נפילת שלט על רכב חונה

פסק דין

1.     ביום 20.2.03 נפל שלט חוצות, שהותקן על ידי הנתבעת מס' 1, בצומת הרחובות חורי ושלח בשכונת ואדי ניסנס בחיפה, ופגע בתובע וברכבו. בעקבות אירוע זה נגרמו לתובע נזקי גוף וכן נגרם נזק לרכבו, בגינם הוגשה התביעה המונחת בפניי.

2.     בתצהיר עדותו הראשית (ת/1) סיפר התובע כי ביום 20.2.03 יצא בשעות הבוקר לאתנחתה קלה מהחנות שבבעלותו, הנמצאת בסמוך לזירת האירוע, ועמד ליד רכבו, שחנה בקרבת מקום. לפתע, וללא כל סימנים מוקדמים, התנתק שלט פרסומת שהיה מוצב על עמוד בסמוך לרכב, ונפל תוך שהוא פוגע ברכב ובכף רגלו הימנית של התובע. כתוצאה מהפגיעה נגרם נזק לתא המטען האחורי של הרכב וכן לאנטנה החשמלית המותקנת בו. מספר ימים לאחר התאונה, ומשלא חלפו הכאבים ברגלו, פנה התובע ביום 25.2.03 לחדר מיון בבית החולים בני ציון לצורך קבלת טיפול רפואי. בבית החולים אובחנה אצלו נפיחות בכף הרגל והוא נדרש לטיפול בקומפרסים ומנוחה למשך שבוע ימים.

     ביום 6.3.03 פנה התובע לרופא קופת חולים שקבע, לאחר בדיקה, כי אין הוא מסוגל לעבוד מיום 21.2.03 ועד 6.3.03, היינו שבועיים ימים ממועד התאונה.

3.     בעדותו בפניי חזר התובע על עיקרי גרסתו והציג תצלומים בהם נראו שברי השלט שבו מדובר. עדותו עשתה עלי רושם מהימן ואני מקבל את הגרסה שהעלה לגבי נסיבות אירוע התאונה. על אף שמדובר בעדות יחידה של בעל דין, הרי שנמצא לה חיזוק הן בתצלומים שהוצגו והן בתיעוד הרפואי שהצביע על נפיחות ופגיעה ברגל ימין. לפיכך, אני קובע כי התאונה נשוא התביעה אירעה בנסיבות שנשמעו מפי התובע.

4.     אין בידי לקבל את טענת הנתבעת כי התאונה הנדונה אינה מקימה חבות וכי מדובר באירוע חריג מאחר והשלט נפל עקב רוח חזקה באופן מיוחד, שהינה בבחינת כוח עליון שלא ניתן היה לצפותו. טענה זו הינה טענת הגנה מובהקת אשר הנטל להוכחתה מוטל היה על הנתבעת. חרף זאת, לא הוצגה בפניי כל ראיה שיש בה כדי להעיד על כך שבאותו יום שרר מזג אוויר סוער באופן קיצוני או יוצא דופן.

5.     עד הנתבעת מר אהוד לביא טען עוד כי הנתבעת נהגה לבדוק באופן תדיר ושגרתי, אחת לחודש, את שלטי החוצות המוצבים על ידה ברחבי העיר. איני מקבל גרסה זו ולו משום שמדובר בעד שהחל את עבודתו אצל הנתבעת לאחר מועד התאונה, ועדותו לעניין זה אינה מכלי ראשון אלא בבחינת עדות שמועה. יתר על כן, לדברי העד בעקבות אותה ביקורת שנהגה הנתבעת לקיים לגבי מתקניה, הוצאו דו"חות המתעדים את הבדיקה "ראיתי מספר דוחות . . . . אין ברשותי כרגע. ראיתי הרבה כאלה" (עמ' 15 שורות 24 ו- 28 לפרוטוקול). דא עקא שהנתבעת לא ראתה לנכון להציג בפניי כל דו"ח המתייחס לתקופה הסמוכה לאירוע נשוא ענייננו, על מנת שניתן יהא ללמוד אודות מועדי והיקף הבדיקות שנעשו למתקן שבנדון.

6.     בנסיבות, אין לי אלא להסיק כי השלט שבו מדובר הותקן בצורה לקויה ורשלנית, שהביאה בסופו של דבר לנפילתו. בהקשר זה אעיר שלא ברורה לי טענת הנתבעת, לפיה יש לייחס לתובע אשם תורם. טענה זו הועלתה בעלמא מבלי שהנתבעת טורחת לפרט אילו פעולות יכול היה התובע לנקוט על מנת למנוע התרחשות התאונה או לצמצם את נזקיו.

     אשר על כן, אני קובע כי הנתבעת נושאת באחריות לאירוע התאונה נשוא הדיון. עד כאן שאלת החבות ומכאן להיקף הנזק.

7.     יאמר מייד כי בכל הנוגע לנזקי הרכוש לא עלה בידי התובע לבסס תביעתו, ודינה של זו ככל שהיא מתייחסת לנזקים שנגרמו כביכול לרכב, להידחות.

לבד מתצלום הרכב שהוצג בפניי, לא המציא התובע ולו בדל ראיה שיש בה כדי להוכיח בעלותו לגבי הרכב הנטען. יתר על כן, בחקירתו הנגדית הוא אישר כי הרכב אינו רשום על שמו במשרד הרישוי, כי אם על שם אשתו. נכון הוא שאותו רישום הנו בעל תוקף הצהרתי בלבד, אך בהעדר ראיה אחרת שתוכיח בעלותו לגבי הרכב, אין התובע זכאי לכל פיצוי בגין נזקים שנגרמו לו, אם בכלל.

8.     למעלה מן הצורך אוסיף כי לא הוצגה בפניי אף כל ראיה ממשית ומבוססת לגבי שיעורו של הנזק הנטען. הצעות המחיר שהמציא התובע אין בהן כדי ללמד על היקף הנזק. בהעדר חוות דעת מקצועית שתפרט את הנזקים ועלות תיקונם, או לחילופין ראיה אחרת המצביעה על ביצוע התיקון בפועל והעלות אשר היתה כרוכה בכך, אין לומר כי התובע הוכיח נזקיו.

9.     אשר לנזקי הגוף - בחנתי את טענות התובע לגבי הפסדי ההכנסה הנטענים בגין התקופה שבה היה באי כושר למשך שבועיים, ולא מצאתי כי אלה הוכחו כלל ועיקר. עיון בדו"חות המע"מ שצירף אינו מצביע על ירידה משמעותית בהכנסות העסק שניהל בתקופה הרלוונטית. מעבר לכך, אין חולק כי מדובר בתאונה שארעה במהלך עבודתו של התובע. לא ברור על שום מה לא ראה להגיש בגינה תביעה למל"ל. יש להניח כי אילו עשה כן, היה התובע מקבל תגמולים בגין הפסדי השכר, ככל שאלה נגרמו לו. גם מטעם זה יש לדחות את התביעה, ככל שהיא מתייחסת לראש הנזק של הפסדי שכר בעבר.

10.     הפיצוי היחיד המגיע לתובע הינו פיצוי בגין כאב וסבל, אשר בשים לב לנסיבות התאונה ותוצאותיה, ראוי שיעמוד על סך 6,000 ₪. מעבר לראש נזק זה, לא עלה בידו להוכיח נזק נוסף כלשהו שנגרם לו עקב התאונה.

11.     אשר על כן, אני מחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 6,000 ₪ וכן הוצאות משפט בגובה האגרות ששולמו על ידו, בשערוך להיום, ובנוסף שכ"ט עו"ד בסך 1,200 ₪ בצירוף מע"מ. הסכומים דלעיל ישולמו תוך 30 יום, אחרת ישאו ריבית והפרשי הצמדה כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בעבודה

 2. נפילה במקלחת

 3. נפילה בגן משחקים

 4. נפילה במעבר חציה

 5. נפילה לבור ניקוז

 6. נפילה על בטונדה

 7. נפילה במהלך טיול בטבע

 8. נפילה מכיסא בזמן ניקיון

 9. החלקה בסופר מרקט

 10. החלקה במפעל

 11. החלקה ליד הבריכה

 12. נפילה בדרך לעבודה

 13. נפילת אבני חיפוי

 14. נפילת סלע על עובד

 15. נפילה בבריכת שחיה

 16. נפילה בגלל סחרחורת בעבודה

 17. החלקה / נפילה במטבח בבית

 18. נפילה בגלל סדק בכביש

 19. נפילת שלט על רכב חונה

 20. נפילה ממיטה תא מעצר במשטרה

 21. נפילה במסיבת ריקודים

 22. נפילה בגלל בור בכביש

 23. נפילה ממחפרון תוך כדי ירידה

 24. תאונת עבודה נפילה מגג

 25. נפילת אישה מבוגרת ברחוב

 26. נפילה מהמיטה בחדר מיון

 27. נפילה על לבנים על מדרכה

 28. נפילה של מורה – תביעת נזיקין

 29. נפילה בדרך חזרה מהעבודה

 30. נפילה בגלל שקית ניילון

 31. תאונת עבודה נפילת עפר על הראש

 32. נפילה בבית בדרך לעבודה

 33. נפילה בקולנוע – תביעת פיצויים

 34. החלקה על הרצפה בגלל חומר ניקוי

 35. שילוט אזהרה - רצפה רטובה

 36. נפילה בגלל נוזל ניקוי על הרצפה

 37. נפילת עובד שעמד על כיסא

 38. תאונת עבודה מנופאי - נפילה ממנוף

 39. פיצויים בגין נפילה לתהום

 40. פגיעה כתוצאה מנפילת ארון

 41. החלקה על רצפה - שכבת פוליש ווקס

 42. פציעה בחדר כושר - נפילת משקולת

 43. נפילה של שוטר ברחוב בדרך לעבודה

 44. נפילה בגלל מרצפה שבורה על מדרכה

 45. נפילת אבן על הראש – תביעת פיצויים

 46. נפילה ליד בריכה בגלל שלולית מים

 47. תביעה נגד קייטנה – נפילה מעל סוס

 48. נפילה בחו"ל - ביטוח נוסעים לחו"ל

 49. נפילה של ילדה ברחוב בגלל חוט ברזל

 50. תביעה נגד חוות סוסים - נפילה מסוס

 51. גג אזבסט נשבר נפילה מגג של מסגר רתך

 52. נפילה במתחם אטרקציה תיירותית

 53. נפילה בגלל רצפה רטובה במטבח

 54. נפילה לאחר הוצאת התינוק מהרכב

 55. נפילה במהלך תיקון מנוע של רכב

 56. נפילה מעמוד חשמל – תאונת עבודה חשמלאי

 57. כיסא נשבר בגלל ישיבה - נפילה על עכוז

 58. נפילה על רצפת PVC למניעת החלקה

 59. עליה לגג כדי לתקן דליפה - נפילה

 60. החלקה על גרגרי פלסטיק מפוזרים על הרצפה

 61. תאונת עבודה עולה חדש - נפילה מגג אסבסט

 62. נפילה של מלצר במטבח בגלל רצפה רטובה שמן

 63. תביעה נגד טיב טעם - נפילה של לוח זכוכית

 64. נפילה מן הקומה הראשונה – תביעה לפיצויים

 65. נפילת עובד ניקיון בזמן שטיפת רצפה

 66. נפילת עובדת בסופר בגלל רצפה רטובה

 67. תביעה נגד עיריית חולון - נפילה בבית הקברות

 68. נפילת רמקול על רחבת ריקודים – תביעת פיצויים

 69. תוך כדי שיחה בטלפון פתח את החלון ונפל

 70. תאונת עבודה בגלל רוח - נפילת חפץ כבד על ראש עובד

 71. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

 72. תביעה נגד מכון כושר: פציעה (נפילה) בשיעור זומבה

 73. נפילה ביציאה מהרכב בגלל תיק שהיה מונח מתחת למושב

 74. נפילה בגלל רטיבות ברצפה בגלל החזקת דליים מלאים במים

 75. עת שעלה לרכב כדי להתחיל בנסיעה, החליק התובע, נפל ונחבל

 76. נפילה מהמשאית ביום גשום - הרגל נלכדה בין הברזל והברזנט

 77. נפילה בעליה במדרגות הקבינה בגלל שאריות שמן וסולר בנעליים

 78. נפילה בשירותים במהלך העבודה עקב רטיבות ומים שהיו על הרצפה

 79. נפילה לאחור בניסיון לחצות כביש בגלל רכב שנסע במהירות מופרזת

 80. סוס התפרץ לכביש לאחר שהנתבע נפל ממנו ורכב התובעת פגע בו

 81. איבד את שיווי משקל וכתוצאה ממים ושמן שהיו על גבי הרצפה החליק ונפל

 82. נפל עת נתקל בסלע גדול שהיה מונח על השביל ואשר חסם את המעבר כמעט לחלוטין

 83. תאונת דרכים: כאשר עצר ליד ביתו והחל להוריד את החפצים, כשהמנוע עדיין פועל, הוא החליק ונפל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון