פקודת גבול המכס

פקודת גבול המכס


1. השם הקצר
פקודה זו תיקרא פקודת גבול המכס.
2. סמכות של שר האוצר ליתן צו המשנה את הגבולות המדיניים של ישראל לצורך מסי מכס
(1) אם ימצא שר האוצר כי רצוי להכריז על קביעת גבול לצורך גביית מכס שיהא מצוי בתוך הגבולות המדיניים של ישראל, אלא שלא יהא ממש כאותם הגבולות, רשאי הוא להכריז בצו שמשעה שעברו סחורות את הגבול שנקבע באותו צו יהא דינן, לצורך חובת תשלוםמכס, כדין סחורות שהובאו לארץ או שהוצאו מתוכה;
בתנאי שיכול מנהל המכס, האקסייז והמסחר להתקין תקנות באישורו של שר האוצר המתירות להביא לארץ בלא תשלום מכס כל מיני מוצרים הגדלים או מיוצרים באזור שבין הגבולות המדיניים של ישראל ובין גבול המכס שנקבע כאמור.
(2) יכול שר האוצר באותו צו או בצו שיתפרסם אחר כך לקבוע את המקומות שיהיו המקומות היחידים שדרכם תוכל כל סחורה החייבת במכס לעבור את הגבול האמור ואת הדרכים שבהם תעבור אותה סחורה בדרכה למקומות אלה.
3. תושבי האזור שמחוץ לגבול המכס חייבים במסירת הודעה על כמויות הטבק שברשותם
כל הגר באזור שבין הגבולות המדיניים של ישראל ובין גבול המכס שנקבע בסעיף 2, והוא מגדל טבק, או שביום הינתן תוקף לצו שיוצא עפ"י סעיף 2 ימצא ברשותו טבק מעובד או לא מעובד, חייב, בתוך חמישהעשר יום מיום הינתן תוקף לצו, להגיש הודעה למנהל המכס, האקסייז והמסחר ולציין בה את משקל הטבק שנמצא בידו באותו יום; אם אין האיש יודע קרוא וכתוב עליו למסור הודעה שתקויים ע"י עדים בפני פקיד ממשלתי.
4. עבירות ועונשין
(1) כל שאינו מוסר את ההודעה הנדרשת ע"י סעיף 3 בתוך הזמן הקבוע או מוסר הודעה כוזבת, יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר ששה חודשים או לקנס של מאה לירות או לשני העונשין כאחד, ובנוסף על כך יוחרם כל טבק שנמסרה עליו ההודעה.
(2) כל סחורה שנמצאה בדרך לישראל או בדרך ממנה בניגוד לצו שניתן עפ"י סעיף 2, דינה כדין סחורה מוברחת בגדר פקודת המכס ותהא צפויה להחרמה, וכל סחורה אחרת השייכת לאותם בעלים והיא חלק מאותו המשלוח ואמצעיההובלה שמובילים בהם את כל המשלוח יהיו אף הם צפויים להחרמה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר מכס

 2. עבירות מכס

 3. פקודת המכס

 4. סיווג במכס

 5. מכס - הישבון

 6. מס קניה במכס

 7. חוק סוכני המכס

 8. אמנת בריסל - מכס

 9. סיווג מוצרים מכס

 10. עכבון על דוקומנטים

 11. החזר מס במכס

 12. סעיף 156 פקודת המכס

 13. עורך דין מכס

 14. מכס על איביי

 15. תשלום חסר במכס

 16. סעיף 188 לפקודת המכס

 17. פקודת גבול המכס

 18. תקנות סוכני המכס

 19. חילוט פיקדון מכס

 20. עיכוב חבילה במכס

 21. אריזה לא נכונה של מטען

 22. תביעה להחזר מכס

 23. חוק המכס הבלו ומס הקניה

 24. שחרור טובין מהמכס

 25. השתמטות מתשלום מכס

 26. בקשה לפטור ממס קניה - מכס

 27. עיבוד או ייצור - מכס

 28. מסלול ירוק מכס - כתב אישום

 29. ערעור מס קניה - תעריף מכס

 30. מכירה לאחר החרמה על ידי המכס

 31. הישבון מכס – מהו הישבון מכס ?

 32. חוק מסי מכס ובלו שינוי תעריף‏

 33. סעיף 1 פקודת המכס - המושג בעל

 34. בקשה להשבת טובין תפוסים

 35. עיכוב במכס - קניין רוחני

 36. החזרת מוצרים שנתפסו במכס

 37. פקודת תעריף המכס והפיטורין

 38. תעריף מכס מכונות מכשירים חשמליים

 39. בקשה לשינוי סכום ששולם למכס

 40. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין

 41. תביעת נזיקין נגד מדינת ישראל – ירי עובדי מכס

 42. תקנה 2 (א) לתקנות מכס - תוספת על הובלה אווירית

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון