החלפת כונס נכסים
החלפת כונס נכסים

החלטה

1.     נגד המבקש מתנהלים הליכי הוצאה לפועל לשם מכירת נכס מקרקעין. טענת המבקש היא כי בהליכי המכירה נפלו פגמים מהותיים, ועל כן הוא מבקש את פיטוריו של הכונס. ראש ההוצאה לפועל דחה את בקשתו, וכך הוגשה בקשה למתן רשות ערעור על החלטת הדחיה. לבר"ע צורפה גם בקשה לעיכוב הליכים אשר הונחה בפני. בא כוחו הנכבד של המבקש (עו"ד טמיר) מביע חשש כי למרשו ייגרם נזק בלתי הפיך אם יימשכו ההליכים, ומשום כך הוא מבקש "להשהות באופן מיידי המשך פעולותיו של כונס הנכסים". אני מבין את עתירתו כך שהיא מכוונת לעיכוב ההליכים עד שתינתן החלטה לבר"ע, וברוח זו אדון בעתירה. לדעתי אין יסוד לעכב את ההליכים, בנסיבות הקיימות כאן.

2.     עצם קיומם של פגמים מהותיים בהליכי מכירת מקרקעין - אין בהם כשלעצמם יסוד לביטול מינויו של כונס. ראש ההוצאה לפועל רשאי לבטל מינויו של כונס נכסים, על יסוד האמור בסעיף 60 (ב) לחוק ההוצאה לפועל, אם התקיימו התנאים האמורים בסעיף. לי נראה כי בענייננו אין יסוד לביטולו של המינוי. השאלה שעלי לברר כאן נסבה על מהות הפגמים שהצביע עליהם המבקש, והאם מהותם ותוכנם מצדיקים את עיכוב ההליכים. נראה לי כי הפגמים שהצביע עליהם המבקש אינם יכולים לשמש יסוד לעיכוב ההליכים, בנתונים הרלוונטיים לענייננו. כפי שאני מבין מתגובתו של הכונס, עו"ד קרן צבי, ניתנה למבקש אפשרות להגיש שומה מטעמו לעניין שוויו של הנכס, וניתנה הוראה להזמינו להתמחרות. במאמר מוסגר אומר כי הזמנתו של חייב להתמחרות כל כך ברורה מאליה וכל כך יסודית, עד שאין צורך במתן הוראה מיוחדת בנושא זה. מכל מקום, המבקש לא הופיע להתמחרות ואף לא הגיש שומה נגדית. הוא ניסה לדחות את מועד ההתמחרות, אלא שהכונס לא הסכים לדחיה המבוקשת, וכך נערכה ההתמחרות במועד שנקבע לכך.

3.     יחד עם זאת, בגלל חשיבותו המיוחדת של הליך מכירת מקרקעין - וכדי "לטהר" את ההליכים מפגמים מהותיים כלשהם אם אכן דבקו בהם פגמים כאלה - אני מרשה למבקש להגיש מטעמו שומה עדכנית של ערך הנכס, והוא רשאי להגיש גם הצעה או הצעות לרכישת הנכס על ידי מציע כלשהו, ובלבד שההצעה או ההצעות יעלו על הסכום שהוצע על ידי המציע היחיד. השומה וההצעות יוגשו לכונס הנכסים בתוך 30 ימים מהיום.

4.     עיקר הדברים: הבקשה לעיכוב הליכים נדחית. בכפוף לאמור בסעיף 3 לעיל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק כינוס נכסים

 2. מהי סמכות כונס נכסים ?

 3. הסכם עם כונס נכסים

 4. מינוי כונס נכסים זמני

 5. טופס צו כינוס

 6. בש"א של כונס נכסים

 7. כונס נכסים משק חקלאי

 8. תקנות כונסי נכסים

 9. החלפת כונס נכסים

 10. הרשאה מפורשת

 11. בקשה למתן הוראות

 12. בקשה לשלם לקופת הכינוס

 13. מס תשומות - כונס נכסים

 14. סעד של מינוי כונס נכסים

 15. ערעור מע"מ של כונס נכסים

 16. בקשה למתן צו כינוס

 17. ארנונה - כונס נכסים

 18. תשלום לקופת הכינוס

 19. תלונה על כונס נכסים

 20. טופס מינוי כונס נכסים

 21. דו"ח כספי חברה בכינוס נכסים

 22. תביעה נגד כונס נכסים

 23. מינוי כונס נכסים נוסף

 24. בקשה למתן הוראות לכונס

 25. ערעור על שכר טרחת כונס נכסים

 26. מתי מגישים בקשה למתן הוראות ?

 27. טענת רשלנות כונס נכסים

 28. טופס צו מינוי כונס נכסים

 29. תקנות שכר טרחת כונס נכסים

 30. מחלוקת בין כונס נכסים של חברות

 31. צו כינוס נכסים של שותפות רשומה

 32. טופס ערובה של כונס נכסים

 33. שיתוף פעולה עם כונס נכסים

 34. זכויות יורשים - כונס נכסים

 35. עיכוב ביצוע צו כינוס נכסים

 36. בקשה לחייב כונס נכסים להעביר כסף

 37. עובדים לשעבר של חברה בכינוס נכסים

 38. ביטול מינוי כונס נכסים זמני

 39. טופס התנגדות לבקשת צו כינוס

 40. בקשת כונס נכסים לאישור מכר

 41. מינוי כונס נכסים זמני על תוכנת מחשב

 42. שכר טרחת כונס נכסים לפי שעות

 43. ערבות כונס נכסים בהוצאה לפועל

 44. האם כונס נכסים יכול להעסיק עובדים ?

 45. מסמכים המעידים על תשלום - צו כינוס

 46. חלוקת חניות על ידי כונס נכסים

 47. בקשה להורות לכונס נכסים להתקשר בחוזה

 48. קופת כינוס נכסים - תשלום ארנונה

 49. קניית רכב מכונס נכסים - סיכונים

 50. בקשה למינוי כונס נכסים על מקרקעין

 51. מינוי כונס נכסים למכירת נכס שאינו משועבד

 52. אישור לכונס נכסים למכור נכס מקרקעין

 53. בקשה למינוי כונס נכסים זמני (במעמד צד אחד)

 54. טופס מינוי כונס נכסים ע''י בית משפט

 55. מכירה על ידי כונס נכסים – רשלנות מציע הצעה

 56. טענת קיזוז חוב של חברה בכינוס נכסים

 57. בקשה לדחייה על הסף - העברת כספים לקופת הכינוס

 58. בקשה למכור דירה באופן עצמאי בכינוס נכסים

 59. בקשת כונס נכסים למכור את זכויות החייב בנכס

 60. פיצויים בגין עוגת נפש עקב רשלנות כונס נכסים

 61. תקנה 388 לתקנות סדר הדין האזרחי - בקשה למינוי כונס נכסים

 62. בקשה למתן הוראות - סעיפים 373 ו- 374 לפקודת החברות

 63. לטענת התובע הנכס בסופו של יום נמכר בהליך של כינוס נכסים

 64. מינוי כונס נכסים על זכויות במשק החקלאי במסגרת תיק הוצאה לפועל

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון