כפל מס

מהו "כפל מס" ?

סעיף 50 לחוק מע"מ קובע, כי אדם שאינו רשאי להוציא חשבונית מס והוציא חשבונית מס, או מסמך הנחזה כחשבונית מס, אף אם חסרים בו פרטים הנדרשים לעניין חשבונית מס, יהיה חייב בתשלום כפל מס המצוין בחשבונית או המשתמע ממנה.

המדובר, בסנקציה אזרחית הבאה לפצות את המדינה על נזק שנגרם או עשוי להגרם לה ומאחר ואין היא נחשבת כסנקציה פלילית, היא יכולה לדור בכפיפה אחת עם הסנקציה הפלילית.


לפי פסיקת בית המשפט הטלת כפל מס על הוצאת חשבונית מס שלא כדין יכולה להעשות במקרים הבאים:

(א)     כאשר מוצאת חשבונית על ידי מי שאינו עוסק מורשה.

(ב)     כאשר עוסק מורשה מוציא חשבונית על עסקה פיקטיבית שלא נעשתה בפועל.

(ג)     כאשר עוסק מורשה מוציא חשבונית מס בעבור עסקה שנעשתה על-ידי אחרים ללא הרשאה.

(ד)     כאשר עוסק מורשה מוציא חשבונית בניגוד לאיסור שהוטל עליו על ידי המנהל מכוח סעיף 113 לחוק שלא להוציא חשבוניות מס.


בית המשפט ציין בפסיקתו כי דיווח על עסקאות או "ניפוח" תשומות יכולים להיות נשוא לסנקציות שונות (סנקציות פליליות, או אולי הטלת קנס מנהלי לפי סעיף 95 וקנסות לפי סעיף 96 וכיו"ב סנקציות), אך לא לכפל מס לפי סעיף 50 לחוק.


עוד ציין בית המשפט כי במקרה שבו אדם מנצל לרעה את אישיותה הנפרדת של החברה כדי לממש מטרה בלתי כשרה הרצויה לבעל המניות, ניתן ל"הרים את המסך" - (להטיל אחריות אישית על אותו אדם) היותו של אדם אורגן של חברה, אינו מקנה לו חסינות בפני פעולות בלתי כשרות שלו וזאת אף ללא קשר לשאלת הרמת המסך ובמקרה הנדון, המערער הפר בעצמו את הוראות החוק (סעיף 50) ונושא עקב כך באחריות אישית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אירוע מס

 2. הסבת הכנסה

 3. הטלת כפל מס

 4. התחמקות ממס

 5. כפל מס

 6. חוק מס מכירה

 7. חוק מס מקביל

 8. חוק מס בולים

 9. פטור מותנה ממס

 10. מהו מס בולים ?

 11. מס תשומות

 12. מלאי בסיסי

 13. ערכים נומינליים

 14. השתמטות ממס

 15. הסדר רולינג

 16. חיוב בכפל מס

 17. תשלום מס בגין מטוס

 18. בקשה להשבת עודף מס

 19. פקודת המיסים

 20. מס על עסקאות שבוטלו

 21. ניכוי הוצאות רכב

 22. מס על פיצויים

 23. חישוב מס בולים

 24. מפת אזורי מס למגורים

 25. פקודת מס הבולים

 26. מס על סחורה שנגנבה ?

 27. בחינת עסקה לצרכי מס

 28. חישוב מס לפי מחיר שוק

 29. גילום מס - החזר הוצאות

 30. סעיף 11א' לפקודת המסים

 31. תביעה נגד חברת החזרי מס

 32. חישוב מס לבני זוג

 33. מקדמות על הוצאות עודפות

 34. אחוזי ריווח בלתי סבירים

 35. דיווח מצטבר מזומן

 36. אי העברת מס שנוכה

 37. חובת תשלום מס על קרקע ?

 38. מס בולים על הסכמים

 39. מס על הכנסות בחו"ל

 40. מס על עבודה בחו''ל

 41. הסכם טיפול בנושא החזרי מס

 42. מס מעסיקים - שנה ראשונה ?

 43. סיווג הכנסה בעל עסק

 44. מהו המועד לחיוב במס

 45. אי תשלום מס עסקאות מקרקעין

 46. ביקורת מס - שיפוצניק

 47. עיכוב הליכי גביית מס

 48. דוח תיאום אינפלציוני

 49. תקנות ניכוי הוצאות רכב

 50. מענק לעובדים - הוצאה מוכרת ?

 51. האם חיסכון הכנסה חייבת מס ?

 52. חוק מס על בעלי הכנסות גבוהות

 53. חישוב מס נפרד לבני זוג

 54. כוונה להתחמק מתשלום מס

 55. הסתרת החזרי מס מהמעסיק

 56. גביית מס במקרים מיוחדים

 57. תביעת חוב של רשויות המס

 58. ערעור על חיוב במס עסקאות

 59. איך נבחנת עסקה לצרכי הטלת מס ?

 60. עיכוב כספים - רשות המיסים

 61. מס המגיע על מקרקעי הסרבן

 62. רשות המיסים בישראל - סודיות

 63. ניכוי פחת - מימון הקמת מבנה

 64. הטבות מס חברה תעשייתית בהשקעת חוץ

 65. גבולות המותר והאסור בתכנון מס

 66. אי רישום מלאי פתיחה בדו"ח רווח והפסד

 67. חוק מסים עקיפים מס ששולם ביתר או בחסר

 68. החזר מס על הוצאות טיפול בילדים

 69. הצעת חוק פטור ממסים לאקדמיה ללשון

 70. האם צריך לשלם מס על הכנסות ישראלים בחו"ל ?

 71. ערעור על סיווג דירה לפי צו המיסים של עירייה

 72. זכות הטיעון בהליכי השגה בפני רשויות המס

 73. חיוב מס מי שבפועל נהנה מזכות במקרקעין שהועברה לו

 74. גבייה ביתר של הוצאות גבייה/אכיפה, בניגוד לתקנות המיסים (גבייה)

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון