הגדרת צרכן

מהי הגדרת צרכן ?
מי נחשב ל"צרכן" ?
האם אפשר לקבל פיצוי על הטעיית צרכן ?

חוק הגנת הצרכן חל ביחסים שבין "עוסק" לבין "צרכן". "עוסק" מוגדר בסעיף 1 לחוק כ"מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן". "צרכן" מוגדר בסעיף 1 לחוק כ"מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי".

הגדרה זו, כאמור לעיל, מוציאה מתחולתה משתמש בנכס, שלא רכש אותו, וכן לקוחות מוסדיים ועיסקיים.

חוק הגנת הצרכן בא להשליט נורמות התנהגות המטילות על "עוסק" חובות מוגברות ביחסיו עם ה"צרכן", ולקבוע כללי משחק הוגנים אשר ימנעו מן העוסק לנצל את מעמדו הכלכלי העדיף על מנת להתעשר על חשבון הצרכן.

לכן קובע החוק שורה של חובות ואיסורים, שמטרתם למנוע הטעיית הצרכן, להביא לידיעתו מידע מלא ככל האפשר על טיב העסקה שהוא עומד לעשות ולתת לו את הכלים לממש את זכויותיו.

לחוק הגנת הצרכן המהווה חלק מן החקיקה הצרכנית, תכליות רבות שליבתן היא הגנה על הצרכן מפני העוסק בעל המעמד הכלכלי העדיף וצמצום פערי הכוחות וחוסר השוויון בעמדות המיקוח של הצדדים. מטרתו להשליט אורחות התנהגות ראויות על המגזר העסקי ולקבוע כללי משחק הוגנים ביחסים שבין הצרכן לעוסק.

הוא נועד לחזק את האוטונומיה האישית של הצרכן ואת זכותו לכבוד על-ידי הבטחת יכולתו לבחור בחירה מושכלת במוצר ובשירות על-ידי כך שיקבל את כל המידע האמיתי הרלבנטי ולמנוע ניצול לרעה של מעמדו החלש יותר של הצרכן.

הוא נועד להוציא מידיו של העוסק את אשר גבה שלא כדין מן הצרכן עבור מוצר או שירות ובדרך זו להחזיר לצרכן את אשר נגבה ממנו שלא כדין ולהפוך גביה כזו לא רק לבלתי ראויה אלא גם לבלתי משתלמת. ההגנה על הצרכן משמשת גם אמצעי לקידומה של תחרות הוגנת בין עוסקים, המהווה גורם חשוב בפעילות משקית וכלכלית תקינה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק צרכנות

 2. חוק זכויות הצרכן

 3. הגדרת צרכן

 4. תקנות צרכנות

 5. עו"ד דיני צרכנות

 6. הרפורמה בענף החלב

 7. ספריה ציבורית הגנת הצרכן

 8. סעיף 35ב לחוק הגנת הצרכן

 9. חוק הגנת הצרכן החזרת מוצר

 10. חוק המועצה הישראלית לצרכנות

 11. פיקוח פקדונות מיכלים

 12. תקנות הגנת הצרכן קטינים

 13. צו הגנת הצרכן סימון טובין

 14. תקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה

 15. פיצויים לדוגמא - הגנת הצרכן

 16. מחיר לא נכון על מוצר - הגנת הצרכן

 17. תקנות הגנת הצרכן גודל האותיות

 18. קו חם לצרכן - פרסום מפת כיסוי סלולרי

 19. מענה אנושי - אחרי כמה זמן עונים

 20. כמה דמי ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן ?

 21. צו הגנת הצרכן סימון ואריזה של מוצרי מזון

 22. תקנות הגנת הצרכן אחריות ושירות לאחר מכירה

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון