מאסר בגין אי תשלום קנס בית משפט לעניינים מקומיים

פסק דין

המערער הגיש בפנינו ערעור על החלטתו של השופט גנון, שניתנה ביום 18.7.00. באותה החלטה התייחס השופט גנון למאסרו של המערער בגין אי תשלום קנס שנגזר עליו בביהמ"ש לענינים מקומיים קריות (תיק פלילי 693/96 מיום 29.1.97), שכלל קנס חודשי בסך 1000 ש"ח לכל חודש החל מיום 1.6.98, שבו יעמוד מבנה שבנה המערער ללא היתר, אלא אם יקבל המערער לגליזציה.

המערער טוען שביקש להגיש בקשה ללגליזציה אך נדחה שוב ושוב על ידי עירית ק. ביאליק.

לטענתו, הוא אינו מסוגל לשלם את הקנס שעמד בעת הגשת הערעור ע"ס 36,000 ש"ח.

היום שמענו מפיו את מגעיו לענין הלגליזציה קיים עם מפקח בניה, וכי הגיש בחודש נוב' 2000 לעיריה (ולא לועדה) בקשה להיתר.

כאמור הערעור בפנינו על החלטתו של השופט גנון, שהתיר למערער לשלם 2,500 ש"ח על חשבון הקנס תוך 48 שעות מעת מתן ההחלטה ביום 18.7.00 כדי לעכב את גביית הקנס ולפנות לביהמ"ש כדי לטפל בנושא הקנס שהצטבר.

אין יסוד לערעור שבפנינו. המועד להגשת ערעור על גזה"ד שניתן בביהמ"ש קריות - חלף זה מכבר. החלטתו של השופט גנון נראית לנו סבירה לחלוטין. הקושי העיקרי בענין זה הוא שהקנס החודשי מצטבר והגיע כבר לסכומים גבוהים ביותר.

כל שביכולתנו לעשות הוא להאריך את המועד שנקבע על ידי השופט גנון לתשלום הסכום של 2,500 ש"ח, לתקופה של 3 חודשים מהיום, ובתקופה זו יפעל המערער לקבלת היתר.

הערעור נדחה, בכפוף לשינוי במועד התשלום של 2,500 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס מינהלי

 2. קנס אזרחי

 3. עבירות קנס

 4. חוק גביית קנסות

 5. ביטול קנס מע''מ

 6. צו עבירת קנס

 7. טופס ברירת קנס

 8. הודעת תשלום קנס

 9. קנס מע''מ 1 אחוז

 10. חוק העונשין - קנס

 11. תשלום קנס בית משפט

 12. התיישנות קנסות תעבורה

 13. קנס - אי שמירה על ניקיון

 14. טופס הודעת תשלום קנס

 15. בקשת עו"ד להישפט על קנסות

 16. קנס על אי ניהול ספרים

 17. טופס דרישה לתשלום קנס

 18. בקשה לעיכוב תשלום קנס

 19. התיישנות קנסות תעבורה

 20. תקנות המרכז לגביית קנסות

 21. קנס בגין הכשרה מקצועית

 22. ביטול קנס בשל פגם טכני

 23. מעצר עבירות קנס - פקודת התעבורה

 24. הפחתת קנס על ידי בית משפט

 25. צו מאסר עקב אי תשלום קנס

 26. התעלמות מדרישה לתשלום קנס

 27. בקשה להישפט לאחר תשלום קנס

 28. הדבקת מודעות בתל אביב - קנס

 29. טופס דרישה נוספת לתשלום קנס

 30. רשלנות עורך דין בביטול קנס

 31. צו העונשין שינוי שיעורי קנסות

 32. פנסים מקולקלים ברכב – קנס או מאסר ?

 33. טופס בקשה להטיל מאסר במקום קנס

 34. ההבדל בין קנס אזרחי לבין קנס פלילי

 35. הצעת חוק הפחתת קנס בשל תשלום מיידי

 36. שלטי חוצות גדולים ללא היתר - חוק הדרכים שילוט

 37. צו הביטוח הלאומי שינוי תקופות ושיעורי קנס

 38. הבחירה בין קנס מינהלי לבין הגשת כתב אישום

 39. האם בית המשפט קמא נעדר סמכות להטיל קנס יומי ?

 40. מאסר בגין אי תשלום קנס בית משפט לעניינים מקומיים

 41. קנס בגין חציית כביש שלא בבטחה - תקנה 110(א) לתקנות התעבורה

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון