הצעת חוק גמלת סיעוד מוסד סיעודי

על מנת להבין הצעת חוק לעומק מומלץ לקרוא את דברי ההסבר להצעת החוק.

להלן דברי הסבר בעניין הצעת חוק גמלת סיעוד מוסד סיעודי

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - סייג לזכאות לגמלת סיעוד), התשס"ט-2009

דברי הסבר

כיום, כל מבוטח שזכאי לגמלת סיעוד ושוהה במוסד סיעודי, מתבטלת לו אוטומטית הזכאות לגמלת סיעוד עם היכנסו למוסד הסיעודי.

בהצעת החוק מוצע, לקבוע שגם אם המבוטח מאושפז במוסד סיעודי הוא ימשיך לקבל גמלת סיעוד במשך השבועיים הראשונים של האשפוז ועל ידי כך יוכל להמשיך להחזיק מטפל צמוד.
מטרת ההצעה היא לאפשר פרק זמן סביר שבו המטפל המוכר יישאר עם המבוטח וימשיך לטפל בו ולעזור לו בענייניו השוטפים.

במידה והמבוטח יאושפז לתקופה קצרה, הוא יוכל בדרך זו להבטיח שהמטפל שלו ימשיך ללוות אותו בתקופת האשפוז וגם אחריה ולא יצטרך לדאוג להסתגל לבדו למקומו החדש ולחשוש שבתום אשפוזו יקבל מטפל אחר.

בנוסף, מצב זה יעזור גם למבוטח אשר מאושפז לתקופה ממושכת, להתרגל בצורה הדרגתית למקומו החדש ולסידור החדש.

משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי תומכים בתיקון המוצע לחוק.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת עתניאל שנלר (פ/3795/17).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק סיעוד

 2. חוק ביטוח סיעוד

 3. גניבה של מטפל סיעודי

 4. הערכת תלות ביטוח לאומי

 5. גמלת סיעוד ביטוח לאומי

 6. גמלת סיעוד - תעודת עיוור

 7. ביטוח סיעוד קבוצתי

 8. פיטורים עובד סיעוד

 9. מטפלת סיעודית זרה - תביעה

 10. ערעור על מבחן תלות

 11. תביעת מטפלת סיעודית

 12. הוספת נקודות בסיעוד

 13. עורך דין ביטוח סיעוד

 14. שירותי סיעוד – ניגוד עניינים

 15. ביטוח סיעודי - אי גילוי

 16. גמלת סיעוד - עזרת הזולת

 17. ביטוח סיעוד כללית מושלם – תביעה

 18. תאונת עבודה מטפלת סיעודית

 19. אלצהיימר / דמנציה - ביטוח סיעוד ?

 20. פטירת המעסיק עובד זר סיעודי

 21. הערכת תלות גמלת סיעוד ביטוח לאומי

 22. הצעת חוק זכויות עובדי סיעוד

 23. ביטוח לאומי ועדת ערר סיעוד

 24. עובד זר סיעודי - ביטוח לאומי

 25. צו הביטוח הלאומי ביטוח סיעוד

 26. מי זכאי לגמלת סיעוד מביטוח לאומי ?

 27. מטפל סיעודי זר - עבודה 7 ימים בשבוע

 28. זכויות מטפלת סיעודית מאוקראינה

 29. הצעת חוק גמלת סיעוד מוסד סיעודי

 30. קשר בין גמלת סיעוד לתאונת דרכים

 31. סעיף 224(א) חוק ביטוח לאומי - גמלת סיעוד

 32. תקנות בריאות העם צוות סיעודי במרפאות

 33. ביטוח סיעוד מתום תקופת ההמתנה עד הגשת תביעה

 34. דחיית חברת ביטוח תשלום גמלת סיעוד - משלים לגימלאי

 35. סעיף 223 חוק הביטוח הלאומי - שירותי סיעוד / השגחה

 36. תביעה לקבל תשלום בגין חודשים בהם העסיק מטפל באופן פרטי

 37. האם זכאית התובעת לפיצויי פיטורים לאחר שהמטופלת הסיעודית בה טיפלה נפטרה ?

 38. זכאות לגמלת סיעוד כמי שתלויה לחלוטין בביצוע כל פעולות היום יום בכל שעות היממה

 39. זכאות לגמלת סיעוד בשיעור המקסימלי כמי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע כל פעולות היומיום

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון