צו הקמת בית משפט מחוזי באר שבע


צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי באר-שבע), התשכ"ה-1965


בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה "מחוז" - כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, לרבות מימי החופין הסמוכים לגבולות המתוארים.
2. הקמת בית-משפט למחוז הדרום (תיקון: תשל"ז, תשס"ט)
מוקם בזה בית-משפט מחוזי באר-שבע, מקום מושבו בתחום עירית באר-שבע ובתחום עירית אילת, ואזור שיפוטו מחוז הדרום ולגבי עניין שלפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 - מקום מושבו גם באולמות המשפט שבבית הכלא קציעות.
3. (שולב בצו בתי-משפט (הוראות מעבר) (אזורי השיפוט של בתי-המשפט המחוזיים), תשי"ד-1954).
4. קיום תוקף
צו זה אינו בא לפגוע בכל תביעה או משפט שהוגשו כדין לפני פרסומו ברשומות.
5. (בוטל) (תיקון: תשס"ט)לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק בית משפט

 2. מותב תלתא

 3. תרגום בבית משפט

 4. דוגמא להצעת בית משפט

 5. התארכות ההליכים בבית משפט

 6. סעיף 77 לחוק בתי המשפט

 7. סעיף 81 לחוק בתי המשפט

 8. ביקורת שיפוטית בישראל

 9. סעיף 76 לחוק בתי המשפט

 10. סעיף 30 לחוק בתי המשפט

 11. שינוי תקדים - בית המשפט העליון

 12. בקשת פסילת בית משפט מלדון בתיק

 13. הפרת הבטחה של בית המשפט

 14. תקנה 7א לתקנות בתי המשפט

 15. גרסאות מנוגדות בבית המשפט

 16. בקשה לבית משפט לחשיפת זהות

 17. תביעה נגד הנהלת בתי המשפט

 18. סעיף 68(ה) לחוק בתי המשפט

 19. שליחת בקשה לבית המשפט הלא נכון

 20. העברת דומיין בהוראת בית משפט

 21. צו הקמת בית משפט מחוזי מרכז

 22. בקשה להצטרף כידיד בית משפט

 23. צו הקמת בית משפט מחוזי נצרת

 24. סעיף 37(א)(3) לחוק בתי המשפט

 25. התחשבות בית המשפט במצב כלכלי

 26. צו הקמת בית משפט מחוזי באר שבע

 27. התנהלות בעייתית של תיק בבית המשפט

 28. צירוף בעל דין דרוש ביוזמת בית המשפט

 29. טענה כי בית המשפט טעה בהגדרת השאלת שבמחלוקת

 30. האם בית המשפט יכול להורות על הפעלת תקנה 15

 31. התערבות בית משפט העליון בהחלטות בית הדין הארצי לעבודה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון