התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

גזר דין

1.     כתב האישום:

     הנאשם 4 (להלן: "הנאשם") הינו המנהל הפעיל של הנאשמות 3-1 שהן חברות פרטיות אשר עסקו במסחר בדגים. כתב האישום המתוקן מייחס לכל הנאשמים עבירות על פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] תשכ"א - 1961.
     על פי הודאתו של הנאשם הורשעו הוא והחברות שבניהולו בעבירות שעניינן אי הגשת דוחות רווח והפסד לשנות המס 2000 ו-2001 במועד וזאת, בלי סיבה מספקת.

     לבקשת הנאשם צורף לתיק זה תיק נוסף שעניינו עבירות על חוק מס ערך מוסף, תשל"ו - 1975, ועל-פי הודאתו הורשעו הוא והנאשמת 1 ב-10 עבירות של אי הגשת דוחות למע"מ במועד.

     
2.     טיעוני הצדדים לעונש:

א.     בטרם יטענו הטיעונים לעונש העיד מטעם הנאשם רואה חשבון דוד גולדברג.
     העד מפרט כיצד עלה בידו לאסוף חלק ממסמכי הנהלת החשבונות של עסקי הנאשם על מנת להגישם לשלטונות המס. עד היום עלה בידו להגיש 2 דוחות מבוקרים (הכוללים הימנעות) למס הכנסה, מספר דוחות למע"מ ועוד ידו נטויה.

ב.     ב"כ התביעה, נציגת מס הכנסה, מגישה את גיליון ההרשעות הקודמות של הנאשם ובו עבירות מתחום האלימות, הסמים, הרכוש, המרמה והתעבורה.

     העבירות על פי פקודת מס הכנסה מתייחסות לשתי שנות מס של 3 חברות שונות של הנאשם ובסך הכל מדובר באי הגשתם של 7 דוחות.
     החברות, הנאשמות ניהלו עסקים בהיקף כספי גדול (לנאשמת 1, בשנת המס 2000 מחזור של 14,500,000 ₪ ולשנת המס 2001 - 2,300,000 ₪). בשל אי הגשת הדוחות נמנע מרשויות המס לבצע מעקב אחר הנישום, לדעת את היקף עסקיו ולגבות את המס המתחייב.
     במקרה דנן, עד היום לא הוסרו המחדלים למרות הדחיות הרבות להן זכה הנאשם והפסיקה המוגשת לבית-משפט מלמדת כי מקרים אלה מחייבים הטלתו של מאסר בפועל לצד קנסות מרתיעים.

     אשר על כן, היא מבקשת להטיל על הנאשמים קנס ועל הנאשם, בנוסף מאסר בפועל ומאסר על תנאי.

     ב"כ התביעה, נציג מע"מ, מציין כי מתוך עשרת הדוחות שלא הוגשו במועד הוגשו לאחרונה שלושה דוחות בלבד וכך, אין בידי מע"מ נתונים לגבי התקופה לה מתייחסים אותם 7 דוחות חסרים.
     מע"מ מודע למצבו הקשה של הנאשם, האישי והכלכלי, אך בשל טיב העבירות וטבען הוא עותר לעונש מאסר אותו ניתן יהיה לרצותו בעבודות שירות וכן, מאסר על תנאי וקנס.

ג.     ב"כ הנאשם מודיע כי הוא מייצג את הנאשם בתיק בהתנדבות, כעזרה לנאשם אותו הוא מכיר זה מכבר. הוא גייס לעזרתו את חברו, העד לעונש, רו"ח גולדברג ושניהם פועלים לעזור לנאשם.

הנאשם נכנס לשוק הדגים אשר הסיכון בו גבוה במיוחד, הוא כשל בעסקיו, הסתבך כספית ודירתו עומדת למכירה.
הנאשם נשוי, אשתו אינה מתפקדת ולו שלוש בנות להן הוא משמש כאב ואם גם יחד. לפני זמן לא רב שוחרר ממאסר והוא מנסה היום לשקם עצמו ומשפחתו.

כאמור, בשיתוף פעולה הדוק עם רו"ח גולדברג נאסף חומר חשבונאי על-פיו שוקד היום רו"ח גולדברג בהכנת הדוחות ובהגשת הדוחות החסרים והוא מאמין כי, בסופו של יום, יוסרו כל המחדלים.

על סמך האמור, הוא מבקש להתחשב במצבו המיוחד של הנאשם ולהימנע משליחתו למאסר פן ייגרם נזק נוסף לו ולמשפחתו.

4.     דיון:

     העבירות אותן עבר הנאשם ושלושת החברות שבבעלותו רבות, נמשכות ומתפרשות על פני תקופה של 4 שנות מס. אין מדובר במעידה חד פעמית אלא בהתחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה ולמע"מ במועד ובצד זה, אי תשלום המיסים המתחייבים מאותם דוחות שאינם מוגשים.
     בפועל, עושה הנאשם שימוש בכספים לא לו, כספים אותם קיבל בנאמנות על מנת להעבירם למע"מ או כספים אותם היה עליו להעביר למס הכנסה כתשלום ובעשותו כן נמצא כי הוא שולח ידו לקופת הציבור.

     הפסיקה בנושא רבה וענפה ואני מוצאת עצמי פטורה מלצטט את כל הנאמר בה. אסתפק בחזרה על הקביעות הידועות - מצב כלכלי קשה, הסתבכות בעסקים כמו גם בעיות רפואיות או משפחתיות, אינם יכולים לשמש מגן או להוות מחסום מפני ענישה ראויה, ענישה שמטרתה לעקור מן השורש את התופעה של השתמטות מתשלומי מס ולשמש אות אזהרה וגורם הרתעה לנאשם ולאחרים שכמותו.
ענישה כזו, הן על פי החוק והן על פי הפסיקה, הינה עונש מאסר בפועל לצד קנסות כבדים למען ידע העבריין וידעו האחרים כי קופת הציבור אינה אמורה להשלים הכנסותיו של הפרט ולכסות הפסדיו.

     מדברי ב"כ הנאשם אני שומעת כי הנאשם היה במאסר ועל כן, נבצר ממנו לפעול להסרת המחדלים. ברם, אין מדובר במחדל שהתהווה בשנה האחרונה ובשנה הקודמת לה. מדובר במחדלים שראשיתם בשנת המס 2000 והם נמשכים עד לשנת 2003 בכל אחת מהחברות שבבעלות הנאשם.

     למרות האמור לעיל, לא אמצה את מלוא הדין עם הנאשם, אשר בעזרתם של עורך דין רובינשטיין ורואה החשבון גולדברג מנסה היום להסיר את המחדלים על ידי הגשת הדוחות החסרים: 3 דוחות מע"מ ו-2 דוחות מס הכנסה מבוקרים מלווים בהימנעות הוגשו לאחרונה. עם זאת, לא אוכל לקבל את עתירתו של ב"כ הנאשם להימנע מלשלוח את הנאשם למאסר בפועל בשל חומרת העבירות והיקפן כפי שציינתי לעיל.

     אשר על כן, אני מטילה על הנאשמים את העונשים הבאים:

     על הנאשמת 1 - קנס בסך 10,000 ₪.
     על הנאשמות 2 ו-3 - קנס בסך 1,000 ₪ כל אחת.
     הקנסות ישולמו תוך 30 יום.

     על הנאשם אני מטילה עונש מאסר למשך 15 חודשים ולצידו, מאסר על תנאי למשך 12 חודשים לתקופה של 3 שנים, והתנאי הוא כי לא יעבור כל עבירה על הוראות הסעיף 216 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א - 1961 ומאסר על תנאי למשך 6 חודשים לתקופה של 3 שנים והתנאי הוא כי לא יעבור כל עבירה על הוראות הסעיף 117 לחוק מס ערך מוסף תשל"ו - 1975.

קנס בסך 10,000 ₪ או 50 ימי מאסר תמורתם.
הקנס ישולם ב-5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, כשהראשון שבהם ביום 20.7.05.

והודע לנאשם על זכותו לערער תוך 45 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון