נפילת אישה מבוגרת ברחוב

פסק דין

ענייננו בערעור מטעמה של עיריית תל אביב (להלן: "המערערת") על פסק דינו של בית משפט השלום בהרצליה (כב' השופטת מיכל שריר) בתביעה בגין נזקי גוף אשר נגרמו למשיבה. המשיבה הגישה מטעמה ערעור שכנגד על גובה הנזק שנקבע בפסק הדין.

ואלה העובדות הרלבנטיות:
המשיבה, ילידת שנת 1930, נפגעה כאשר מעדה בשל בור שנוצר במדרכה ברחוב חבקוק 9-פינת רחוב הנמל, בתל אביב. הבור נוצר כתוצאה מריצוף שבור וחסר של אבנים משתלבות. בעת התאונה היתה המשיבה בת 72.

כתוצאה מהנפילה נגרמו למשיבה שלושה שברים בכתף ימין וחתכים בשפה העליונה שנתפרו. הכתף נחבשה וידה של המשיבה הושמה במתלה צמוד לגוף. הצדדים הסכימו כי נותרה למשיבה נכות בשיעור של 30% בכתף ימנית בגין הפגיעה בתאונה הנידונה.

אין חולק כי בעברה של המשיבה מצינו מחלות סרטן שסבלה וניתוחים וטיפול כימותרפי שעברה, כאבי גב חוזרים, ניוון בברכיים, הלוקס ולאגוס והחלפה חוזרת של ברך ימין.

במקצועה המשיבה הינה שפית אשר מאז 1961 עזבה לחו"ל. לאחר היעדרות של 15 שנה חזרה ארצה, בגיל 61 החלה לעבוד במסעדה. בשלב מסויים עזבה את עבודתה במסעדה ועל פי פסק הדין בגיל 71 פצחה בקריירה חדשה של שירותי הסעדה מביתה הפרטי.

פסק הדין של הערכאה הדיונית:
בפסק הדין קובעת השופטת הנכבדה כי האחריות לתאונה חלה כולה על המערערת בהתחשב במכשול במדרכה שנועדה להולכי רגל ושהחזקתה באחריות הרשות המקומית. המפגע הברור של בור במדרכה כתוצאה מחסר מספר מרצפות משולבות ושוני בגובה המכוסה בחלקו בצמחייה חל לפתחה של המערערת.

בפני הערכאה הדיונית נטען על ידי המערערת כי למשיבה אשם תורם כיוון שהיא מתגוררת בסמוך ומכירה את האזור, מכירה גם את המפגע, הרי שהיה עליה לבחור מהלך תנועה מסביב לבור. מה עוד שהמדרכה במקרה דנן רחבה דיה. לטענה זו משיב פסק הדין כי אין לצפות שעוברי אורח בערים יהלכו כשראשיהם מושפלים ועיניהם בקרקע כדי להימנע ממהמורות ומכשולים ברוחבה של העיר. זאת בהסתמך, בין היתר, על פסק דינו של כב' השופט טל בע"א 2004/92 עיריית קרית אונו נ' שחם, לא פורסם. עוד צויין כי מזווית מסויימת נראה הבור כמכוסה כולו בצמחיה. בנסיבות האלה, נדחתה טענת האשם התורם.

באשר לנזקי המשיבה, העמידה הערכאה הדיונית את הפסד השתכרותה מעבודות מזדמנות בסכום של 2,000 ₪. כי לאחר התאונה בעקבות נזקיה אין המשיבה מסוגלת לחזור לעבודתה בשירותי הסעדה וכי היתה ממשיכה בעיסוקיה לולא התאונה עד גיל 78. באשר לסיעוד ועזרה ביתית נקבע כי עזרת הבת במשך ארבעה חודשים שלאחר התאונה ועד מתן פסק הדין הוערכה בסך של 50,000 ₪ ובאשר לעזרה בעתיד פעמיים בשבוע עד סוף תוחלת חייה של המשיבה הביאה לפסיקה של 141,602 ₪.
כן נפסקו למשיבה טיפולי פיזיותרפיה פרטיים לאחר שהטיפולים שקיבלה בקופת חולים הסתיימו, הוצאות נסיעה ובגין נזק לא ממוני חייבה הערכאה הדיונית פיצוי בראש נזק בסך 72,000 ₪. בסופו של יום פוצתה המשיבה בסכום של קרוב ל-500,000 ₪ בגין נזקיה.

לפנינו ערעור מטעמה של עיריית תל אביב הן לעניין האחריות לאירוע התאונה, לאי פסיקת אשם תורם למשיבה וכן מתמקד הערעור בגובה הפיצוי שנקבע בפסק הדין. ביתר פירוט הפסד שכר לעבר ולעתיד, עזרה וסיעוד לעבר ולעתיד, החזר הוצאות רפואיות, החזר הוצאות נסיעה לעבר ולעתיד ובגין כאב וסבל.

המשיבה הגישה גם היא ערעור שכנגד כאשר לטענתה בית המשפט בפסק דינו קיפח אותה משפסק רק סכום של 2,000 ₪ לחודש כהפסדי שכר ולא העמידם על סך של 3,200 ₪ לחודש. כן נדרש בית המשפט להתערב בתוחלת שנות עבודתה של המשיבה שלפחות עד גיל 80 היתה ממשיכה לעבוד. כן קופחה משלא נפסקו לה ריבית בגין החזר הוצאותיה הרפואיות המעוגנות בקבלות.

דיון:
לאחר ששמענו את טענות בעלי הדין ועיינו בכל החומר שהונח לפנינו, אנו סבורות כי יש מקום להתערב בפסק הדין בעניין גובה הפיצוי שנפסק למשיבה בערכאה הדיונית. לא מצאנו כי נפל פגם בקביעות העובדתיות והמשפטיות של הערכאה הדיונית בעניין אחריותה של המערערת לתקינות המדרכה והעדר אשם תורם מצידה של המשיבה לתאונה.

באשר לגובה הנזק; אין חולק כי המשיבה לא היתה אישה בריאה קודם לאירוע התאונה, במיוחד הדברים אמורים לעניין בעיותיה הרפואיות האורתופדיות בברכיים והניתוחים שנאלצה לעבור. המשיבה לא ניהלה ספרים ולא הביאה הוכחות של ממש לעניין השתכרותה, בין אם המדובר ב-3,200 ₪ לחודש ובין אם המדובר בסכום של 2,000 ₪ לחודש. במיוחד הדברים אמורים כאשר אנו דנים בהפסדי שכר מלא לעבר. גם הקביעה כי המשיבה היתה ממשיכה לעבוד עד גיל 78 בנסיבות הינה מופרזת.

באשר לעניין תשלום בגין עזרה וסיוע; לא הוגשה לערכאה הדיונית כל ראיה או אסמכתא לעזרה הנוספת אשר קיבלה המשיבה. אמת בשהותה של המשיבה בבית הבת ארבעה חודשים מן הסתם נזקקה המשיבה לעזרה כאמור, אך העמדת הפיצוי בגין עזרה בעבר על סך 50,000 ₪ מבלי שהבת העידה, אינה מקובלת עלינו. כך גם לעניין היזקקות המשיבה לעזרה פעמיים נוספות בשבוע מעבר לעזרה של פעם בשבוע שהיתה קיימת בעבר.

בנסיבות האמורות, ובהתחשב בטיעוני המשיבה לעניין העדר פסיקת ריבית כמתואר בערעורה, אנו קובעות כי יש להפחית מסך הפיצוי שנקבע את הסך של 145,000 ₪.

הסכום יושב תוך 21 יום מהיום וישא ריבית והצמדה כחוק מתום המועד של 21 יום להשבתו, ועד התשלום בפועל.

לא ראינו לפסוק הוצאות בגין הערעור והערעור שכנגד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בעבודה

 2. נפילה במקלחת

 3. נפילה בגן משחקים

 4. נפילה במעבר חציה

 5. נפילה לבור ניקוז

 6. נפילה על בטונדה

 7. נפילה במהלך טיול בטבע

 8. נפילה מכיסא בזמן ניקיון

 9. החלקה בסופר מרקט

 10. החלקה במפעל

 11. החלקה ליד הבריכה

 12. נפילה בדרך לעבודה

 13. נפילת אבני חיפוי

 14. נפילת סלע על עובד

 15. נפילה בבריכת שחיה

 16. נפילה בגלל סחרחורת בעבודה

 17. החלקה / נפילה במטבח בבית

 18. נפילה בגלל סדק בכביש

 19. נפילת שלט על רכב חונה

 20. נפילה ממיטה תא מעצר במשטרה

 21. נפילה במסיבת ריקודים

 22. נפילה בגלל בור בכביש

 23. נפילה ממחפרון תוך כדי ירידה

 24. תאונת עבודה נפילה מגג

 25. נפילת אישה מבוגרת ברחוב

 26. נפילה מהמיטה בחדר מיון

 27. נפילה על לבנים על מדרכה

 28. נפילה של מורה – תביעת נזיקין

 29. נפילה בדרך חזרה מהעבודה

 30. נפילה בגלל שקית ניילון

 31. תאונת עבודה נפילת עפר על הראש

 32. נפילה בבית בדרך לעבודה

 33. נפילה בקולנוע – תביעת פיצויים

 34. החלקה על הרצפה בגלל חומר ניקוי

 35. שילוט אזהרה - רצפה רטובה

 36. נפילה בגלל נוזל ניקוי על הרצפה

 37. נפילת עובד שעמד על כיסא

 38. תאונת עבודה מנופאי - נפילה ממנוף

 39. פיצויים בגין נפילה לתהום

 40. פגיעה כתוצאה מנפילת ארון

 41. החלקה על רצפה - שכבת פוליש ווקס

 42. פציעה בחדר כושר - נפילת משקולת

 43. נפילה של שוטר ברחוב בדרך לעבודה

 44. נפילה בגלל מרצפה שבורה על מדרכה

 45. נפילת אבן על הראש – תביעת פיצויים

 46. נפילה ליד בריכה בגלל שלולית מים

 47. תביעה נגד קייטנה – נפילה מעל סוס

 48. נפילה בחו"ל - ביטוח נוסעים לחו"ל

 49. נפילה של ילדה ברחוב בגלל חוט ברזל

 50. תביעה נגד חוות סוסים - נפילה מסוס

 51. גג אזבסט נשבר נפילה מגג של מסגר רתך

 52. נפילה במתחם אטרקציה תיירותית

 53. נפילה בגלל רצפה רטובה במטבח

 54. נפילה לאחר הוצאת התינוק מהרכב

 55. נפילה במהלך תיקון מנוע של רכב

 56. נפילה מעמוד חשמל – תאונת עבודה חשמלאי

 57. כיסא נשבר בגלל ישיבה - נפילה על עכוז

 58. נפילה על רצפת PVC למניעת החלקה

 59. עליה לגג כדי לתקן דליפה - נפילה

 60. החלקה על גרגרי פלסטיק מפוזרים על הרצפה

 61. תאונת עבודה עולה חדש - נפילה מגג אסבסט

 62. נפילה של מלצר במטבח בגלל רצפה רטובה שמן

 63. תביעה נגד טיב טעם - נפילה של לוח זכוכית

 64. נפילה מן הקומה הראשונה – תביעה לפיצויים

 65. נפילת עובד ניקיון בזמן שטיפת רצפה

 66. נפילת עובדת בסופר בגלל רצפה רטובה

 67. תביעה נגד עיריית חולון - נפילה בבית הקברות

 68. נפילת רמקול על רחבת ריקודים – תביעת פיצויים

 69. תוך כדי שיחה בטלפון פתח את החלון ונפל

 70. תאונת עבודה בגלל רוח - נפילת חפץ כבד על ראש עובד

 71. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

 72. תביעה נגד מכון כושר: פציעה (נפילה) בשיעור זומבה

 73. נפילה ביציאה מהרכב בגלל תיק שהיה מונח מתחת למושב

 74. נפילה בגלל רטיבות ברצפה בגלל החזקת דליים מלאים במים

 75. עת שעלה לרכב כדי להתחיל בנסיעה, החליק התובע, נפל ונחבל

 76. נפילה מהמשאית ביום גשום - הרגל נלכדה בין הברזל והברזנט

 77. נפילה בעליה במדרגות הקבינה בגלל שאריות שמן וסולר בנעליים

 78. נפילה בשירותים במהלך העבודה עקב רטיבות ומים שהיו על הרצפה

 79. נפילה לאחור בניסיון לחצות כביש בגלל רכב שנסע במהירות מופרזת

 80. סוס התפרץ לכביש לאחר שהנתבע נפל ממנו ורכב התובעת פגע בו

 81. איבד את שיווי משקל וכתוצאה ממים ושמן שהיו על גבי הרצפה החליק ונפל

 82. נפל עת נתקל בסלע גדול שהיה מונח על השביל ואשר חסם את המעבר כמעט לחלוטין

 83. תאונת דרכים: כאשר עצר ליד ביתו והחל להוריד את החפצים, כשהמנוע עדיין פועל, הוא החליק ונפל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון