הצעת חוק תוכניות באמהרית

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק.

להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק תוכניות באמהרית

          
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - השקעה בשידורים ובהפקות בשפה האמהרית), התשע"א-2011

דברי הסבר

בסעיף 6ח1(2) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 נקבע כי בין השיקולים במתן רשיון לשידורי כבלים יהיו שיקולים שבטובת הציבור. ב-30 השנים האחרונות עלו לישראל למעלה מ- 130,000 עולים מאתיופיה (להלן - הקהילה). מצבם של בני הקהילה שונה ממצבם של קהילות אחרות שנקלטו בעבר בישראל, הן מהיבט הכלכלי והן מהיבט החברתי.

על אף מאמצי ממשלות ישראל, מוצאת עצמה הקהילה מבודדת, מסוגרת ומתקשה להשתלב בחברה הישראלית. הדבר נכון במיוחד לגבי בני דור ההורים, שהמציאות הישראלית שונה מאוד מהמציאות אותה הכירו בארץ מוצאם. המבוגרים שבבני הקהילה חווים קשיי שפה מהותיים (כ-70% מהם אינם יודעים קרוא וכתוב, אף לא בשפה אמהרית) המעצימים את חוסר יכולתם לתקשר עם הסביבה ועם המוסדות המטפלים בהם והופכים את הצורך של בני הקהילה בשידורים בשפתם לחיוני ומהותי עוד יותר.

בעיות הסתגלות וקליטה ניכרות גם בקרב בני הנוער אשר חווים משבר קשה ביחסיהם עם הוריהם, בניסיון להתרחק מעברם, תרבותם ומסורתם. גם בהקשר זה קיים צורך מהותי ליתן ביטוי לאורח חייה לתרבותה ולמסורת של קהילת יוצאי אתיופיה בישראל על מנת לטפח גאווה והיכרות עם המסורת בקרב הדור הצעיר, ולהימנע משגיאות העבר בקשר למחיקת העבר של עדות וקהילות.

כ-18,000 בתי אב בקהילה מחוברים כיום לשידורי הטלוויזיה בכבלים ובלווין, כאשר מרביתם מחוברים גם לערוץ הישראלי אתיופי אשר הינו הערוץ היחיד המשדר שידורים בשפה האמהרית בישראל ומביא לבני הקהילה את המתרחש בישראל ובאתיופיה. הערוץ פועל מזה שנתיים וממומן באופן חלקי בלבד מכספי דמי המנוי שהכבלים והלווין מעבירים לו ומכספי חסויות.

מחד גיסא, מצבם הכלכלי של בני הקהילה אינו מאפשר לגבות דמי מנוי שיכסו את עלות הפקת השידורים של הערוץ ומאידך גיסא, חוסר העניין של נותני חסות במתרחש בקהילה, הופכים את הערוץ לגוף שידור מפסיד העומד בפני סגירתו. הצעת החוק באה לתקן כשל שוק, במסגרתו סוגיות הנוגעות לקהילה אינן זוכות לביטוי הולם בתקשורת.

מוצע לממן מאוצר המדינה, הפקות, שידורים ומשדרים בשפה האמהרית של בני הקהילה עבור בני הקהילה בישראל שישודרו בערוצים הפונים לקהילה, בשפה האמהרית ומשודרים בכבלים ובלווין. לשם כך מוצע שהמדינה תקצה 4.5 מיליון שקלים חדשים מדי שנה, אשר יחולקו על ידי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, להפקות ושידורים כאמור, בהתחשב באחת או יותר מהמטרות הבאות:

לאפשר לבני הקהילה לבטא רחשי הקהילה, תרבותם ומסורותיהם, להעלות לדיון ציבורי את הבעיות והקשיים של הקהילה בקליטתה בישראל, להבליט את ההישגים של בני הקהילה כלפי בני הקהילה וכלפי החברה הישראלית, לספק מידע רלוונטי בכל הנוגע להתנהלות במציאות הישראלית לרבות כלפי משרדי הממשלה והמוסדות המטפלים בקהילה, להציג לבני הקהילה את המציאות הישראלית על מנת לסייע בקליטתם בחברה הישראלית, להכיר לבני הקהילה את ההיסטוריה, התרבות ואורח החיים בישראל ולהביא לבני הקהילה את המתרחש בארץ המוצא שלהם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות תב"ע

 2. תוכנית מש-1

 3. תוכנית 3700

 4. תוכנית מיתאר שכונה

 5. תכנית פרטנית

 6. חריגה מתב''ע

 7. תכנית רע-2010

 8. מתחם בן יהודה

 9. תכנית הר-2050

 10. שטח פרטי פתוח

 11. תוכנית התע''ש

 12. תכנית רע 2015

 13. רובע טז אשדוד

 14. תוכנית רע-2014

 15. תוכנית חד 2020

 16. נספח בינוי מנחה

 17. קו כחול בתוכנית

 18. סטיה מהיתר או מתכנית

 19. הגדלת אחוזי בנייה - תב"ע

 20. תוכנית ממ-1517-א

 21. תכנית לפני הפקדה

 22. הר 1202 הוד השרון

 23. התנגדויות חד 2020

 24. שטח נוף כפרי פתוח

 25. סירוב להפקיד תכנית

 26. עתירה לביטול תוכנית

 27. היתר תכנית שינויים

 28. הפקדת תכנית מפורטת

 29. תב''ע רע-3000 רעננה

 30. מתחם 1202 הוד השרון

 31. תוכנית הבינוי בניגוד לתב''ע

 32. שלב ההתנגדויות לתכנית

 33. אי סבירות קיצוני תוכנית בניה

 34. נכס גובל בתכנית פוגעת

 35. בקשה להיתר תואמת תכנית

 36. הכנת תכנית לצרכי רישום

 37. תכנית עיצוב ארכיטקטוני

 38. פגם יסודי באישור תוכנית

 39. זכויות קנייניות – תוכנית בניה

 40. ביטול תכנית בניה עירונית

 41. הצעת חוק תוכניות באמהרית

 42. שינוי תכנית מיתאר מקומית

 43. התנגדויות לתכנית תא-2971

 44. תכנית הר-2200-א חוף התכלת

 45. הפקדת תכנית בועדה המקומית

 46. הפקדת תכנית בועדה המחוזית

 47. התנגדות לתוכנית - הרחבת בית קברות

 48. טופס אישור תכנית ע''י מודד

 49. בקשה תואמת את הוראות תכנית

 50. ביטול תוכנית בניה בראש העין

 51. תכנית ביוזמת הועדה המקומית

 52. ביטול החלטה לגבי תוכנית בניין עיר

 53. תכנית לשימור מבנים בתל אביב

 54. תוכנית מבנה מיועד לתעשיה עתירת ידע

 55. תכנית תשתית לאומית תת"ל 24/א

 56. קרקע בבאר טוביה תכנית ד-313

 57. עלות תכנית עיצוב פנים לדירה

 58. התנגדויות לתכנית פת-49-1255

 59. נזקים בגין הפקדת תכנית מיתאר

 60. קביעת תנאי בתוכנית לאחר הפקדה

 61. תכנית הצ 1 1 374 א אבן יהודה

 62. טופס אישור תכנית חידוש גבולות

 63. התנגדות לבקשה להיתר תואמת תב"ע

 64. ערעור על אישור של תוכנית מיתאר מקומית

 65. אזור נופש מטרופוליני נס ציונה

 66. התנגדויות לתכנית לתכנית מח-115

 67. פיצויים עקב תכנית תשתית לאומית

 68. חוף הקשתות אשדוד - תוכנית בנייה

 69. אזור נופש מטרופוליני ראשון לציון

 70. מבנה מדורג הבנוי בטופוגרפיה משתפלת

 71. הפסקת הליך אישור שינוי תכנית ייעוד

 72. לא הוגשה תכנית אחידה עם המבנה הסמוך

 73. הפסקת קידום תכנית על ידי ועדה מקומית

 74. תכנית הרחבת דרך בתוואי מאושר לכדי כיכר

 75. נטען כי הבקשה סוטה מהבינוי הקבוע בתב"ע

 76. תיקון תכנית לצרכי רישום - צו מבית משפט

 77. תכנית ד-631 באר טוביה פארק חולות אשדוד

 78. מהי רמת הפרוט הנדרשת בהגשת תוכנית בניה ?

 79. ערר לא לאשר תיקון לתכנית הבינוי מכוח תכנית

 80. תיקון תכנית רישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ)

 81. חסרה תכנית הנדסית למניעת פגיעה בבתים שכנים

 82. פתרון לנושא התנועה ברחוב במסגרת תכנית בניה

 83. פגיעה בעצי ברוש עתיקים עקב אישור תכנית בניה

 84. קונטור החפירה אינו זהה לקונטור בנספח הבינוי

 85. בקשה להיתר תואמת תכנית או אינה תואמת תכנית ?

 86. התנגדות לתכנית בניה בגלל חסימה מוחלטת של הנוף

 87. תביעה נגד איש מקצוע בגין בניה שלא על פי תכנית

 88. תכנית אשר חילקה את שטחי "המשבצת" לייעודים שונים

 89. ביטול הוראה בתכנית בניה עקב הפניה לתקנות שבוטלו ?

 90. התכנית החדשה קובעת תוואי כביש בסמוך לדירות העוררים

 91. ניצול של יחידות הדיור מעבר ל-80% מסך היחידות בתוכנית

 92. תכנית "חדשה" שלא ניתן להוסיף עליה שטחים, ולו שטחי שירות

 93. ערר לא לאשר הפקדת תכנית להגדיל צפיפות בשכונה בכפוף לתנאים

 94. שימור עץ אלון התבור במרכז האזור המיועד לשמש כדרך לפי תוכנית

 95. בקשה שכוללת חריגה מהוראות התכניות התקפות ובקשה זו לא פורסמה

 96. כשיש שתי פרשנויות לתכנית יש לבחור את זו שמיטיבה עם זכות הקניין

 97. טענה כי קביעת תנאי של קבלת אישור המינהל מקורה בטעות בהתאם לתכנית

 98. נטען כי הפרוגרמה שהוכנה בדיעבד הוכנה ללא בדיקה עצמאית של צרכי הישוב

 99. אי נטרול השפעת הציפיות הקונקרטיות לעליית השווי עקב אישור תכנית חדשה

 100. הועדה המקומית אינה יכולה לאשר חריגה מקווי הבנייה בתכניות בדרך של אישור הקלה

 101. התנגדות תכנית המגדירה את ייעוד המקרקעין כאזור מגורים ב' - בניה המותרת בשתי קומות

 102. תכנית שינוי קווי בניין והגדלת מספר יחידות הדיור ומטרתה להקים בניין מגורים במקרקעין

 103. נטען כי הוועדה המקומית הייתה מנועה מלדון בתכנית לאור ניגוד עניינים הנובע מההסכם שנחתם

 104. טענה כי אישור הבקשה מהווה סטייה ניכרת מתכנית שכן מדובר בחריג בסביבה המורכבת בעיקרה מבתים נמוכים

 105. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון