פיצויים בגין הפליה פיטורים


פיצויים בגין הפליה בפיטורים של אישה בהריון
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מסמיך את בית הדין לעבודה לפסוק פיצוי שלא יעלה על 50,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק אף אם לא נגרם נזק של ממון, כלומר גם במקרה שעובדת פוטרה בגלל הריונה אולם בפועל לא נגרם לה נזק ניתן לקבל פיצוי כספי על עצם ההפליה היות ומטרות הפיצוי היא כפולה הן פיצוי על נזק ממשי והן פיצוי עונשי במטרה לחנך את ציבור המעבידים כולו על מנת להשיג את המטרה הסופית של התנהגות שאינה מפלה כנגד פרטים ואינה ניזונה מסטריאוטיפים, תוך הרתעה ממשית על ידי פסיקת פיצויים כספיים.

השיקולים בקביעת הפיצוי הכספי
לצורך קביעת גובה הפיצוי ללא הוכחת נזק בית הדין לעבודה מהביא בחשבון את שיקולים תקופת העבודה של העובדת, גובה השכר שהשתכרה ושהייתה צפויה להשתכר בעבודתה. מידת ההשפלה הנלווית להתנהגות המפלה, כאשר לשם כך יש להביא בחשבון לא רק את אופי האפליה אלא גם את הנסיבות הנלוות לה, כמו כן יש לשקול את היסוד הנפשי של המעביד שהתלווה למעשה האפליה, כלומר לבדוק האם המעביד פעל מתוך כוונה להפלות או מתוך אדישות והאם מדובר בהתנהגות מפלה חוזרת ונשנית או באירוע חד פעמי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הפליה

 2. חוק נגד אפליה

 3. חוק נגד גזענות

 4. חוק אפליה מתקנת

 5. הפליה – התיישנות

 6. עורך דין זכויות אדם

 7. קבלת קביעות - הפליה

 8. כדורסל נשים - אפליה

 9. אפליה בגזר דין

 10. פרוייקט שיקום שכונות

 11. הזכות לשוויון בעבודה

 12. הפליה בעבודה מחמת גיל

 13. הפליה של גמלאי בנושא שכר

 14. פיצויים בגין הפליה פיטורים

 15. הגבלת גיל כניסה לפאב

 16. אפליה בכניסה למועדונים

 17. התכנסות בעלת אופי פוליטי

 18. תביעה בגין אפליה בבית קפה

 19. הקושי בהוכחת טענת ההפליה בעבודה

 20. הפליה בגלל אמונה דתית ראיון עבודה

 21. הקצאת קרקעות לסוכנות היהודית - אפליה ?

 22. נטל ההוכחה בתביעות בגין הפליה בעבודה

 23. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – הפליה בשכר

 24. תביעה על דרישה לשלם בכניסה למועדון – אפליה ?

 25. הצעת חוק איסור אפליה בגלל ארץ מוצא תלמיד

 26. עדי ג'הובה (jehovah witness) בישראל - הפליה

 27. הפליה מטעמי גיל - סעיף 2 (א) (1) חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון