מכרז התפלת מי ים באשדוד

להלן החלטת בית המשפט בנושא התפלת מי ים באשדוד:

החלטה

לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית-המשפט המחוזי תל-אביב-יפו מיום ?11.7.02 (השופט י' זפט) בה נדחתה בקשה למתן צו ביניים למניעת המשך ניהול משא ומתן במכרז שפורסם על-ידי המשיבה להתפלת מי-ים באשדוד. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפניי.
ביום ?1.8.01 פרסמה המשיבה ?1 מכרז לתכנון והקמה של מפעל להתפלת מי-ים רחב היקף. על-פי המכרז על ההצעות המוגשות לעבור שלשה שלבים, שלב תנאי הסף, שלב הבחינה הטכנית ולבסוף שלב ההצעה הכספית, המחולק אף הוא למספר שלבים, אשר בסופם מגישים המציעים אשר עלו לשלב זה את עותיהן המיטביות. המבקשות יצרו יחדיו קונסורציום בשם ?Via Maris לשם התמודדות במכרז (להלן: "המבקשת"). המבקשת עברה בהצלחה את שני השלבים הראשונים במכרז, וביום ?26.6.02 התקיימה פגישה בינה לבין המשיבה ?1 בה נתבקשה היא להציע את הצעתה המיטבית והסופית במכרז עד לי?1.7.02 (אשר נדחה מאוחר יותר ליום ?3.7.02). המבקשת הגישה את הצעתה, אשר ראתה בה את ההצעה הכספית האחרונה, וביום ?4.7.02 נמסר לה טלפונית כי היא מוזמנת להמשך ניהול משא ומתן. המבקשת פנתה ביום ?7.7.02 לועדת המכרזים ודרשה ממנה להודיע על הזוכה במכרז, ולהימנע מ ניהול משא ומתן. המשיבה ?1 השיבה כי על פי תנאי המכרז אין היא מנועה מהמשך קיום משא ומתן, וכי פגישה בעניין זה תתקיים ביום ?14.7.02. ביום ?11.7.02 הגישה המבקשת בקשה לצו ביניים במעמד צד אחד למניעת קיום הפגישה והמשך המשא ומתן, ולטענתה אף הגישה עתירה, אשר לא פה לבקשה זו. ביום ?11.7.02 ניתנה החלטת בית-המשפט המחוזי תל-אביב-יפו (השופט י' זפט) לפיה אין מקום למתן צו ביניים וזאת משום שפרשנות המשיבה ?1 לסעיף ?A-I-7.2.6 למכרז כמאפשר לה להמשיך במשא ומתן גם לאחר קבלת ההצעות היא סבירה. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעלבית-משפט זה. ביום ?14.7.02 ניתנה החלטה (השופט א' ריבלין) לפיה אין מקום למתן צו ביניים כנגד עצם הפגישה, ובלבד שלא יתקבלו בה החלטות בלתי הפיכות. המשיבים הגישו תגובותיהם לבקשת רשות הערעור בעניין צו הביניים למניעת המשך ניהול המשא-ומתן עד להחלטה בעתירה.
?2. טענת המבקשת היא כי טעה בית המשפט משקבע כי פרשנות המשיבה ?1 לסעיף ?A-I-7.2.6 למכרז היא סבירה. זו לשונו של הסעיף שבמחלוקת
“?The three...top ranked bids shall enter into the Best and Final Stage, allowing the Owner to make post bid negotiations. ?The Best and Final Cost Proposal shall be submitted in a closed envelope....
?The Owner reserves the right to negotiate with any and/or all Bidders in accordance with the relevant Regulations”.

לטענת המבקשת, יש לפרש את הסעיף האמור כמאפשר לנהל משא ומתן עד להגשת ההצעות המיטיבות ולא לאחריהן. כתמיכה לטענתה מביאה המבקשת את לשונם של סעיפים ?A-I-7.5 ו-?A-IV-5.1 למכרז
“?The Final selection of the winning Bidder of the Project shall be made after the Best and Final Cost Proposal envelopes of the Bidders that attained this stage are opened, and is expected to be made by February 05, 2002. “
“?Winning Bid Selection: the winning Bid will be the Bid awarded the highest score, after the submission of the Best and Final Cost Proposals”.

סעיפים אלו, לטענת המבקשת, יש בהם כדי לתמוך טענתה כי בחירת הזוכה תעשה לאחר פתיחת מעטפות השלב האחרון, בלא אפשרות לניהול משא ומתן נוסף על-ידי המשיבה ?1.
מנגד, טוענת המשיבה ?1 כי ועדת המכרזים של מקורות שמרה בידה את הסמכות לנהל משא ומתן נוסף עם המציעות לאחר הגשת ההצעות המיטביות והסופיות, ונתנה לכך ביטוי מפורש במסמכי המכרז בסעיף ?A-I-7.2.6. לטענת המשיבה ?1 פעולותיה היו בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, והשבו מצוי המכרז כעת, לאחר הגשת ההצעות המעודכנות, מאפשר ניהול משא-ומתן שבסיומו תיתן ועדת המכרזים את החלטתה. בהתחשב בכל אלה, סבורה המשיבה ?1 כי סיכויי עתירתה של המבקשת להתקבל נמוכים.
המשיבה ?2 השיבה בתגובתה כי היא מסכימה לבקשת הערעור, ותומכת בטעמיה.
?3. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובחומר שצורף להם, באתי למסקנה כי בשלב זה של ההליכים הנזק שייגרם למשיבה ?1 במידה ויינתן צו ביניים כמבוקש איננו שקול כנגד הנזק הצפוי למבקשת אם תתקבל ההחלטה הסופית במכרז, שכן יהיה בכך כדי לייתר את הדיון בעתירה. בהתחשב בכך, שוכתי כי "מאזן הנוחות" נוטה במקרה זה למתן צו ביניים. אציין עוד, מבלי להתייחס לשאלת הפרשנות הראויה של סעיף ?A-I-7.2.6 למכרז כי למבקשות טענות כנגד פרשנות המשיבה ?1 לסעיף האמור, שעל פניהן אינן משוללות יסוד מכל וכל.
אשר על כן, הבקשה לרשות ערעור מתקבלת במובן זה שניתן בזה צו המורה למשיבה ?1 להימנע מלהכריז על זוכה במכרז שלא על פי ההצעות הכספיות הסופיות וזאת עד להחלטה אחרת שתינתן לאחר שמיעת העתירה לגופה.
בית המשפט המחוזי מתבקש לקבוע את שמיעת העתירה בהקדם.

הוצאות בקשה זו בסך ?15,000 ש"ח ייפסקו לפי תוצאות העתירה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון