חבלה אקוסטית


פסק דין

א.     ערעור על החלטה הוועדה הרפואית העליונה מיום 5.10.06, אשר אישרה את החלטה הוועדה מדרג ראשון שקבעה למערער נכות קבועה בשיעור 1%, על פי תקנות הנכים בדבר מבחנים לקביעת דרגות נכות, בגין חבלה אקוסטית עם טנטון לא קבוע.

ב.     העובדות העיקריות הצריכות לענייננו, הן כדלהלן:
המערער, יליד 1958, משרת מזה כ- 30 שנים במשטרת ישראל ובמשמר הגבול. המערער הוכר כנכה, על פי חוק הנכים, בגין חבלה אקוסטית ללא טנטון.
הוועדה הרפואית העליונה, דחתה את ערעורו של המערער, על קביעת הוועדה מדרג ראשון, ועל החלטה זו הערעור שבפני.
ג.     בשל בעייתיות מסויימת בטענות המערער, יובאו טענותיו כלשונן:
"1.     המערער יטען כי החלטת המשיב בטעות יסודה וכי דין הערעור להתקבל בין היתר מן הטעמים הנטענים באופן חלופי להלן:
א.     לא נקבעה דרגת נכות בגין ירידה בשמיעה, אף שהתקנות מחייבת חבלה אקוסטית כתנאי לקיומה של טנטון קבוע.

     לאור העובדה שנקבעה חבלה אקוסטית, הרי שלא היה כל שיקול דעת בידי הועדה הרפואית שלא לקבוע דרגת נכות בשל ירידה בשמיעה.

בפרט 72 לתקנות מפורטת טבלה המתאימה דרגות נכות לירידה בדציבלים. לא כל חבלה אקוסטית מפורטת בה, ויתכן מצב שחבלה אקוסטית תהיה מתחת לרמת הירידה בדציבלים שמצויינת בטבלה.

לכאורה זהו מצב שמתקין התקנות לא התייחסו אליו.
לאור הכלל הנהוג בקביעת דרגת נכות לפי חוק הנכים, לפיו יש לקבוע דרגת נכות של 1% בגין כל פגימה המצויינת הרי שיש לקבוע 1% בגין החבלה האקוסטית.

          ב.     בפני הועדה הרפואית לא היה כל מידע אודות תנאי השירות
של המערער, והיא כלל לא בררה מהו היקף הרעש של דלתות הסוגרים שמלווים את שירותו של המערער כשוטר ליווי.

בכך חרגה הועדה הסמכותה [צ"ל מסמכותה - י.ש.] משלא הפעילה כל שיקול דעת לבירור העובדות, לכאורה בחרה שלא לנמק את החלטתה, והיא החלטה מינהלית שפסולה מן היסוד.

ג.     הועדה הרפואית לא התייחסה כלל לטענותיו של המערער כי הוא סובל מטנטון קבוע, ואין בפרוטוקול כל מידע המצביע על כך שהטנטון באוזניו הוא בלתי קבוע, ואשר מזים ולו לכאורה את תלונותיו על טנטון קבוע.
..."

בהמשך טוען המערער טענות כלליות שעניינן עריכת בדיקות בלתי מספקות, הסקת מסקנות בלתי נכונות, מתן משקל בלתי מתאים ובלתי מספק למצבו הרפואי של המערער, וכיוצא באלה טענות כלליות ובלתי ממוקדות, שלא ברור, כלל ועיקר, הקשר בינן לבין הערעור נשוא הדיון.

ד.     מכל מקום, אין בידי לקבל את טענות המערער.
אתחיל ואומר כי ברור לחלוטין כי אין כל קשר בין דרגת נכות לפי מבחן של ירידה בשמיעה לבין דרגת נכות הנקבעת בגין חבלה אקוסטית.          
המערער מוכר כנכה בגין חבלה אקוסטית, ואם הוא טוען לירידה בשמיעה, עליו לנקוט בהליכים הרלוונטים להכרה בפגימה זו.
באשר לטיעון המערער כנגד קביעת הוועדה לפיה לוקה המערער ב"טנטון לא קבוע", בעוד טענת המערער היא כי לוקה בטנטון קבוע, אינני סבורה כי יש ממש בטענת המערער.
המערער טוען כי הוועדה מתייחסת לאמירה שנאמרה בשנת 98', לפיה המערער "סובל מטנטון לעיתים קרובות". בא כוחו של המערער טען בפני הוועדה הרפואית העליונה שהמערער ביקש להבהיר כי "הוא מרגיש בטנטון מפעם לפעם". על יסוד דברים אלה, שנאמרו בעבר הרחוק בשנת 1998, לא היה ראוי, כך לטענת המערער, כי תקבע הוועדה שהוא לוקה בטנטון לא קבוע, למרות שלשיטתו, הוא לוקה בטנטון קבוע.

המערער אמר בעת הדיון בפני הוועדה:
"... מערער על הצפצופים באוזניים בלילות לא יכול לישון, סובל מכאבי ראש מקבל תרופות נגד שומנים בדם, הצפצופים החלו בשנת 98' יותר בצד שמאל. הצפצופים במשך כל היום, כרגע יש לי רק באוזנים, כשסוגר אוזנים עדיין שומע את הרעש..."

ה.     הוועדה הרפואית העליונה קבעה כדלהלן:
"... השמיעה בגלים הרלוונטים לא נפגעה... ערכים אלה לא מזכים את הנבדק באחוזי נכות בגין ירידה בשמיעה.
אשר לטנטון - תיאורו לא מובהק ולפיכך, אין יסוד לשנות את החלטת הוועדה המחוזית...".

המערער טוען כנגד קביעת הוועדה הרפואית העליונה לפיה תיאור הטנטון איננו מובהק. טענה זו אין לקבל.
"טנטון" איננו ניתן לבדיקה אובייקטיבית, ומוכח אך ורק על ידי טענות החולה.
בתיאור תחושותיו של המערער, כפי שתיארם בפני הוועדה, לא מצאה הוועדה כי המערער לוקה ב"טנטון קבוע". הוועדה לא התייחסה אך ורק לדברים שאמר המערער, לפני שנים, כי "סובל מטנטון לעיתים קרובות", קרי מפעם לפעם. הוועדה התרשמה מהתיאור שתיאר המערער, ובו לא נמצא תימוכין לטענת הטנטון הקבוע.
אינני סבורה כי הוועדה נתפסה לכלל טענת כלשהי, או כי ניתן לטעון שלא עמדה בחובת ההנמקה, בנסיבות המיוחדות של טענת הטנטון.
משהתיאור שנתן המערער איננו תומך בטענת הטנטון הקבוע, ומשבעבר אכן אמר המערער כי "סובל מטנטון לעיתים קרובות", יש לקבל את קביעת הוועדה לפיה תיאור הטנטון "איננו מובהק".

בנסיבות אלה, אין להתערב בקביעת הוועדה לפיה הוכרה למערער חבלה אקוסטית עם טנטון לא קבוע.

ו.     על כל אלה, הערעור נדחה.

     אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תדירות שמיעה

 2. פגיעה שמיעה נגר

 3. מכשיר שמיעה ביטוח

 4. חבלה אקוסטית

 5. ליקוי שמיעה בעבודה

 6. ליקוי שמיעה - מסגר

 7. ליקוי שמיעה אסימטרי

 8. חשיפה לרעש ליקוי שמיעה

 9. בדיקת ברה (BERA) שמיעה

 10. נזק לא בלתי הפיך לשמיעה

 11. בעיות שמיעה בעקבות עבודה

 12. זכויות עובד פגיעה בשמיעה

 13. התפוצצות – ירידה בשמיעה

 14. ליקוי שמיעה בשתי אוזניים

 15. החזר מכשיר שמיעה - תביעה

 16. הכרה בפגיעה בשמיעה

 17. בדיקות שמיעה - ביטוח לאומי

 18. פיצוי על קניית מכשיר שמיעה

 19. ירידה הולכתית בשמיעה

 20. צפצופים באוזניים בעבודה

 21. עובד חשוף לרעש - ירידה בשמיעה

 22. ירידה בשמיעה - מנעולן משחיז

 23. ליקוי שמיעה בתדרי דיבור

 24. ליקוי שמיעה 0 אחוז נכות

 25. רעש יריות - ירידה בשמיעה

 26. ירידה בשמיעה ב-20 דציבל

 27. ליקוי שמיעה - כמה אחוזי נכות ?

 28. ירידה בשמיעה ב 20 דציבל

 29. בעיות שמיעה נהג אוטובוס

 30. דלקת אוזניים - כמה אחוזי נכות ?

 31. ירידה בשמיעה זכויות ביטוח לאומי

 32. בקשה לשמיעה חוזרת של עדים

 33. נזקים לשמיעה אצל עובדי נמל

 34. נזק אוזניים בעבודה – ביטוח לאומי

 35. עתירה להכרה בירידה בשמיעה

 36. פגיעה בעבודה - ליקוי שמיעה בגלל רעש

 37. קשר בין ירידה בשמיעה לעבודה

 38. נזק לשמיעה עקב חשיפה לרעש במסגרייה

 39. ירידת שמיעה מעבודה ברעש מזיק

 40. בדיקות שמיעה סותרות בועדה רפואית

 41. קבלת עדות שמיעה בהליכי ביניים - תקנה 521

 42. טענה כי הוועדה התעלמה מבדיקת ה-BERA

 43. אי התייחסות ועדה רפואית לבדיקת BERA

 44. בעיות שמיעה של די ג'יי - ביטוח לאומי

 45. בדיקת שמיעה אצל אודיולוג מטעם בית המשפט

 46. קשר סיבתי בין חשיפה לרעש בעבודה לבין ליקוי שמיעה

 47. פגיעה בשמיעה - סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 48. נדחתה תביעה להכיר בליקוי שמיעה כפגיעה בעבודה

 49. תנאי הכרה בליקוי שמיעה - הגשת תביעה תוך 12 חודשים ?

 50. פגיעה בשמיעה במסגרת העבודה עקב חשיפה לרעש מזיק

 51. האם עובד מסגרייה יכול לקבל פיצויים בגלל ירידה בשמיעה ?

 52. בדיקת BERA - החזרת תיק לוועדה הרפואית לעררים, בהרכב זהה

 53. ליקוי שמיעה: הגשת תביעה תוך 12 חודשים מהמועד שבו תועד הליקוי לפי סעיף 84א(א)(3) לחוק הביטוח הלאומי

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון