עסקאות מתואמות בבורסה

הנאשם הודה כי ביצע עסקאות מתואמות בבורסה, להלן גזר הדין:

גזר דין

בתקופה הרלבנטית לכתב-האישום, היה הנאשם מנהל תיקים עצמאי בחברה המרכזית לניירות ערך בע"מ (להלן: "החברה המרכזית"), ועסק בניהול תיקי ניירות ערך עבור עצמו, עבור בני משפחה, וכן עבור חמישה לקוחות נוספים.

כיום, הנאשם עדיין פעיל בשוק ההון. במסגרת פעולתו הוא מנסה לגייס משקיעים עבור החברה המרכזית, וכן מבצע פעולות עבור אחרים בכפוף לאמור בסעיף 3א(3) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה - 1995 (להלן: "חוק הסדרת העיסוק").

הנאשם הורשע על פי הודאתו בכך שהשפיע בדרכי תרמית על תנודות שער מניות סינופסיס בע"מ (להלן: "מניות סינופסיס"), אשר נסחרו בבורסה לניירות ערך בת"א.

מוסכם על ב"כ הצדדים, כי בעת ביצוע העבירות היתה לנאשם גישה למסוף המחובר למחשב הבורסה, ובמהלך המסחר יכול היה לראות על צג המחשב את הפקודות הניתנות לגבי המניות.

הנאשם הודה כי ביצע עיסקאות מתואמות ומנוגדות במניות סינופסיס, שהן בעלות סחירות נמוכה, ופעל מחשבונות שהיו בשליטתו (חשבון חברו עודד פדרמן, וחשבונות ילדיו הקטינים עוז וגולן רומנו), ובכך יצר מחזור מסחר מלאכותי במניות סינופסיס, וכן יצר מצג שווא לגבי המסחר במניות אלו.

עקב פעולותיו של הנאשם, עלה שער מניית סינופסיס בתאריך 02/07/98 בשיעור של 21%, ובתאריך 01/09/98 עלה שערן ב - 29%, וזאת מבלי שבעצם בוצעו באותן ימים עיסקאות אמיתיות במניה זו.

ב"כ המאשימה הגיעה להסדר טיעון עם הנאשם ובא-כוחו, ולפיו היא עתרה לבית המשפט להטיל על הנאשם 6 חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, מאסר על תנאי לתקופה ממושכת, וקנס מכביד, ואילו לב"כ הנאשם נשמרה הזכות לטעון להטלת עונש של מאסר על תנאי וקנס בלבד.

ב"כ המאשימה הסבירה הסכמתה להסדר הטיעון בשיקולים לקולא הפועלים לטובת הנאשם: הודאתו במהלך החקירה ושיתוף פעולה שלו עם חוקריו, וכן הודאתו בבית המשפט שחסכה זמן שיפוטי יקר, ביצוע שתי עבירות שלא בסמיכות רבה מדי, (חודשיים ימים), ואף זאת עקב דחף ריגעי, וללא תיכנון מוקדם, אי- הפקת רווחים מביצוע העבירות, ואי גרימת נזק כספי ללקוח או משקיע ספציפי.
יחד עם זאת, הדגישה התובעת כי קיימים בענייננו שיקולים לחומרה, העולים מעצם מהות עבירת התרמית בניירות ערך - עבירה שיש בה פגיעה בעקרונות המסחר ההוגן, וכן עצם ביצוע העבירות במהלך המסחר בשיטת הרצף, מהווה נסיבה מחמירה, באשר פקודות של לקוחות, לקניה ומכירה של ניירות ערך, נשלחות ממסופי מחשב הנמצאים אצל חברי בורסה, ומרוכזות במחשב מרכזי הנמצא בבורסה לניירות ערך.
עוד הדגישה ב"כ המאשימה, כי העבירות בתיק דנן, לא בוצעו על רקע של מצוקה כלכלית.

בשוקלן הנימוקים לחומרה ולקולא, עתרו רשויות התביעה להטלת עונש מאסר של 6 חודשים בפועל שלא לריצוי בעבודות שירות, כמו גם מאסר על תנאי וקנס מכביד, כשהקנס המירבי מסתכם בסך 750,000.- ש"ח.

ב"כ הנאשם עתר אף הוא לבית המשפט שלא לחרוג מגבולות הסדר הטיעון שתוחמו ע"י ב"כ הצדדים.

לדבריו, הנאשם, כבן 47, הינו אדם נורמטיבי, ללא עבר פלילי, אשר שירת שירות צבאי מלא, ואף שירת בשירות קבע במשך שנתיים. ב"כ הנאשם הדגיש את חסכון הזמן השיפוטי עקב הודאת הנאשם, וציין כי מרשו ביצע מעשי העבירה מתוך שטות וללא תיכנון, ובהיעדר כוונה להפקת רווחים או תועלת אישית. הסניגור התבסס על חוות דעתו של המשנה למנכ"ל החברה המרכזית, לפיה לא התקיים מסחר במניית סינופסיס בתקופה של שבועיים שקדמה לביצוע העבירה הראשונה, וגם לא במהלך השבועיים שלאחר ביצוע העבירה השניה, ומכאן מסקנתו, כי הציבור לא הושפע מהשינויים בשער מניית סינופסיס.

ב"כ הנאשם אף הדגיש, כי מרשו לא מכר את מניות סינופסיס שהיו ברשותו גם לאחר חלוף חצי שנה ממועד ביצוע העבירה האחרונה, וכאמור לא הפיק כל רווח מביצוע העבירות.

הנאשם ביקש אף הוא לשאת דברו, וטען כי תפיסת עולמו בעת ביצוע העבירות היתה מעוותת, והוא לא השכיל להבין כי אם הוא מעלה שער המניה - הוא מבצע עבירה פלילית, ולדבריו עשה כן כדי "לשפר מצב רוחם של אותם 3-4 משקיעים" שהחזיקו במניית סינופסיס.
הנאשם חזר וטען כי לא ביקש להונות איש, והמשקיעים שהחזיקו במניית סינופסיס לא הגיבו לפעולותיו במהלך המסחר.

אינני מקבלת את טענתו המיתממת של הנאשם, לפיה ביקש להעלות את שער מניות סינופסיס כדי "לשמח" לב אותם משקיעים שהחזיקו במניות אלו (עמ' 22 שורות 6-8).

ב"כ הנאשם ביקש מבית המשפט, שלא להעלות את רף הענישה שנקבע בהלכה הפסוקה, בציינו כי בעניינו של חרובי (ע.פ. 1112/93 מ"י נ' חיים חרובי, דוד דהאן ואקיטי חב' להשקעות וכספים בע"מ [לא פורסם], וכן רע"פ 2184/96 חיים חרובי נ' מ"י דינים עליון כרך נ"ג 845) קבע בית המשפט, כי הנאשמים הניעו משקיעים לרכוש את מניות אנדין 1, כשפעולת ההנעה לוותה בהעלמת עובדה מהותית, לפיה בכוונת הנאשמים למכור במהלך המסחר מניות אלו המוחזקות על ידם.
עוד נקבע שם, כי כל כוונת הנאשמים היתה לגרום לעליית שער מניה זנוחה, שהיקף העסקאות בה היה קטן, וזאת על מנת שיוכלו למכור ברווח את המניות שהם עצמם קנו בשער נמוך.

בית המשפט אף קבע שם כי במעשיהם היה פוטנציאל הרסני שיש בו כדי לפגוע באמינותו ותקינותו של שוק ההון, ובכל זאת הוטל עליהם עונש קל יחסית: מאסר בפועל בן 6 חודשים לריצוי בעבודות שירות, ומאסר על תנאי בן שנה. על הנאשם חרובי הוטל קנס בסך 50,000.- ש"ח, ועל הנאשם דהאן הוטל קנס בסך 20,000.- ש"ח.

בית המשפט העליון שדן בערעור הנאשמים ציין, כי "העונש אינו כבד כלל ועיקר, ואין הוא מצדיק את התערבותה של ערכאת הערעור".

בת.פ. 1967/95 מ"י נ' עוזי כהן [לא פורסם] הורשע נאשם בעבירה של השפעה בדרכי תרמית על שער המניות, בכך שבמהלך הסיבוב הראשון במשתנים העלה באופן מלאכותי שער מניות מבוכרות 8% של בנק לפיתוח התעשייה בע"מ, וזאת באמצעות הכרזות בקצב מהיר וחריג, ומבלי לאפשר לשאר המשתתפים להגיב.
הנאשם נדון בגין עבירה זו וכן בגין עבירה של הדחת עד, ושיבוש הליכי משפט לעונש מאסר בן 6 חודשים לריצוי בעבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס, וזאת בשל ביצוע העבירות ביום אחד בלבד, עקב דחף ריגעי וללא תיכנון, ענישתו הכלכלית של הנאשם בשל מעשיו, נסיבותיו האישיות לרבות מצבו הכלכלי והבריאותי, ואי-הפקת רווח ממעשי העבירה.

בע.פ. 1327/86 מ"י נ' יעקב רוזנבוך פד"י מ"ט(2) 309 הורשע נאשם בכך שהשפיע בדרכי תרמית על שערן של מניות מיפ גליקו בע"מ עקב ביצוע שורה של עסקאות מתואמות ומלאכותיות במניה זו.
בית המשפט הדגיש את הצורך במתן הגנה אפקטיבית לציבור המשתמשים בבורסה על מנת שיוכלו לסמוך על כך שהמסחר מתנהל ביושר ובהגינות, אך מאחר ומדובר היה במקרה של הרשעה ראשונה על פי חוק ניירות ערך, לא הוטל על הנאשם אפילו מאסר על תנאי, ובית המשפט הסתפק בהטלת קנס בסך 5,000.- ש"ח.

ב"כ הצדדים הגיעו בתיק דנן כאמור להסדר טיעון שאיננו ממוקד, אלא יש בו רף עליון שממנו התביעה אינה יכולה לחרוג - 6 חודשי מאסר, וזאת בנוסף לטיעון חופשי בעניין תקופת המאסר על תנאי והקנס, וכן נקבע רף תחתון, שממנו ב"כ הנאשם אינו יכול לחרוג - מאסר על תנאי, וקנס, כאשר יוכל לטעון באופן חופשי למשך תקופת המאסר והקנס [ראה: ת1/ סעיפים 2(א) ו - (ב)].

מאז הטיל בית המשפט העונש על יעקב רוזנבוך רבו מקרי העבירה של השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך.
בתי המשפט קבעו לא אחת, כי הבורסה היא מכשיר חשוב לגיוס הון מן הציבור, ויש להחמיר בענישת מי שמפר כללי מסחר תקינים והוגנים, ומערער אמון הציבור במוסד חשוב זה.

ברם, היקש והשוואת המקרה דנן למקרים אחרים אינה יכולה להביא להעלאת רף הענישה, כמבוקש ע"י התביעה, שכן אין זה מוצדק שבמקרה של הסדר טיעון יחרוג בית המשפט מההלכה הפסוקה, ויעלה את רף הענישה.

לעולם אין הענישה עניין של מתימטיקה. ניתן אמנם לשאוף לאחידות ענישה, וקביעת מדיניות של נורמת ענישה רצויה, אך כל מקרה נדון לגופו, וכל נאשם הינו עולם ומלואו, ונסיבותיו האישיות שונות מאלו של רעהו.

בענייננו, יש להרשעת הנאשם גם השפעה כלכלית עתידית, שכן לאור סעיף 10(א)(4) לחוק הסדרת העיסוק, רשאית רשות ניירות ערך לבטל רשיונו של הנאשם לעסוק בעיסוקו.
ענישה זו עשויה להרתיע עברייני ניירות ערך מביצוע עבירות לפי חוק ניירות ערך, שכן יש בה כדי לגרום להם לאבד כל עולמם, ולמנוע מהם להמשיך בעיסוקם.

לאור העובדה שבענייננו, לא נגרם נזק לציבור המשקיעים, הנאשם עצמו לא הפיק רווחים אישיים, בהודאתו יש משום הבעת חרטה, ונוכח מצבו הבריאותי, והאפשרות שיבוטל רשיונו לעסוק בעיסוקו, אני מטילה על הנאשם כדלקמן:

א.     6 חודשי מאסר בפועל
     המזכירות תעביר עותק גזר הדין לממונה על עבודות השירות, אשר יבדוק אפשרות ריצוי עונש המאסר בעבודות שירות.
     נדחה לקבלת חוות דעת הממונה לתאריך 20/12/00 שעה 09.00.

ב.     12 חודשי מאסר על תנאי, והתנאי הוא שלא יעבור העבירה בה הורשע תוך 3 שנים מתום ריצוי עונש המאסר או עבודות השירות.

ג.     קנס בסך 80,000.- ש"ח או 8 חודשי מאסר תמורתו.
     הקנס ישולם ב - 10 תשלומים חודשיים שווים החל מתאריך 15/11/00.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ניירות ערך

 2. אוכף קטום

 3. פרט מטעה בתשקיף

 4. הארכת כתבי אופציה

 5. עבירות בורסה

 6. מילון מושגים בורסה

 7. עורך דין ניירות ערך

 8. אופציות מט''ח

 9. צו ניירות ערך

 10. בוררות בבורסה

 11. רשימה מקבילה - בורסה

 12. תרמית בקשר לניירות ערך

 13. הפסד מניירות ערך

 14. הפרת התחייבות לקבלת אופציות

 15. עסקאות מתואמות בבורסה

 16. סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך

 17. הנעה בתרמית לרכוש ניירות ערך

 18. מכירת אופציות ללא הרשאה

 19. תלונה לממונה על שוק ההון

 20. תקנות ניירות ערך פרופורמה

 21. תביעה ייצוגית לפי חוק ניירות ערך

 22. שימוש שלא כדין בתיקי ניירות ערך

 23. תקנות ניירות ערך פרטי התשקיף

 24. צו איסור הלבנת הון חבר בורסה

 25. צו מסירת מסמכים - רשות לניירות ערך

 26. סעיף 52ד חוק ניירות ערך - מידע פנים

 27. ערעור עבירה על חוק ניירות ערך

 28. מחיקת מניות חברה - רישום למסחר בבורסה

 29. החזקת ניירות ערך מעבר לשיעור המקסימלי

 30. האם מותר לבנק להציע לקנות ניירות ערך ?

 31. תביעה ייצוגית – נזק משקיעים בניירות ערך

 32. בקשת אישור תביעה ייצוגית – חוק ניירות ערך

 33. השפעה בדרכי תרמית על שעריהן של ניירות ערך

 34. תקנות ניירות ערך חתימה ודיווח אלקטרוני

 35. ייפוי כוח להשקיע כסף בניירות ערך באופן סולידי

 36. תקנה 36 לתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים מיידיים

 37. תקנות ניירות ערך אופן הצעת ניירות ערך לציבור

 38. פיצוי על החלטות הבורסה בתהליך הנפקת מניות חברה לציבור

 39. ביצוע עסקאות מתואמות נוגדות – עבירה על פי חוק ניירות ערך

 40. ערעור על שינויים בהנחיות לעניין רישומם של ניירות ערך למסחר בבורסה

 41. בקשה אישור תביעה ייצוגית – הפרת חובות גילוי דיווח על פי חוק ניירות ערך

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון