ערעור עבירה על חוק ניירות ערך

פסק דין

המשיב הורשע בבית משפט קמא לאחר שמיעת ראיות במרבית העבירות שיוחסו לו בכתב האישום. איננו רואים לפרט את האמור בכתב האישום, הוא ארוך ומסורבל. די לנו אם נאמר כי העבירה המרכזית היא עבירה על סעיף 54(א)(2) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והעבירה חוזרת על עצמה בכל אחד מהאישומים, כאשר בכל אחד מהם מדובר במספר שונה של עבירות.

בית משפט קמא (כב' השופטת נ' לידסקי), הטיל על המשיב את העונשים הבאים: 12 חודשי מאסר על תנאי ו-150,000 ₪ קנס.

על גזר דינו של בית משפט קמא ערערה המדינה בפנינו.
לפני שמיעת הערעור הודיעו לנו הצדדים בכתב כי הגיעו לכלל הסדר טיעון בנושא הענישה, וישיבת היום נועדה כדי לשמוע את הסדר הטיעון ובמידת האפשר כי ינתן לו אישור של בית המשפט והוא יאומץ על ידו.

שמענו את טיעוני הצדדים ובשורה התחתונה החלטתנו היא לאמץ את הסדר הטיעון.

כיוון שהדברים מוסכמים נאמר בקליפת אגוז כדלקמן: הענישה שהוטלה על ידי בית משפט קמא אכן משקפת רף ענישה שאיננו סביר, איננו מידתי ואיננו הולם, לא את חומרת העבירה ולא את ריבוי העבירות בהן הורשע המשיב בתיק זה.

התחום של ניירות ערך הוא תחום רגיש, תחום קל מאוד מאוד לביצוע של עבירות מסוג העבירות בהן הורשע המשיב כאן, ומשום כך הענישה, לאחר הרשעה, צריכה לשקף גם את ההיבט ההרתעתי לצד ההיבט האינדיווידואלי שלעולם הוא קיים.

נראה כי בתיק הנוכחי בית משפט קמא לא איזן נכונה בין שני הצרכים, ושם את מלוא הדגש על מצבו הרפואי של המשיב, תוך שאינטרס הציבור נדחק לשוליים ולא מקבל מקום ראוי.

משום שהצדדים הגיעו להסדר טיעון ומשום שמקובל עלינו כי להסדר הטיעון חשיבות בפני עצמה וככלל בית משפט נוטה לכבד הסדר טיעון; משום שמקובל עלינו עוד כי בית משפט איננו מחמיר מעבר למה שהתבקש ובערכאת הערעור אין נוטים למצות את הדין עם משיבים, אנו רואים לנכון במקרה זה לאמץ את הסדר הטיעון כפי שהצדדים הגיעו אליו.

התוצאה היא כי אנו קובעים כדלקמן: בנוסף לענישה שהוטלה בבית משפט קמא, אנו מטילים על המשיב 4 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ניירות ערך

 2. אוכף קטום

 3. פרט מטעה בתשקיף

 4. הארכת כתבי אופציה

 5. עבירות בורסה

 6. מילון מושגים בורסה

 7. עורך דין ניירות ערך

 8. אופציות מט''ח

 9. צו ניירות ערך

 10. בוררות בבורסה

 11. רשימה מקבילה - בורסה

 12. תרמית בקשר לניירות ערך

 13. הפסד מניירות ערך

 14. הפרת התחייבות לקבלת אופציות

 15. עסקאות מתואמות בבורסה

 16. סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך

 17. הנעה בתרמית לרכוש ניירות ערך

 18. מכירת אופציות ללא הרשאה

 19. תלונה לממונה על שוק ההון

 20. תקנות ניירות ערך פרופורמה

 21. תביעה ייצוגית לפי חוק ניירות ערך

 22. שימוש שלא כדין בתיקי ניירות ערך

 23. תקנות ניירות ערך פרטי התשקיף

 24. צו איסור הלבנת הון חבר בורסה

 25. צו מסירת מסמכים - רשות לניירות ערך

 26. סעיף 52ד חוק ניירות ערך - מידע פנים

 27. ערעור עבירה על חוק ניירות ערך

 28. מחיקת מניות חברה - רישום למסחר בבורסה

 29. החזקת ניירות ערך מעבר לשיעור המקסימלי

 30. האם מותר לבנק להציע לקנות ניירות ערך ?

 31. תביעה ייצוגית – נזק משקיעים בניירות ערך

 32. בקשת אישור תביעה ייצוגית – חוק ניירות ערך

 33. השפעה בדרכי תרמית על שעריהן של ניירות ערך

 34. תקנות ניירות ערך חתימה ודיווח אלקטרוני

 35. ייפוי כוח להשקיע כסף בניירות ערך באופן סולידי

 36. תקנה 36 לתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים מיידיים

 37. תקנות ניירות ערך אופן הצעת ניירות ערך לציבור

 38. פיצוי על החלטות הבורסה בתהליך הנפקת מניות חברה לציבור

 39. ביצוע עסקאות מתואמות נוגדות – עבירה על פי חוק ניירות ערך

 40. ערעור על שינויים בהנחיות לעניין רישומם של ניירות ערך למסחר בבורסה

 41. בקשה אישור תביעה ייצוגית – הפרת חובות גילוי דיווח על פי חוק ניירות ערך

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון