צפצופים באוזניים בעבודה

פסק דין

1.     זוהי תביעה בגין נזקי שמיעה אשר הוגשה על ידי התובע" כנגד אליאנס חברה לצמיגים בע"מ (להלן: "הנתבעת").

2.     התובע, יליד 1951, עבד בשירות הנתבעת מתאריך 6/92 ועד ליום 1/12/02 כמסגר. בכתב תביעתו טען התובע כי עקב עבודתו היה חשוף לרעשים חזקים והחל לסבול מירידה בשמיעה ומצפצופים טורדניים באוזניו.

3.     עובר להגשת התביעה לביהמ"ש הגיש התובע תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה "במחלת מקצוע", אולם המוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתו של התובע לאור חוות דעתו של מומחה בתחום רפואת אף, אוזן, גרון, ד"ר ישראל ברמה, אשר קבע בחוות דעתו כי הירידה בשמיעה אצל התובע אינה פרי עבודתו אצל הנתבעת, שכן התובע סובל ממחלת אוזניים שהיא הגורם הבלעדי לנזק.

4.     לאחר שנדחתה תביעת התובע על ידי המוסד לביטוח לאומי פנה התובע בתביעה לבית הדין לעבודה. במסגרת התביעה בבית הדין לעבודה (ב"ל 1089/99) מינה בית הדין מומחה רפואי מטעמו בתחום רפואת אף, אוזן, גרון, ד"ר א. ברקו, לשם מתן חוות דעת בקשר לשאלות ספציפיות שהופנו אליו והנוגעות בעיקרן לסוגיית הקשר הסיבתי שבין עבודתו של התובע במפעל הנתבעת לבין נזקי השמיעה שהוא טוען להם.
5.     ד"ר ברקו אשר עיין בנוסף לתיקו הרפואי של התובע גם בבדיקות מפלסי הרעש שנעשו במפעל בזמן הרלבנטי לתביעה ציין בחוות דעתו כי אין מדובר במקרה של התפתחות ליקוי שמיעתי כתוצאה מחשיפה לרעש, אלא במקרה קלאסי של התפתחות מצב תחלואתי רגיל של האוזניים.

6.     בתאריך 8/1/03 ולאחר שד"ר ברקו הגיש את חוות דעתו הורה כב' השופט הראשי ר. כהן לצדדים להפנות למומחה שאלות הבהרה. התובע בחר לוותר על זכותו זו וזנח למעשה מאותו השלב את תביעתו בפני בית הדין לעבודה עד אשר זו נדחתה סופית בפסק דין של כב' השופט הראשי ר. כהן ביום 17/6/03.

7.     במקביל לניהול ההליכים בבית הדין לעבודה הגיש התובע תביעתו בפני בימ"ש זה. התובע תמך את תביעתו בחוות דעתו של ד"ר שמואל הנדלר, מומחה לרפואת אף, אוזן, גרון, אשר קבע בחוות דעתו כי כתוצאה מחשיפה לרעש במפעל הנתבעת נפגעה שמיעתו של התובע והוא אינו יכול עוד לעבוד ברעש ונזקק למכשיר שמיעה. ד"ר הנדלר העמיד את דרגת נכותו של התובע על 37% לצמיתות על פי תקנות 72(1) ח' ו-72(4)ד2 לתקנות המוסד לביטוח לאומי (קביעת דרגת נכות).

8.     הנתבעת הגישה מנגד את חוות דעתו של ד"ר יוסף אביב, מומחה לרפואת אף, אוזן, גרון, אשר בדק את התובע וקבע בחוות דעתו כי ליקוי השמיעה החמור שהתובע סובל ממנו אינו קשור לעבודתו במפעל הנתבעת, אלא לתסמונת של התחרשות הדרגתית אשר ממנה החל התובע לסבול עוד זמן רב לפני שהחל לעבוד במפעל הנתבעת. כן קבע המומחה ד"ר אביב כי טנטון האוזניים עליו מתלונן התובע אינו אמיתי, וגם במידה והיה אמיתי - הרי היה מתקשר לנזק השמיעתי שלא קשור לעבודתו במפעל הנתבעת.

9.     בתאריך 25/7/05 הגיעו ב"כ הצדדים להסכמה דיונית לפיה מונה ד"ר אמיר גורי כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום רפואת אף, אוזן, גרון. המומחה התבקש לחוות דעתו באם נגרמה לתובע נכות רפואית ובשאלת הקשר הסיבתי בין נכותו של התובע ועבודתו אצל הנתבעת.

10.     ד"ר גורי ציין בחוות דעתו כי ניתוח בדיקות השמיעה שבוצעו לתובע ועיון במסמכים הרפואיים מלמד כי לתובע טנטון שאינו תמידי וליקוי שמיעה חמור אשר שניהם לא נובעים מעבודתו של התובע במפעל הנתבעת, אלא נגרמו עקב תחלואה.

11.     בתאריך 15/12/05 התקיימה ישיבת קדם משפט בנוכחות התובע וב"כ הנתבעת. התובע הבהיר כי אינו מיוצג עוד על ידי עורכי דין וכי אינו מעוניין לחקור את המומחה שמונה על ידי ביהמ"ש וכי הוא מבקש להגיש סיכומים בכתב.

12.     יצויין כי בעזרת מתורגמנית שבתי והבהרתי לתובע כי בהעדר חקירת המומחה שמונה על ידי ביהמ"ש עשויה תביעתו להידחות לנוכח קביעת המומחה בשאלת הקשר הסיבתי, אולם התובע דבק בעמדתו ולפיכך הוריתי על הגשת סיכומים בכתב.

13.     לאחר שעיינתי בסיכומי התובע ובמסמכים והתעודות הרפואיות שצורפו על ידי התובע, לא ראיתי מנוס מלדחות את תביעת התובע.

14.     התובע לא העלה בסיכומיו ולו טענה אחת שיש בה כדי להתמודד עם קביעתו של המומחה הרפואי שמונה על ידי ביהמ"ש לקביעת נכותו בתחום אף, אוזן, גרון ואשר מתיישבת גם עם עמדתם של מספר מומחים רפואיים שבדקו את התובע ולפיה נכותו של התובע נובעת ממצב תחלואתי שאינו קשור בעבודתו במפעל הנתבעת. כך גם אין במסמכים הרפואיים שצורפו על ידי התובע כדי להתמודד עם קביעות מומחה ביהמ"ש.

15.     לאור כל האמור, הנני מורה על דחיית התביעה.

16.     בנסיבותיו האישיות הקשות של התובע אין צו להוצאות.

כן ניתן בזאת לתובע פטור מתשלום יתרת אגרה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תדירות שמיעה

 2. פגיעה שמיעה נגר

 3. מכשיר שמיעה ביטוח

 4. חבלה אקוסטית

 5. ליקוי שמיעה בעבודה

 6. ליקוי שמיעה - מסגר

 7. ליקוי שמיעה אסימטרי

 8. חשיפה לרעש ליקוי שמיעה

 9. בדיקת ברה (BERA) שמיעה

 10. נזק לא בלתי הפיך לשמיעה

 11. בעיות שמיעה בעקבות עבודה

 12. זכויות עובד פגיעה בשמיעה

 13. התפוצצות – ירידה בשמיעה

 14. ליקוי שמיעה בשתי אוזניים

 15. החזר מכשיר שמיעה - תביעה

 16. הכרה בפגיעה בשמיעה

 17. בדיקות שמיעה - ביטוח לאומי

 18. פיצוי על קניית מכשיר שמיעה

 19. ירידה הולכתית בשמיעה

 20. צפצופים באוזניים בעבודה

 21. עובד חשוף לרעש - ירידה בשמיעה

 22. ירידה בשמיעה - מנעולן משחיז

 23. ליקוי שמיעה בתדרי דיבור

 24. ליקוי שמיעה 0 אחוז נכות

 25. רעש יריות - ירידה בשמיעה

 26. ירידה בשמיעה ב-20 דציבל

 27. ליקוי שמיעה - כמה אחוזי נכות ?

 28. ירידה בשמיעה ב 20 דציבל

 29. בעיות שמיעה נהג אוטובוס

 30. דלקת אוזניים - כמה אחוזי נכות ?

 31. ירידה בשמיעה זכויות ביטוח לאומי

 32. בקשה לשמיעה חוזרת של עדים

 33. נזקים לשמיעה אצל עובדי נמל

 34. נזק אוזניים בעבודה – ביטוח לאומי

 35. עתירה להכרה בירידה בשמיעה

 36. פגיעה בעבודה - ליקוי שמיעה בגלל רעש

 37. קשר בין ירידה בשמיעה לעבודה

 38. נזק לשמיעה עקב חשיפה לרעש במסגרייה

 39. ירידת שמיעה מעבודה ברעש מזיק

 40. בדיקות שמיעה סותרות בועדה רפואית

 41. קבלת עדות שמיעה בהליכי ביניים - תקנה 521

 42. טענה כי הוועדה התעלמה מבדיקת ה-BERA

 43. אי התייחסות ועדה רפואית לבדיקת BERA

 44. בעיות שמיעה של די ג'יי - ביטוח לאומי

 45. בדיקת שמיעה אצל אודיולוג מטעם בית המשפט

 46. קשר סיבתי בין חשיפה לרעש בעבודה לבין ליקוי שמיעה

 47. פגיעה בשמיעה - סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 48. נדחתה תביעה להכיר בליקוי שמיעה כפגיעה בעבודה

 49. תנאי הכרה בליקוי שמיעה - הגשת תביעה תוך 12 חודשים ?

 50. פגיעה בשמיעה במסגרת העבודה עקב חשיפה לרעש מזיק

 51. האם עובד מסגרייה יכול לקבל פיצויים בגלל ירידה בשמיעה ?

 52. בדיקת BERA - החזרת תיק לוועדה הרפואית לעררים, בהרכב זהה

 53. ליקוי שמיעה: הגשת תביעה תוך 12 חודשים מהמועד שבו תועד הליקוי לפי סעיף 84א(א)(3) לחוק הביטוח הלאומי

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון