הצעת חוק תכנון ובניה בישובים

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק.

להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק תכנון ובניה בישובים

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון - קידום הליכי תכנון ישובי), התשע"א-2010

דברי הסבר

הרקע להצעת חוק זו הוא החלטתו של בית המשפט השלום בחיפה בת.פ ת"פ 4106-05 מיום 26.10.05 אשר במסגרתה סרב להטיל עונש של קנס או מאסר או כפל אגרה לעברייני בניה בעוספיא ובדלית אל כרמל.

מן הראיות שנשמעו עלה כי כ 60%-70% מהבתים בשני ישובים אלו בנויים ללא היתרי בניה וכי אין לכפרים אלו תשתית תכנונית ראויה.
השופט ציין כי הוא מחזיק בעמדתו בקשר להעדר הצדק בהגשת כתבי אישום בעבירות תכנון ובניה מן הסוג הנדון בכתבי האישום שהועמדו בפני השופט באותו התיק.
השופט פיש ציין בגזר דינו כי:

"לא אחזור על מה שנכתב ואומר רק כי טענת ההגנה מן הצדק התקבלה לאחר שמיעת עדים רבים, לרבות נציגי הרשויות אשר לא הותירו ספק כי לא קיים מערך תכנוני מתפקד ולו ברמה מינימאלית באזור דלית אל כרמל ועוספיה מזה שנים רבות וכי מדובר באזור שקיים בו כאוס תכנוני מוחלט.
טעם נוסף לזיכוי הנאשמים אשר פורט בפסק הדין היה כי המדינה מנועה מלהמשיך לבקש להרשיע עברייני בניה במקום שהיא נמנעת במכוון באופן מוחלט מאכיפת הדין מזה שנים רבות, כאשר התברר כי במשך עשר השנים האחרונות לא בוצע אף צו הריסה מתוך מאות רבות שניתנו.
להבנתי, המשך הגשת כתבי אישום במצב זה עלול להכתים את הרשות השופטת במחדלים הקשים של הרשות המבצעת".
בגזר הדין שניתן ביום 26.10.09 הוסיף בית המשפט כי:

"שקלתי אם אין מקום לפסוק את העונשים המקובלים לגבי עבירות תכנון ובניה אולם אין זה איזור רגיל או אף קרוב לרגיל ואין צורך לחזור על מה שנקבע בקשר להעדר תכנון, והעדר אכיפה באזור מזה שנים ארוכות כאשר נראה כי הביטוי היחיד לנוכחות החוק הינו בדמות כתבי אישום המוגשים נגד תושבי האזור בנושאי תכנון ובניה. באזור דלית אל כרמל ועוספיה לא קיימות תכניות בניה בעלות קשר למציאות והלכה למעשה לא קיים תכנון בר תוקף באזור...

ואציין רק כי שכונות שלמות באזור שנבנו זה מכבר זולגות החוצה מקווי המתאר הישנים המאושרים ולא קיימות לגביהן תכניות תקפות ומכורח המציאות חלק ממשרדי הממשלה שתפו פעולה בהקדמתן למרות שהבניה אינה מאושרת וסיפקו להן תשתיות שונות, לרבות מבני ציבור. תחום השיפוט ותחום התכנון של האזור אינם מותאמים למצב בשטח או לתכניות פיתוח העומדות על הפרק (ראו סעיף 50 לפסק הדין מיום 20.2.08).

בנסיבות, הגעתי למסקנה כי אין מקום להטלת עונשי מאסר, קנס או כפל אגרה (ראו הקביעות של בית המשפט המחוזי בעמ' 13 לפסק דינו פסקה 3) קנסות ואגרות יהוו לא יותר ממס נוסף הנגבה אגב בניה, ללא שיש בו את המאפיינים הדרושים לגביית מס כגון קריטריונים אחידים וצפיות. כמו כן, לא מצאתי כי קיימת הצדקה להטיל עונשי מאסר על הנאשמים שהינם כולם אנשים נורמטיביים, אזרחים מן השורה המבקשים לשווא, מזה תקופה ארוכה, לקבל שירות אשר זכאי לו כל אזרח במדינה ואשר רק המדינה יכולה לספק, והוא שירותי תכנון. בעבירות בניה שמירת המסגרת התכנונית היא העיקר ועל כן העונשים שינתנו ישקפו היטב זה בלבד (רע"פ 5584/07 פינטו נ. עיריית חיפה ואח', סעיפים 11 - 20 נבו)."

עוספיא ודלית אל כרמל אינם שני הישובים היחידים בישראל המוזנחים מחמת העדר תכנון.
העדר תכנון היא אחת הסיבות העיקריות לבניה הבלתי חוקית בכפרים רבים בהם הבניה הבלתי חוקית מגיעה למימדים בלתי סבירים שמעל ל 25% מכלל המבנים הבנויים שלא כחוק.

באותם ישובים שאין בהם תשתית תכנונית ראויה אין זה מן הראוי כי יוגשו כתבי אישום בטרם ניתנה לתושבים שומרי החוק האפשרות לקבל היתרי בניה.
החוק נועד להגיש תוכניות בהליך מהיר כדוגמת הול"ל שהוקם על פי הוראת שעה משנת 1990 ויאפשר פיתרון מהיר ויצירת יציבות תכנונית בכל אותם ישובים נצרכי תשתית תכנונית.

אין ספק כי הבניה הבלתי חוקית הפכה להיות מכת מדינה ורק אם רשויות המדינה ייעשו ככל שביכולתם ליצירת תשתיות תכנוניות ניתן יהיה להעמיד לדין את פורעי החוק.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סעיף 197

 2. חוק תכנון ובניה

 3. צו התכנון והבניה

 4. תכנון מחדש של חלקה

 5. תקיפת החלטות תכנון ובניה

 6. האם גג מהווה קומה נוספת ?

 7. התפתחות אורבנית סבירה

 8. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 9. תסקיר השפעה על הסביבה

 10. תכנון כולל ארוך טווח

 11. סעיף 219 לחוק התכנון והבניה

 12. סעיף 246 לחוק התכנון והבנייה

 13. חוק זכיון ים המלח תכנון ובניה

 14. איחור בהגשת ערר - תכנון ובניה

 15. חוק התכנון והבנייה - סעיף 239

 16. סעיף 238א(א) לחוק התכנון והבניה

 17. מיצוי הליכים – חוק התכנון והבניה

 18. סעיף 63א לחוק התכנון והבניה

 19. תקנות התכנון והבניה סדרי דין

 20. סעיף 190 לחוק התכנון והבניה

 21. תקנות תסקירי השפעה על הסביבה

 22. סעיף 109 לחוק התכנון והבניה

 23. הצעת חוק תכנון ובניה בישובים

 24. סעיף 212 לחוק התכנון והבניה

 25. סעיף 207 לחוק התכנון והבנייה

 26. הגשת תרשים גבולות ועדה לתכנון ובניה

 27. תקנות התכנון והבניה פיקוח עליון

 28. הנחיות לתכנון מרחב מוגן מוסדי

 29. פיצויים מהועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 30. תצהיר עורך תסקיר השפעה על הסביבה

 31. שימוש מותר - סעיף 63א חוק התכנון והבניה

 32. הקלה להקמת בית מגורים חדש, במקרקעין

 33. להגיש אישומים פליליים בענייני תכנון ובנייה

 34. סעיף 197 לחוק התכנון והבניה - ועדת ערר

 35. תצהיר יועץ לעורך תסקיר השפעה על הסביבה

 36. הצעת חוק חובת פרסום תקציב התכנון והבניה

 37. סעיף 196א לחוק התכנון והבנייה - השבחה של קרקע

 38. תקנות התכנון והבניה סדרי הדין בועדות ערר

 39. הועדה המחוזית לתכנון ובנייה – עצירה לגבי חלקות

 40. סעיף 214 חוק התכנון והבניה - מסירת הודעה כוזבת

 41. דיון חוזר בהחלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה

 42. ערעור על החלטת ועדת הערר לתכנון ולבנייה - דוגמא

 43. העברת מקרקעין לפני חקיקת חוק התכנון והבניה

 44. תקנות התכנון והבניה עבודה ושימוש הטעונים היתר

 45. סעיף 197 חוק התכנון והבניה - פיצויים ועדה מקומית ?

 46. מחלוקת לגבי מספר הקומות המותרות בבניית מרכז מסחרי

 47. סמכות ועדת ערר לתכנון ובניה להאריך מועד להגשת ערר

 48. ההרכב הנדרש ב"סיור בשטח" (ועדה מקומית לתכנון ובניה)

 49. עבירה לפי סעיף 145(א) ו- 204(א) לחוק התכנון והבנייה

 50. תקנות התכנון והבניה היתר לעבודה מצומצמת התשס''ג 2003

 51. אי קיום צו של בית משפט - עבירה סעיף 210 לחוק התכנון והבניה

 52. טוענים כי השלד שנבנה גדול מהמותר על פי התכנון הקיים

 53. בקשה לקיום דיון במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה

 54. ערר על דחיית תביעה לפיצויים נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה

 55. שיפוע רמפה להסדרת גישה לנכים קבוע בתקנות התכנון והבניה

 56. הודעות לכל בעלי מקרקעין - סעיף 149(א)(2א)(ב) חוק התכנון והבניה

 57. הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים אישרה הקמת שתי יחידות דיור

 58. ערעור צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965

 59. ועדות התכנון לעולם לא תכרענה בנושא קניין ובמידה ותוגשנה התנגדויות

 60. התקנת מזגן: תקנה 2 (12) לתקנות התכנון והבניה , (היתר לעבודה מצומצמת)

 61. ערעור על הרשעת המערער בתיק תכנון ובניה בבית משפט לעניינים מקומיים ברחובות

 62. תביעה בעילה של רשלנות והפרת חובה חקוקה בניגוד להוראותיו של חוק התכנון והבניה

 63. האם תקנה 2(9א') גוברת על תקנה 2(19) לתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) ?

 64. סעיף 89 לחוק התכנון והבניה, הדבקת מודעות בדבר הפקדת התכנית על לוחות המודעות בשכונה

 65. תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה הינה כתביעה אזרחית מבחינת נטל הראיה ונטל ההוכחה

 66. תקנה 4 (1) (ג) לתקנות התכנון והבניה מאפשרת הקמתו של ממ"ד בחריגה מקו הבניין הקבוע בתכנית

 67. אישור מדרגות חירום בקומות התת קרקעיות בהתאם לתקנה 4.09 לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון