ההבדל בין קנס אזרחי לבין קנס פלילי

מה ההבדל בין קנס אזרחי לבין קנס פלילי ?

קנס אזרחי הוא קנס, המוטל שלא ע"י בית המשפט, מכח חוקים שונים, כגון ע"י הרשות לניירות ערך או משרד החקלאות, או לפי פקודת מס הכנסה.


הקנסות עלולים להגיע לעשרות אלפי שקלים. הערעור על הקנס מופנה לבית משפט שלום.


קנס אזרחי אינו מהווה בדרך כלל ענישה פלילית, מבחינה זו שאינו חוסם העמדה לדין בעבירה שהובילה להטלת הקנס.


קנס פלילי מהווה סנקציה בגין ביצועה של עבירה פלילית, ואילו קנס אזרחי או קנס מנהלי מהווה אמצעי אזרחי או מנהלי לאכיפת החוק.


טיבו של הקנס האזרחי אינו אחיד.


מקרים מסוימים, הקנס נושא אופי של אגרה או החזר הוצאות שהוציאה מדינה, ובמקרים אחרים יש לקנס האזרחי והמנהלי אופי עונשי.


בית המשפט ציין כי האבחנה בין קנס אזרחי, לבין קנס אזרחי המוטל כסנקציה פלילית אינה קלה, יש לבדוק כל מקרה לגופו לפי מאפיינים שונים כגון נוסח החוק שקבע את הקנס, הקשר העניין שבו נעשה שימוש במושג קנס אזרחי, וכן לפי מטרתו ותכליתו של החוק.


לדוגמה, בפקודת מס הכנסה מופיעים קנסות פליליים וגם קנסות אזרחיים או מנהליים.


קנסות אזרחיים באים כאמצעי לאכיפת החוק, כמעין אמצעי גבייה, אכיפה או כתרופה המהווה סעד אזרחי, שאין לו כשלעצמו היבט פלילי.


הקנס האזרחי מוטל ומתגבש ללא כל צורך בהליך שיפוטי ומששולם יצא הנישום ידי חובתו האזרחית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס מינהלי

 2. קנס אזרחי

 3. עבירות קנס

 4. חוק גביית קנסות

 5. ביטול קנס מע''מ

 6. צו עבירת קנס

 7. טופס ברירת קנס

 8. הודעת תשלום קנס

 9. קנס מע''מ 1 אחוז

 10. חוק העונשין - קנס

 11. תשלום קנס בית משפט

 12. התיישנות קנסות תעבורה

 13. קנס - אי שמירה על ניקיון

 14. טופס הודעת תשלום קנס

 15. בקשת עו"ד להישפט על קנסות

 16. קנס על אי ניהול ספרים

 17. טופס דרישה לתשלום קנס

 18. בקשה לעיכוב תשלום קנס

 19. התיישנות קנסות תעבורה

 20. תקנות המרכז לגביית קנסות

 21. קנס בגין הכשרה מקצועית

 22. ביטול קנס בשל פגם טכני

 23. מעצר עבירות קנס - פקודת התעבורה

 24. הפחתת קנס על ידי בית משפט

 25. צו מאסר עקב אי תשלום קנס

 26. התעלמות מדרישה לתשלום קנס

 27. בקשה להישפט לאחר תשלום קנס

 28. הדבקת מודעות בתל אביב - קנס

 29. טופס דרישה נוספת לתשלום קנס

 30. רשלנות עורך דין בביטול קנס

 31. צו העונשין שינוי שיעורי קנסות

 32. פנסים מקולקלים ברכב – קנס או מאסר ?

 33. טופס בקשה להטיל מאסר במקום קנס

 34. ההבדל בין קנס אזרחי לבין קנס פלילי

 35. הצעת חוק הפחתת קנס בשל תשלום מיידי

 36. שלטי חוצות גדולים ללא היתר - חוק הדרכים שילוט

 37. צו הביטוח הלאומי שינוי תקופות ושיעורי קנס

 38. הבחירה בין קנס מינהלי לבין הגשת כתב אישום

 39. האם בית המשפט קמא נעדר סמכות להטיל קנס יומי ?

 40. מאסר בגין אי תשלום קנס בית משפט לעניינים מקומיים

 41. קנס בגין חציית כביש שלא בבטחה - תקנה 110(א) לתקנות התעבורה

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון