע בגין התאונה.

גובה הנזק :
הצדדים הסכימו כי גובה הנכות הוא 35% מהתאונה נשוא תיק זה, כמו כן הסכימו הצדדים כי בגין תאונה קודמת נקבעו לתובע 10% נכות בגין פגיעה ברגל ועוד 10% בגין נכות נוירולוגית.

בתאונה הקודמת לא נפגע התובע בידו, ואילו בתאונה זו הוא נפגע בידו הדומיננטית.

התובע יליד 7.6.49 ובמועד התאונה היה בן 47, אושפז 4 ימים ושהה באי כושר עבודה למשך 6 חודשים.

לאחר מכן ביום 12.3.97 עבר ניתוח נוסף, שבגינו נזקק לטיפולים.

התובע עבד בחברת שגיב ובשנת 1995 נפגע בתאונה. לאחר החלמה הוא החל לעבוד אצל הנתבע.

התובע באותו מקום השתכר בסכום משוערך של 8,000 ₪.

התובע החל לעבוד אצל הנתבע בחודש אוגוסט 96 ומספר ימים לאחר מכן נפגע בתאונה נשוא תיק זה.

בחודש נובמבר 1996 כחודשיים וחצי לאחר התאונה החל התובע לעבוד בחברת איזוטופ, בחברה זו הוא עדיין ממשיך לעבוד.

עפ"י התשלום ששולם לתובע בגין אותם ימים שעבד לפני התאונה שכרו החודשי של התובע משוערך הוא בסך של 3,353 ₪.

עפ"י תלושי המשכורת בחברת איזוטופ ממוצע שכרו של התובע היה 5,487 ₪.

העולה מהאמור הוא כי שכרו של התובע לא ירד בגין התאונה, אלא אף עלה.

התובע ממשיך לעבוד במקום עבודה זה כבר למעלה מ-8 שנים, ואף קיבל שם הטבת רכב צמוד אשר שוויה הינו 930 ₪.

התובע לא עבד כחודשיים וחצי לפיכך הפסד השתכרותו לעבר הינה 8,382 ₪.

לאחר תקופה זו החל לעבוד בחברת איזוטופ ושכרו גדל, לפיכך לא היה לו הפסד הכנסה נוסף לעבר.הפסד כושר השתכרות לעתיד :
כאמור לעיל התובע השביח את שכרו ולא נראה כי נכותו הפריעה לו בעבודתו הנוכחית. עם זאת, אפסוק לו סכום גלובאלי של 70,000 ₪ בגין כך.

כאב וסבל :
בהתחשב באחוזי הנכות ובגילו של התובע כאשר אין המדובר בתאונת דרכים, אני קובע בגין כאב וסבל פיצוי בסך 132,000 ₪.

הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה :
המדובר בתאונת עבודה והתובע יכול לגבות הוצאותיו אלה מהמוסד לביטוח לאומי.

התובע לא הוכיח עזרת צד ג', לפיכך אינני פוסק סכום כלשהו לעניין זה.

סך כל הפיצוי שפסקתי לעיל מגיע לסך של 210,382 ₪.

ניכויי מל"ל :
עפ"י חוות דעתו של האקטואר שי ספיר מגיעים התשלומים המהוונים של המל"ל וכן דמי פגיעה לסך של 327,119 ₪.

סיכומו של דבר :
התוצאה היא שהתביעה נבלעת בתשלומי המל"ל.

לנוכח האמור, לא מצאתי מקום לדון האם במקרה זה היתה רשלנות תורמת ואם כן - מהו שיעורה.

לנוכח כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה.

התובע ישלם לנתבעים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪ בצירוף מע"מ שישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 45 ימים מיום קבלת פסה"ד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון