הצעת חוק הפחתת קנס בשל תשלום מיידי

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק.

להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק הפחתת קנס בשל תשלום מיידי

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הפחתת גובה קנס בשל תשלום מיידי), התשס"ט-2009

דברי הסבר

בערים רבות, במיוחד באזור המרכז, קיימת מצוקת חניה ממשית איתה נאלצים התושבים להתמודד מידי יום. נהגים רבים נתקלים בבעיות שונות בבואם להחנות את רכבם כגון: מדחן שהתקלקל, חוסר אפשרות לקנות כרטיס חניה, איחור בכמה דקות לרכב וכדומה.
הצעת חוק זו באה להקל על נהגים שחנו במקום חניה מוסדר, כלומר חנו ב"כחול-לבן", אך לא שילמו תשלום עבור החניה מסיבות שונות.
באנגליה קיים חוק המאפשר לנהגים שחנו בחניה עירונית לשלם קנס מופחת עבור דו"חות חניה אם שילמו את הקנס בפרק זמן של 14 יום.
בדומה לחוק האנגלי, הצעת החוק באה לתמרץ את הנהגים לשלם באופן מהיר את הקנס, שכן תשלום תוך 14 יום יוביל להפחתה של 50% מהסכום לתשלום.
תשלום מהיר של קנסות ימנע סחבת ביורוקרטית, פניות לרשות המקומית והליכים משפטיים המקשים מאוד הן על הנהגים והן על הרשויות המקומיות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברי הכנסת משה כחלון ואלי אפללו (פ/3466/17).
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס מינהלי

 2. קנס אזרחי

 3. עבירות קנס

 4. חוק גביית קנסות

 5. ביטול קנס מע''מ

 6. צו עבירת קנס

 7. טופס ברירת קנס

 8. הודעת תשלום קנס

 9. קנס מע''מ 1 אחוז

 10. חוק העונשין - קנס

 11. תשלום קנס בית משפט

 12. התיישנות קנסות תעבורה

 13. קנס - אי שמירה על ניקיון

 14. טופס הודעת תשלום קנס

 15. בקשת עו"ד להישפט על קנסות

 16. קנס על אי ניהול ספרים

 17. טופס דרישה לתשלום קנס

 18. בקשה לעיכוב תשלום קנס

 19. התיישנות קנסות תעבורה

 20. תקנות המרכז לגביית קנסות

 21. קנס בגין הכשרה מקצועית

 22. ביטול קנס בשל פגם טכני

 23. מעצר עבירות קנס - פקודת התעבורה

 24. הפחתת קנס על ידי בית משפט

 25. צו מאסר עקב אי תשלום קנס

 26. התעלמות מדרישה לתשלום קנס

 27. בקשה להישפט לאחר תשלום קנס

 28. הדבקת מודעות בתל אביב - קנס

 29. טופס דרישה נוספת לתשלום קנס

 30. רשלנות עורך דין בביטול קנס

 31. צו העונשין שינוי שיעורי קנסות

 32. פנסים מקולקלים ברכב – קנס או מאסר ?

 33. טופס בקשה להטיל מאסר במקום קנס

 34. ההבדל בין קנס אזרחי לבין קנס פלילי

 35. הצעת חוק הפחתת קנס בשל תשלום מיידי

 36. שלטי חוצות גדולים ללא היתר - חוק הדרכים שילוט

 37. צו הביטוח הלאומי שינוי תקופות ושיעורי קנס

 38. הבחירה בין קנס מינהלי לבין הגשת כתב אישום

 39. האם בית המשפט קמא נעדר סמכות להטיל קנס יומי ?

 40. מאסר בגין אי תשלום קנס בית משפט לעניינים מקומיים

 41. קנס בגין חציית כביש שלא בבטחה - תקנה 110(א) לתקנות התעבורה

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון