ראיות בתביעות ביטוח

האם ניתן "לסטות" מדיני הראיות בתביעות ביטוח ?
האם חברת ביטוח יכולה להציג ראיות נגד מבוטח (כגון דוחות חקירה) רק לאחר עדותו של המבוטח ?

במקרה מתאים רשאי בית המשפט שלא להתיר עיון במסמך שנטענה לגביו טענת חסיון, הכל - בהתאם להוראת תקנה 119 לתקנות סדר הדין האזרחי.


בנוסף, בהתאם לתקנה 112 לתקנות, רשאי בית המשפט לדחות את המועד לגילוי מסמכים למועד אחר, או לתת כל צו אחר הנראה לו מתאים, בין דרך כלל ובין לסוגים של מסמכים. כשם שרשאי בית המשפט לדחות את הגילוי למועד אחר, כך רשאי הוא לדחות גם את העיון למועד אחר.


כאשר טענת חברת הביטוח היא שהתובע מנסה לרמות אותה, שכן מקרה הביטוח לא התרחש כלל, או לא התרחש כנטען, זהו סוג המקרים אליהם מתייחסת במפורש הפסיקה - שקבעה כי בהחלטתו לסטות מן הכלל האמור ייתן בית-המשפט את דעתו על המחלוקת כפי שנתגבשה בכתבי-הטענות ולשאר נסיבות העניין. יש להניח שהוא ייטה לעשות שימוש בשיקול-דעת זה כשהמחלוקת סבה על עצם קיומו של האירוע נושא התביעה יותר מאשר כאשר מדובר בשיעור הנזק בלבד, אך גם בעניין זה אין לקבוע מסמרות.


בפסק דין סוויסה נדון מקרה בו המבקשת היא הנתבעת, ושראוי בו שהתובע יציג ראיותיו מבלי שתהיה לו, טרם ההצגה, אפשרות לעיין בו ו"ליישר קו" בהתאם לקלפים שבידי הנתבעת. הרציונל באותו מקרה הינו שתחילה על התובע לבסס את עילת תביעתו, ולהראות שמקרה הביטוח התרחש, כפי שהוא טוען, ואם יצליח לעשות כן, מן הסתם יקטן מאד משקלן של הטענות שבפי הנתבעת, העולות מדוח החקירה. במקרה שלפני, התובעת היא שצריכה לבסס תחילה את תביעתה, המושתתת על טענת המרמה. היא מבקשת למעשה להפוך את סדר הבאת הראיות, שכן הדוח על צרופותיו הוא הראיה היחידה שבידי התובעת.


בקשה דומה (ואף גורפת פחות, שכן באותו עניין נתבקשה דחיית עיון לגבי ראיית תביעה מסוימת, ולא לגבי ראיית התביעה היחידה), נדונה בת"א (ת.א) 13869/04 שמואלי ואח' נ' עמיר עמנואל פיתוח ויזמות השקעות 1998 ואח' (ניתן ביום 27.1.05 על ידי כבוד הש' מארק) ונדחתה, בעיקר מהטעם שמדובר בבקשה של התובע. ר' גם החלטת כבוד השופטת אביגיל כהן בבש"א 162583/07 בת"א (ת.א) 35338/06 אחיקם ביתן ואח' נ' שביון רמי ואח'.


לענין הטענה שניתן לעשות שימוש בתקנה 168 לתקנות ברע"א 6283/93 ד.דני חברה לבניין והשקעות בע"מ נ. מנהל מס ערך מוסף, פ"ד מח(1) 639, 642-643 כי נקבע סדר הבאת הראיות בתקנות 158 ו-159, כאשר התובע קורא לעדיו בזה אחר זה, וכל אחד מהם עשוי להיחקר בחקירה ראשית, בחקירה שכנגד ובחקירה חוזרת, ולאחר מכן קורא הנתבע לעדיו והם עשויים להיחקר באותו סדר; והיפוכו של דבר כשנטל השכנוע מוטל על הנתבע. לפי התקנות האמורות אין, בדרך כלל, הנתבע (או התובע, לפי המקרה) מביא את ראיותיו, כל עוד לא נסתיימו, בשלב הראשון, ראיותיו של בעל הדין שכנגד והוא הכריז ש"אלה עדיו", ורשאי הוא שלא להביא ראיות כלל (דבר שיש בו כדי להשפיע על סדר הבאת הסיכומים: (תקנה 158(3) ו-(5)).


תקנות 143(5) ו-168 הסמיכו את בית המשפט להורות לבעל דין "כי עד שיובא על ידו יקדים ויגיש תצהיר על עדותו" ותקנה 169(ב) קובעת כי: "תצהירו של עד שהוגש לבית המשפט יבוא במקום חקירה ראשית, אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות, להחליט שהעד יעיד בחקירה ראשית גם בעל פה בנושאים שיקבע בית המשפט". אין בתקנות האמורות דבר שיש בו כדי לשנות מסדר הבאת הראיות בתקנות 158 ו-159 ומזכותו של בעל דין להודיע בתום שלב הראיות של בעל הדין שהתחיל בהבאתן, שאין ברצונו להביא ראיות.


תקנות 143(5), 168 ו-169 אינן גורעות מאומה מסדר הבאת הראיות הרגיל הנזכר בתקנות 158ו-159. כל שהתקנות הראשונות מוסיפות לתקנות האחרונות הוא שהתצהיר ש"הוגש" לבית המשפט "יבוא במקום חקירה ראשית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזק ראייתי

 2. ראיות לסתור

 3. פסילה יחסית

 4. ראיות לכאורה

 5. גילוי ראיה חסויה

 6. חובת הראיה על נישום

 7. כרסום ראייתי

 8. סדר הבאת הראיות

 9. הצגת דוח מבקר המדינה

 10. שטר מטען כראיה

 11. פרי העץ המורעל

 12. תחקיר - ראיה בבית משפט

 13. סרט אבטחה כראיה

 14. בקשה להוצאת ראיות

 15. הגשת ראיות באיחור

 16. סליל הקלטה כראיה

 17. המוציא מחברו עליו הראיה

 18. בקשה לצירוף ראייה

 19. זכויות ראיה לסבים

 20. השמדת ביצים - נזק ראייתי

 21. בקשה לצירוף ראייה בערעור

 22. ראיות בתביעות ביטוח

 23. הגשת ראיות מפריכות

 24. הקלטה כראיה משפטית

 25. העברת חומר חקירה בתיק קצב

 26. דיני ראיות בבית דין לעבודה

 27. ראיות לכאורה נגד חשוד

 28. הגשת ראיה - נספח לדוח חקירה

 29. סעיף 44 לפקודת הראיות

 30. אי שמירה על חומר חקירה

 31. בקשה להרשות להביא ראיות לסתור

 32. הוצאת מסמכים מתיק מוצגים

 33. עתירה לגילוי ראיה חסויה

 34. עתירת נאשם לגילוי ראיה

 35. ספק שקול - "תיקו" ראייתי

 36. בקשה להוצאת ראיות מהתיק

 37. האם דו''ח פנימי קביל בבית משפט

 38. בקשה להגשת ראיות מפריכות

 39. בקשה להתיר להביא ראיות מפריכות

 40. סעיף 44(א) לפקודת הראיות

 41. העתק הקלטות שהוגשו כראיה

 42. ראיות הזמה - מקצה שיפורים

 43. איחור בהגשת ראיות מס הכנסה

 44. חוק לתיקון דיני הראיות הגנת ילדים

 45. הרשעה על סמך ראיות נסיבתיות

 46. פסילת ראיות שהושגו שלא כדין

 47. הימנעות בעל דין מהבאת ראייה

 48. בקשה להוספת ראיה בשלב הערעור

 49. תביעת ביטוח – הכרעה ללא שמיעת ראיות

 50. ערעור על דחיית בקשה להבאת ראיות

 51. הגשת ראיה לבית משפט אחרי דיון הוכחות

 52. דוח ביקורת פנים כראיה בבית משפט

 53. פסק דין פלילי כראיה במשפט אזרחי

 54. צירוף ראיות לבקשה לצירוף ראיות

 55. ראשית ראיה - מומחה רפואי בתחום שיקומי

 56. צילום רכב ראיה קבילה ? - פקודת התעבורה

 57. הקלטת שיחה עם עו''ד כראיה במשפט

 58. בקשה להתיר הבאת ראיות לסתור קביעת המל"ל

 59. פקודת הראיות נוסח חדש התשל''א-1971

 60. תקנות לתיקון דיני הראיות הגנת ילדים

 61. ראיות לכאורה - מעצר עד תום ההליכים

 62. סעיף 45 לפקודת הראיות - גילוי ראיה

 63. תעודה נושנה - סעיף 43 לפקודת הראיות

 64. גילוי תקליטור ראיון עם המתלוננות בפרשת קצב

 65. בקשה להגיש דו''ח חקירה רק לאחר פרשת התביעה

 66. ראיות חדשות בעניין נכות בביטוח לאומי

 67. צירוף ראיות להוכחת בעלות על מקרקעין

 68. על מי מוטל לפתוח בהבאת הראיות בערעור מס

 69. בקשה להזמנת עד לאחר שלב הגשת הראיות

 70. רמת הפירוט במסגרת עתירה לגילוי ראיה

 71. האם ראיה בפסק דין פלילי קבילה במשפט אזרחי ?

 72. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 73. דו"ח חקירה משרד העבודה ישמש ראיה בבית משפט ?

 74. סרט צילום מצלמות אבטחה כראיה בבית משפט

 75. התנגדות להגשת דיסק ממצלמת ביטחון של עסק

 76. הוכחה של תאונת עבודה ביטוח לאומי – ראשית ראיה

 77. פסק דין על פי הראיות בלבד - ללא חקירות המצהירים

 78. האם אפשר לבטל פסק דין על סמך ראיות חדשות

 79. פסק דין מרשיע בהליך פלילי כראיה בהליך אזרחי

 80. טופס בקשה לגביית ראיות עזרה משפטית בין מדינות

 81. טופס בקשה לגביית ראיות לפי בקשה של מדינה אחרת

 82. בקשה להגשת ראיות חדשות לאחר שכבר ניתן פסק דין

 83. בקשה ליתן ארכה נוספת להגשת ראיות בשאלת ההתיישנות

 84. עתירה לגילוי ראיה חסויה - סעיף 45 לפקודת הראיות

 85. התבססות על ספרות רפואית שלא הוגשה לבית המשפט כראיה

 86. אין לצפות לראיה ישירה הקושרת בין הפיטורים למניע הפסול

 87. לא כל התבטאות של בעל דין לחובת עצמו היא בבחינת הודאת בעל דין

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון